Versionsinformation för funktionspaket 201905

FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). Skärmar har underhållsstöd för AEM 6.3 Screens-plattformen.

AEM Screens har släppt AEM 6.3.3.3 Feature Pack 6 och AEM 6.4.4.0 Feature Pack 4 med följande information.

Releasedatum

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 201905 är 16 maj 2019.

Nyheter

  • Projektimporterare

Project Importer är en funktion i AEM Screens som gör att du kan importera en uppsättning platser från ett CSV-/XLS-kalkylblad till ditt AEM Screens-projekt gruppvis.

Se Ny projektimporterare från fil för mer information.

  • Övergång från ContentSync till SmartSync

SmartSync minimerar belastningen/lagringen på servern och nätverkstrafiken för att minska kostnaden.

Se Övergång från ContentSync till SmartSync för mer information.

  • Nödkanal

I det här exemplet framhävs hur man skapar och hanterar en nödkanal som innehållsförfattaren kan växla från en sekvenskanal om ett förhandsvillkor föreligger.

Se Nödkanal Använd skiftläge om du vill ha mer information.

  • Bädda in ett REACT-program med AEM SPA Editor och Integrera med AEM Screens Analytics

I det här avsnittet beskrivs hur du bäddar in en interaktiv single page-applikation med hjälp av REACT (eller Angular) med AEM redigerare som kan konfigureras av affärsfolk i AEM och hur du integrerar dina interaktiva applikationer med Adobe Analytics offline.

Se Bädda in ett REACT-program med AEM SPA Editor och Integrera med AEM Screens Analytics för mer information.

Lanserade AEM Screens-spelare

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM 6.3.3.3 Feature Pack 6 och AEM 6.4.4.0 Feature Pack 4:

  • ChromeOS
  • Windows
  • Android

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player - nedladdningar.

På denna sida