Problemen oplossen in Device Control Center

U kunt de prestaties voor de activiteit en het apparaat van de Schermspeler controleren en problemen oplossen gebruikend het dashboard van het Apparaat. Deze pagina biedt informatie over hoe u waargenomen prestatieproblemen voor de schermspeler en de toegewezen apparaten kunt controleren en oplossen.

Monitor en problemen oplossen vanuit Device Control Center

U kunt de activiteit controleren en zo uw speler van het Scherm problemen oplossen, gebruikend het Dashboard van het Apparaat.

Apparaatdashboard

Ga als volgt te werk om naar het dashboard van het apparaat te navigeren:

 1. Navigeer naar het apparaatdashboard van uw project, bijvoorbeeld Project testen —> Apparaten.

  Selecteer Apparaten en Apparaatbeheer in de actiebalk.

  screen_shot_2019-09-03at13823pm

 2. De lijst toont de toegewezen en niet toegewezen apparaten, zoals aangetoond in het hieronder cijfer.

  screen_shot_2019-09-05at12823pm

 3. Selecteer het apparaat (NewTestDevice) en klik Dashboard van de actiebar.

  screen_shot_2019-09-05at13341pm

 4. De pagina bevat de apparaatinformatie, de activiteit en de apparaatdetails waarmee u de activiteiten en functies van het apparaat kunt controleren.

  screen_shot_2019-09-05at13700pm

Apparaatactiviteit controleren

In het deelvenster Activiteit wordt het laatste pingelen van de schermspeler met het tijdstempel weergegeven. Laatste pingel beantwoordt aan de laatste tijd het apparaat met de server contacteerde.

chlimage_1

Klik bovendien op Logbestanden verzamelen in de rechterbovenhoek van het deelvenster Activiteit om de logbestanden voor uw speler weer te geven.

Apparaatdetails bijwerken

Controleer het deelvenster Apparaatdetails om de apparaat-IP, het opslaggebruik, de firmware-versie en de Player-uptime voor uw apparaat weer te geven.

chlimage_1-1

Daarnaast klikt u op Cache wissen en Bijwerken om de cache van uw apparaat te wissen en de firmware-versie in dit deelvenster bij te werken.

Klik ook op in de rechterbovenhoek van het deelvenster Apparaatdetails om de status van uw speler opnieuw te starten of te vernieuwen.

chlimage_1-2

Apparaatinformatie bijwerken

Controleer het deelvenster APPARAATINFORMATIE om de configuratieupdate, het apparaatmodel, het apparaatbesturingssysteem en de shell-informatie weer te geven.

screen_shot_2019-09-05at13853pm

Klik bovendien op de knop () in de rechterbovenhoek van het deelvenster Apparaatinformatie om eigenschappen weer te geven of het apparaat bij te werken.

screen_shot_2019-09-05at14017pm

Klik op Eigenschappen om het dialoogvenster Apparaateigenschappen weer te geven. U kunt de apparaattitel bewerken of de optie voor configuratie-updates kiezen als Handmatig of Automatisch.

OPMERKING

Voor meer informatie over de gebeurtenissen verbonden aan de automatische of handupdates van het apparaat, zie de sectie Automatische versus Handmatige Updates van het Dashboard van het Apparaat in Managing Kanalen.

screen_shot_2019-09-05at14112pm

Schermafbeelding van speler weergeven

U kunt de schermafbeelding van de speler weergeven vanaf het apparaat in het deelvenster PLAYER SCREENSHOT.

Klik () in de rechterbovenhoek van het deelvenster Schermafbeelding van speler en selecteer Schermafbeelding vernieuwen om de opname van de actieve speler weer te geven.

screen_shot_2019-09-05at14205pm

Voorkeuren beheren

In het venster PREFERENCES kan de gebruiker voorkeuren wijzigen voor Admin UI, Kanaalswitch en Foutopsporing op afstand voor het apparaat.

OPMERKING

Zie AEM Screens Player voor meer informatie over deze optie.

screen_shot_2019-09-05at14250pm

Klik bovendien op Instellingen in de rechterbovenhoek om de voorkeuren van het apparaat bij te werken. U kunt de volgende voorkeuren bijwerken:

 • Server-URL
 • Resolutie
 • Plan opnieuw opstarten
 • Max. nr. van logbestanden om te behouden
 • Logboekniveau

screen_shot_2019-09-05at14511pm

OPMERKING

U kunt elk van de volgende logbestandniveaus selecteren:

 • Uitschakelen
 • Foutopsporing
 • Info
 • Waarschuwing
 • Fout

screen_shot_2019-09-05at15645pm

OSGi-instellingen oplossen

U moet de lege referentie inschakelen zodat het apparaat gegevens op de server kan plaatsen. Als de lege referentie-eigenschap bijvoorbeeld is uitgeschakeld, kan het apparaat geen schermafbeelding terugplaatsen.

Momenteel zijn enkele van deze functies alleen beschikbaar als het filter Apache Sling Reference Allow Empty is ingeschakeld in de OSGi-configuratie. Op het dashboard kan een waarschuwing worden weergegeven dat bepaalde functies mogelijk niet kunnen worden gebruikt door beveiligingsinstellingen.

Voer de onderstaande stappen uit om het filter Leeg toestaan van Apache-verwijzing in te schakelen

 1. Navigeer naar Adobe Experience Manager Web Console Configuration, dat wil zeggen https://localhost:4502/system/console/configMgr/org.apache.sling.security.impl.ReferrerFilter.
 2. Schakel de optie allow.empty in.
 3. Klik Opslaan.

chlimage_1-3

Recommendations

In de volgende sectie wordt aangeraden de netwerkkoppelingen, de server en de spelers te controleren om de status te begrijpen en op problemen te reageren.

AEM biedt ingebouwde bewaking voor:

 • ** Heartbeatter 5 seconden om aan te geven dat de AEM Screens Player wordt uitgevoerd.
 • Screenshot van de Player die toont wat momenteel op de Speler wordt getoond.
 • De AEM Screens Player Firmware-versie geïnstalleerd op de Player.
 • Vrije opslagruimte op de speler.

Recommendations voor externe controle met software van derden:

 • CPU-gebruik op afspeelapparatuur.
 • Controleer of het AEM Screens Player-proces wordt uitgevoerd.
 • Extern opnieuw opstarten/opnieuw opstarten van de Player.
 • Real-time meldingen.

Het wordt aanbevolen de Player-hardware en het besturingssysteem zodanig te implementeren dat externe aanmelding problemen kan opsporen en de Player opnieuw kan starten.

Aanvullende bronnen

Zie Configuratie en probleemoplossing voor videoafspelen om fouten op te sporen in video's die in uw kanaal worden afgespeeld en problemen op te lossen.

Op deze pagina