Kickstart Guide

I början av AEM Screens demonstreras hur du konfigurerar och kör ett AEM Screens-projekt. Här får du hjälp med att skapa en grundläggande digital signeringsupplevelse och lägga till innehåll som resurser och/eller videor i varje kanal och publicera innehållet ytterligare i en AEM Screens-spelare.

OBSERVERA

Kontrollera att du har installerat det senaste funktionspaketet för AEM Screens innan du börjar arbeta med projektinformationen. Du kan hämta det senaste funktionspaketet från Programdistributionsportal med din Adobe ID.

Förutsättningar

Följ stegen nedan för att skapa ett exempelprojekt för AEM Screens och publicera innehåll ytterligare till Screens Player.

OBSERVERA

I följande självstudie visas hur du spelar upp innehållet i din kanal i Chrome OS-spelaren.

VIKTIGT

Konfigurationsinställningar för OSGi
Du måste aktivera den tomma referenten för att enheten ska kunna skicka data till servern. Om t.ex. den tomma refereraregenskapen är inaktiverad, kan enheten inte publicera en skärmdump. Vissa av dessa funktioner är för närvarande bara tillgängliga om Apache Sling Referrer-filtret Tillåt tomt är aktiverat i OSGi-konfigurationen. Kontrollpanelen kan visa en varning om att skyddsinställningarna kan förhindra vissa av dessa funktioner från att fungera.
Följ stegen nedan för att aktivera Apache Sling Referer-filtret Tillåt tomt:

Tillåt tomma referentförfrågningar

 1. Navigera till Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console via AEM instance —> hammer icon —> Operationer —> Webbkonsol.

  bild

 2. Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console öppnas. Sök efter försäljningsreferent.

  Om du vill söka efter egenskapen för Sing-refereraren trycker du på Kommando+F for Mac och Ctrl+F for Windows.

 3. Kontrollera Tillåt tomt som i bilden nedan.

  bild

 4. Klicka Spara om du vill aktivera referensfiltret för Apache Sling Tillåt tomt.

Skapa en upplevelse av en digital skylt på 5 minuter

Skapa ett AEM Screens-projekt

Det första steget är att skapa ett AEM Screens-projekt.

 1. Navigera till din Adobe Experience Manager-instans (AEM) och klicka på Skärmar. Du kan även navigera direkt från https://localhost:4502/screens.html/content/screens](https://localhost:4502/screens.html/content/screens.

 2. Klicka Skapa skärmsprojekt för att skapa ett nytt skärmsprojekt. Ange titeln som DemoScreens och klicka Spara.

  bild

  OBSERVERA

  När du har skapat projektet återgår du till startsidan för Skärmprojekt. Nu kan du välja ditt projekt. I ett projekt finns det fem olika mappar Program, Kanaler, Enheter, Platser och Scheman.

Skapa en kanal

När du har skapat ditt AEM Screens-projekt måste du skapa en ny kanal där du hanterar innehållet.

Följ stegen nedan för att skapa en ny kanal för ditt projekt:

 1. När du har skapat ett projekt väljer du DemoScreens projektet och välj Kanaler enligt bilden nedan. Klicka + Skapa i åtgärdsfältet.

  bild

 2. Välj Sekvenskanal från guiden och klicka på Nästa.
  bild

 3. Ange Titel as TestChannel och klicka Skapa.

  bild

  The TestChannel läggs nu till i din kanalmapp enligt bilden nedan.

  bild

Lägga till innehåll i en kanal

När ni väl har er kanal på plats måste ni lägga till innehåll i kanalen som AEM Screens Player visar.

Följ stegen nedan för att lägga till innehåll i kanalen (TestChannel) i ditt projekt:

 1. Navigera till DemoProject du skapade och väljer TestChannel från Kanaler mapp.

 2. Klicka Redigera i åtgärdsfältet (se figuren nedan). Redigeraren för TestChannel öppnas.

  bild

 3. Klicka på ikonen som växlar sidopanelen till vänster i åtgärdsfältet för att öppna resurserna och komponenterna.

 4. Dra och släpp de komponenter du vill lägga till i kanalen.

  bild

Skapa en plats

När du väl har skapat kanalen måste du skapa en plats.

OBSERVERA

Platser dela upp dina olika digitala signeringsupplevelser och innehåller de konfigurationer som visas beroende på var de olika skärmarna finns.

Följ stegen nedan för att skapa en ny plats för ditt projekt:

 1. Navigera till DemoProject du skapade och väljer Platser mapp.

 2. Klicka + Skapa i åtgärdsfältet.

 3. Välj Plats från guiden och klicka på Nästa.

 4. Ange Namn för din plats (ange titeln som TestLocation) och klicka på Skapa.

The TestLocation skapas och läggs till i Platser mapp.

