Versionsinformation för funktionspaket 2012

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer
FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). Skärmar har underhållsstöd för AEM 6.3 Screens-plattformen.

Tillgänglighet

AEM Screens har släppt AEM 6.5 Feature Pack 11.

Du kan hämta det senaste funktionspaketet för AEM Screens 6.5.11 från Programdistributionsportal med din Adobe ID. Navigera till Adobe Experience Manager flik och sök efter Skärmar för att få det senaste funktionspaketet med namnet AEM 6.5 skärmar FP11.

Releasedatum

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 202203 är 25 mars 2022.

Nyheter

Den här versionen innehåller endast felkorrigeringar.

Felkorrigeringar

 • Målinriktning/personalisering fungerade inte. Den här är nu lagad.

 • E-post för skärmövervakning fungerade inte efter FP10. Den här är nu lagad.

 • Windows-spelaren kraschade när en skärmbild togs i stående läge. Den här är nu lagad.

 • Skärmkanalen SPA en vit skärm med Windows Player. Den här är nu lagad.

 • The wcmmode Parametern har tagits bort från alla skärmar-begäranden i publiceringsinstansen.

 • Användargränssnittet Spelaraktivitet fungerar nu som förväntat.

 • Spelaren kunde inte hämta den senaste uppdateringen via Hantera publikation. Den här är nu lagad.

Lanserade AEM Screens-spelare

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM 6.5 Feature Pack 11:

 • ChromeOS
 • Windows
 • Tizen
 • Android
 • Linux
 • iOS

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player - nedladdningar.

På denna sida