Versionsinformation för funktionspaket 201905

FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). Skärmar har underhållsstöd för AEM 6.3 Screens-plattformen.

AEM Screens har släppt AEM 6.3.3.3 Feature Pack 6 och AEM 6.4.4.0 Feature Pack 4 med följande information.

Releasedatum

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 201905 är 16 maj 2019.

Nyheter

  • Projektimporterare

Project Importer är en funktion i AEM Screens som gör att du kan importera en uppsättning platser från ett CSV-/XLS-kalkylblad till ditt AEM Screens-projekt gruppvis.

Mer information finns i New Project Importer from File.

  • Övergång från ContentSync till SmartSync

SmartSync minimerar belastningen/lagringen på servern och nätverkstrafiken för att minska kostnaden.

Mer information finns i Övergång från ContentSync till SmartSync.

  • Nödkanal

I det här exemplet framhävs hur man skapar och hanterar en nödkanal som innehållsförfattaren kan växla från en sekvenskanal om ett förhandsvillkor föreligger.

Mer information finns i Nödkanal Användningsfall.

  • Bädda in ett REACT-program med AEM SPA Editor och Integrera med AEM Screens Analytics

I det här avsnittet beskrivs hur du bäddar in en interaktiv single page-applikation med hjälp av REACT (eller Angular) med AEM redigerare som kan konfigureras av affärsfolk i AEM och hur du integrerar dina interaktiva applikationer med Adobe Analytics offline.

Mer information finns i Embedding a REACT application using the AEM SPA Editor and Integrating with AEM Screens Analytics.

Lanserade AEM Screens Players

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM 6.3.3.3 Feature Pack 6 och AEM 6.4.4.0 Feature Pack 4:

  • ChromeOS
  • Windows
  • Android

AEM Screens Player Downloads

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player Downloads.

På denna sida