Kickstart Guide

I början av AEM Screens demonstreras hur du konfigurerar och kör ett AEM Screens-projekt. Här får du hjälp med att skapa en grundläggande digital signeringsupplevelse och lägga till innehåll som resurser och/eller videor i varje kanal och publicera innehållet ytterligare i en AEM Screens-spelare.

OBSERVERA

Kontrollera att du har installerat det senaste funktionspaketet för AEM Screens innan du börjar arbeta med projektinformationen. Du kan hämta det senaste funktionspaketet från portalen för programvarudistribution med din Adobe ID.

Förutsättningar

Följ stegen nedan för att skapa ett exempelprojekt för AEM Screens och publicera innehåll ytterligare till Screens Player.

OBSERVERA

I följande självstudie visas hur du spelar upp innehållet i din kanal i Chrome OS-spelaren.

VIKTIGT

Konfigurationsinställningar för OSGi
Du måste aktivera den tomma referenten för att enheten ska kunna skicka data till servern. Om t.ex. den tomma refereraregenskapen är inaktiverad, kan enheten inte publicera en skärmdump. Vissa av dessa funktioner är för närvarande bara tillgängliga om Apache Sling Referrer-filtret Tillåt tomt är aktiverat i OSGi-konfigurationen. Kontrollpanelen kan visa en varning om att skyddsinställningarna kan förhindra vissa av dessa funktioner från att fungera.
Följ stegen nedan för att aktivera Refererarfiltret för Apache Sling Tillåt tomt:

Tillåt tomma referentförfrågningar

 1. Navigera till Adobe Experience Manager Web Console Configuration via AEM:> hammer icon —> Åtgärder —> Webbkonsol.

  bild

 2. Adobe Experience Manager Web Console- konfigurationöppnas. Sök efter försäljningsreferent.

  Om du vill söka efter egenskapen för snedbrytningsreferenten trycker du på Command+F för Mac och Ctrl+F för Windows.

 3. Markera alternativet Tillåt tomt enligt bilden nedan.

  bild

 4. Klicka på Spara för att aktivera Apache Sling Referer-filtret Tillåt tomt.

Skapa en upplevelse av en digital skylt på 5 minuter

Skapa ett AEM Screens-projekt

Det första steget är att skapa ett AEM Screens-projekt.

 1. Navigera till din Adobe Experience Manager-instans (AEM) och klicka på Skärmar. Du kan också navigera direkt från https://localhost:4502/screens.html/content/screens](https://localhost:4502/screens.html/content/screens.

 2. Klicka på Skapa skärmsprojekt för att skapa ett nytt skärmsprojekt. Ange titeln som DemoScreens och klicka på Spara.

  bild

  OBSERVERA

  När du har skapat projektet återgår du till startsidan för Skärmprojekt. Nu kan du välja ditt projekt. I ett projekt finns det fem olika mappar med namnen Program, Kanaler, Enheter, Platser och Scheman.

Skapa en kanal

När du har skapat ditt AEM Screens-projekt måste du skapa en ny kanal där du hanterar innehållet.

Följ stegen nedan för att skapa en ny kanal för ditt projekt:

 1. När du har skapat ett projekt väljer du DemoScreens-projektet och väljer mappen Kanaler enligt bilden nedan. Klicka på + Skapa i åtgärdsfältet.

  bild

 2. Välj Sekvenskanal i guiden och klicka på Nästa.
  bild

 3. Ange titeln som TestChannel och klicka på Skapa.

  bild

  TestChannel har nu lagts till i kanalmappen, vilket visas i bilden nedan.

  bild

Lägga till innehåll i en kanal

När ni väl har er kanal på plats måste ni lägga till innehåll i kanalen som AEM Screens Player visar.

Följ stegen nedan för att lägga till innehåll i kanalen (TestChannel) i ditt projekt:

 1. Navigera till DemoProject som du skapade och välj TestChannel i mappen Kanaler.

 2. Klicka på Redigera i åtgärdsfältet (se figuren nedan). Redigeraren för TestChannel öppnas.

  bild

 3. Klicka på ikonen som växlar sidopanelen till vänster i åtgärdsfältet för att öppna resurserna och komponenterna.

 4. Dra och släpp de komponenter du vill lägga till i kanalen.

  bild

Skapa en plats

När du väl har skapat kanalen måste du skapa en plats.

OBSERVERA

Platser är en delstruktur för dina olika digitala signeringsupplevelser och innehåller de konfigurationer som visas beroende på var de olika skärmarna finns.

