Konfiguration och felsökning av videouppspelning

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer

När du överför en video till DAM och lägger till den i din kanal kan du stöta på problem som videon kanske inte kan spelas upp i skärmspelaren.

I följande avsnitt beskrivs hur du felsöker och felsöker videouppspelning i din kanal.

DAM-återgivningar

När du har överfört videon till kanalen bör AEM börja skapa vissa återgivningar för den. Du kan visa dina videor under Resurser.

Så här visar du videon:

 1. Navigera till videon, till exempel http://localhost:4502/assets.html/content/dam/we-retail/en/videos.
 2. Klicka på videon och utöka den övre vänstra menyn och klicka på Återgivningar.

Det ska finnas olika renderingar (MP4 eller M4V).

Om det inte finns någon återgivning kontrollerar du att du har ffmpeg installerat på det operativsystem där AEM körs.

FÖRSIKTIGHET

Om det inte finns någon återgivning kontrollerar du att du har ffmpeg installerat på det operativsystem där AEM körs.

Klicka här för att installera ffmpeg.

Videoresurser

Om du inte ser något källattribut under video kan det bero på att videon inte har transkodats. Om videon är korrekt transkodad visas den på kontrollpanelen, vilket visas i figuren nedan.

Kontrollera att fmpeg är installerat och videoprofilerna.

chlimage_1-2

Kontrollerar videoprofil

 1. Navigera till Videoprofil, det vill säga http://localhost:4502/etc/dam/video.html och klicka Ladda upp testvideo.

  chlimage_1-3

 2. Överför en testvideo och klicka på OK för att påbörja omkodningen.

  Om omkodningen misslyckas expanderar du ffmpeg-utdata för att förstå eventuella fel i konsolutdata för ffmpeg.

  chlimage_1-4

  Om videoomkodningen lyckas kan även den omkodade filen hämtas.

  chlimage_1-5

  OBSERVERA

  Se till att du hinner koda om videon tillräckligt mycket innan du lägger till den i någon kanal (taggen ska visas ny i stället för att bearbetas).

Kontrollera profil med en videokomponent

Kontrollera listan med profiler från siddesignen om videokomponenten inte är korrekt konfigurerad.

 1. Navigera till kanalen och välj Design läge.

  chlimage_1-6

 2. Markera videon och öppna Redigera -dialogrutan. Öppna Profiler -fliken.

  OBSERVERA

  Välj olika profiler (det ska finnas minst en H.264-profil med hög kvalitet).

Kontrollera videon i webbspelaren

Använd Web Player http://localhost:4502/content/mobileapps/cq-screens-player/firmware.html/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single/device0 för att validera uppspelningen i webbläsare (Chrome och Safari). Chrome används på Android-enheter medan Safari är OSX- och iOS-webbläsare.

Om videon inte kan köras på Safari kommer den inte att köras i OSX- och iOS-spelare. Detta är antagligen ett kodningsproblem och videon måste kodas om.

Följ de här stegen för att använda ett DAM-arbetsflöde för att skapa FullHD-renderingar:

 1. Navigera till administratör för arbetsflödesmodell, det vill säga http://localhost:4502/libs/cq/workflow/admin/console/content/models.html/etc/workflow/models.

 2. Välj Skärmar - uppdatera resurs modell.

 3. klicka Starta arbetsflöde i åtgärdsfältet för att öppna Kör arbetsflöde -dialogrutan.

 4. Välj videoresurs i Nyttolast.

 5. Klicka Kör.

OBSERVERA

Ge lite tid åt att skapa återgivningarna, men efter några sekunder/minuter (beroende på videostorleken) kan du läsa in webbspelaren på Safari igen.

Felsökning av flaggan för automatisk uppspelningsprincip

Om AEM Screens-spelaren hämtar videon men inte visar den måste du felsöka flaggan för automatisk uppspelningspolicy.

Följ stegen nedan för att felsöka Googles problem med automatisk uppspelningspolicyflagga:

 1. Navigera till chrome://flags/#autoplay-policy

 2. Ändra Spela upp automatiskt från Standard till ingen användargest krävs

 3. Starta om webbläsaren och uppdatera spelaren

OBSERVERA

Mer information om de bästa sätten att använda de nya automatiska uppspelningsprinciperna i Chrome finns i dokumentationen för Spela upp principändringar automatiskt, det vill säga https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes#webaudio.

Synkronisera video mellan flera spelare

Om du vill spela upp videofilmer synkront på flera enheter bör du använda den absoluta strategin för den sekvens videon är en del av.

Krav

 • identiska 2+ spelare
 • idealisk maskinvara
 • identisk nätverkstopologi (spelare är anslutna till en NTP-server som justerar sina interna systemklockor)

Ställa in den absoluta strategin

Den absoluta strategin:

 • beräknar en ankartid (midnatt den aktuella dagen)
 • beräknar sekvensens varaktighet (summan av längden för alla dess objekt)
 • beräknar när som helst vilket objekt som ska spelas upp och nästa objekt genom att lösa sekvensen _remain_time = (current_time - anchor_time) % sequence_duration.

Följ stegen nedan för att konfigurera en absolut strategi:

 1. Navigera till kanalförfattaren och markera sekvenskomponenten så som visas i bilden nedan.

 2. Öppna konfigurationsdialogrutan.

 3. Redigera Strategi och lägg till absolut.

  chlimage_1-8

  OBSERVERA

  Spelarnas operativsystem måste ha samma klocka.

Justera klockor i OS X Följ stegen nedan för att justera klockorna i OSX:

 1. Öppna Datum och tid inställningar för varje OSX-ruta
 2. Kontrollera Ange datum och tid automatiskt
 3. Klistra in värdet 0.pool.ntp.org, 1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org, 3.pool.ntp.org, time.apple.com i listrutan eller kör bara sudo ntpdate -u -v 0.pool.ntp.org
 4. Starta 2+ spelare

Det kan ta en stund innan spelarna startar en ny, justerad sekvens.

På denna sida