Skapa en visning för plats

När du har skapat en plats måste du skapa en ny skärm för platsen.

OBSERVERA

Visa representerar den digitala upplevelse som körs på en eller flera skärmar.

 1. Navigera till TestLocation och markera den.

 2. Klicka Skapa i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Välj Visa från Skapa guide och klicka Nästa.

  bild

 4. Ange Titel as LobbyDisplay och klicka Skapa.

  bild

  En ny skärm med namnet TestDisplay läggs nu till på din plats TestLocation, vilket visas i figuren nedan.

  bild

Tilldela en kanal

När projektkonfigurationen är klar måste du tilldela kanalen till en skärm för att kunna visa innehållet.

 1. Navigera till önskad visning från DemoScreens —> Platser —> TestLocation —> LobbyDisplay.

 2. Tryck/klicka Tilldela kanal i åtgärdsfältet.

  bild

  Eller

  Tryck/klicka Kontrollpanel i åtgärdsfältet och klicka på +Tilldela kanal från TILLDELADE KANALER OCH SCHEMAN -panelen.

  bild

 3. The Kanaltilldelning öppnas.

 4. Från Inställningar väljer du kanal efter bana och Händelser som stöds as Inledande inläsning och Inaktiv skärm.

  OBSERVERA

  The Kanalroll, Prioritet och Avbrottsmetoder fylls alla i som standard. Se Kanalegenskaper om du vill veta mer om egenskaper för kanaltilldelning.

  bild

  Dessutom kan du välja Aktiveringsfönster och Återkommande schema.

  OBSERVERA

  The Återkommande schema gör att du kan ange ett återkommande schema för din kanal. Du ställer in flera upprepningsscheman för en kanal.
  Se Återkommande schema för mer information.

 5. Klicka Spara när du har konfigurerat dina inställningar.

Registrera en enhet och tilldela en enhet till en skärm

Du måste registrera din enhet med AEM kontrollpanel.

VIKTIGT

Chrome OS-spelaren kan installeras som Chrome Browser-plugin i utvecklarläge utan att den faktiska enheten för Chrome Player krävs. För installation, följ stegen nedan:

 1. Klicka här för att ladda ned den senaste Chrome Player.
 2. Zippa upp och spara det på disken.
 3. Öppna Chrome-webbläsaren och välj Tillägg från menyn eller direkt navigera till chrome://extensions.
 4. Aktivera Utvecklarläge från det övre högra hörnet.
 5. Klicka på Läs in opackad från det övre vänstra hörnet och ladda uppzippad Chrome Player.
 6. Kontrollera AEM Screens Chrome Player plugin-program, om det finns i listan över tillägg.
 7. Öppna en ny flik och klicka på Appar ikonen i det övre vänstra hörnet eller direkt navigera till chrome://apps.
 8. Klicka på AEM Screens Plugin-program för att starta Chrome Player. Som standard startas spelaren i helskärmsläge. Tryck esc för att avsluta helskärmsläget.

När du har aktiverat Chrome OS-spelaren följer du stegen nedan för att registrera en Chrome-enhet.

 1. Navigera till Enheter projektmapp från AEM.

 2. Tryck/klicka på Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  bild

 3. Tryck/klicka på Enhetsregistrering uppifrån till höger.

 4. Välj önskad enhet och tryck/klicka Registrera enhet.

  bild

 5. Vänta tills enheten skickar sin registreringskod och kontrollera samtidigt Registreringskod från din Chrome-enhet.
  bild

 6. Om Registreringskod är samma på båda datorerna, tryck/klicka Validera AEM.

 7. Ange önskat namn som ChromeDevice forDemo för enheten och klicka på Registrera.

  bild

 8. Klicka Tilldela visning från Enhetsregistrering lyckades -dialogrutan.

  bild

 9. Markera sökvägen till din visning som DemoScreens —> Platser —> TestLocation —> LobbyDisplay och klicka Tilldela.

  bild

 10. När enheten har tilldelats ser du följande bekräftelse.

  bild

 11. Tryck/klicka Slutför för att slutföra registreringsprocessen. Du bör kunna visa din registrerade enhet från kontrollpanelen.

  bild

Visa innehållet i Chrome Player

Alla resurser i din kanal spelas nu upp i din Chrome OS-spelare.

Grattis till att du nu spelar upp innehåll i en AEM Screens-kanal!

bild

På denna sida