Följ stegen nedan för att skapa en ny plats för ditt projekt:

 1. Navigera till DemoProject som du skapade och välj mappen Platser.

 2. Klicka på + Skapa i åtgärdsfältet.

 3. Välj Plats i guiden och klicka på Nästa.

 4. Ange namnet för din plats (ange titeln som TestLocation) och klicka på Skapa.

TestLocation skapas och läggs till i mappen Platser.

Skapa en visning för plats

När du har skapat en plats måste du skapa en ny skärm för platsen.

OBSERVERA

Display representerar den digitala upplevelsen som körs på en eller flera skärmar.

 1. Navigera till TestLocation och markera den.

 2. Klicka på Skapa i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Välj Visa i guiden Skapa och klicka på Nästa.

  bild

 4. Ange titeln som LobbyDisplay och klicka på Skapa.

  bild

  En ny skärm med namnet TestDisplay har nu lagts till på din plats TestLocation, vilket visas i bilden nedan.

  bild

Tilldela en kanal

När projektkonfigurationen är klar måste du tilldela kanalen till en skärm för att kunna visa innehållet.

 1. Navigera till önskad visning från DemoScreens —> Platser —> TestLocation —> LobbyDisplay.

 2. Tryck/klicka på Tilldela kanal i åtgärdsfältet.

  bild

  Eller

  Tryck/klicka på Kontrollpanel i åtgärdsfältet och klicka på +Tilldela kanal på panelen TILLDELADE KANALER OCH SCHEMAT.

  bild

 3. Dialogrutan Kanaltilldelning öppnas.

 4. I alternativet Inställningar väljer du kanalen efter sökväg och Händelser som stöds som Inledande inläsning och Inaktivitetsskärm.

  OBSERVERA

  Kanalrollen a1/>, Prioritet och Avbrottsmetoder fylls i som standard. Mer information om kanaltilldelningsegenskaper finns i avsnittet Kanalegenskaper.

  bild

  Dessutom kan du välja Aktiveringsfönstret och Återkommande schema.

  OBSERVERA

  Med upprepningsschemat kan du ange ett återkommande schema för kanalen. Du ställer in flera upprepningsscheman för en kanal.
  Mer information finns i Återkommande schema.

 5. Klicka på Spara när du har konfigurerat inställningarna.

Registrera en enhet och tilldela en enhet till en skärm

Du måste registrera din enhet med AEM kontrollpanel.

VIKTIGT

Chrome OS-spelaren kan installeras som Chrome Browser-plugin i utvecklarläge utan att den faktiska enheten för Chrome Player krävs. För installation, följ stegen nedan:

 1. Klicka här för att hämta den senaste Chrome Player.
 2. Zippa upp och spara det på disken.
 3. Öppna webbläsaren Chrome och välj Tillägg på menyn eller navigera direkt till chrome://extensions.
 4. Aktivera utvecklarläget i det övre högra hörnet.
 5. Klicka på Läs in opackad från det övre vänstra hörnet och läs in den uppackade Chrome Player.
 6. Kontrollera AEM Screens Chrome Player-plugin om det finns i listan över tillägg.
 7. Öppna en ny flik och klicka på ikonen Apps i det övre vänstra hörnet eller navigera direkt till chrome://apps.
 8. Klicka på AEM Screens Plugin för att starta Chrome Player. Som standard startas spelaren i helskärmsläge. Tryck på esc för att avsluta helskärmsläget.

När du har aktiverat Chrome OS-spelaren följer du stegen nedan för att registrera en Chrome-enhet.

 1. Navigera till mappen Enheter i ditt projekt från din AEM.

 2. Tryck/klicka på Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Tryck/klicka på Device Registration överst till höger.

 4. Välj önskad enhet och tryck/klicka på Registrera enhet.

  bild

 5. Vänta tills enheten skickar sin registreringskod och kontrollera samtidigt registreringskoden från din Chrome-enhet.
  bild

 6. Om registreringskoden är densamma på båda datorerna trycker/klickar du på Validera i AEM.

 7. Ange önskat namn som ChromeDevice forDemo för enheten och klicka på Registrera.

  bild

 8. Klicka på Tilldela visning i dialogrutan Device Registration Successful.

  bild

 9. Välj sökvägen till din skärm som DemoScreens —> Platser —> TestLocation —> LobbyDisplay och klicka på Tilldela.

  bild

 10. När enheten har tilldelats ser du följande bekräftelse.

  bild

 11. Tryck/klicka på Slutför för att slutföra registreringsprocessen. Du bör kunna visa din registrerade enhet från kontrollpanelen.

  bild

Visa innehållet i Chrome Player

Alla resurser i din kanal spelas nu upp i din Chrome OS-spelare.

Grattis till att du nu spelar upp innehåll i en AEM Screens-kanal!

bild

På denna sida