Del 3: Testning, POC, piloter & Rollouts

Den här sidan belyser del 3 i en 5-delsserie som är utformad för att hjälpa teammedlemmarna att bättre förstå de viktiga termer som är viktiga för att säkerställa att en lyckad lösning kan utvecklas före lanseringen.

Översikt

I den här självstudiekursen beskrivs följande punkter som är relevanta för en framgångsrik distribution av en projektplan:

 • Identifiera ofta underskattade områden som en del av den övergripande projektplanen, inklusive:
 • Åtgärder som omger testning och prestandavalidering av Hardware Lab
 • System- och programvaruintegrationstestning
 • Konceptbevis (även kallade POC) och Pilotprogram
 • Tester från början till slut
OBSERVERA

Vanliga säljcykler för distribution av digitala signaturer kan ligga mellan 9 och 18 månader. Det finns många faktorer som påverkar den sista tidslinjen, inte minst hur slutkunden mäter framgång och hur riskkänslig deras affärspartners är när de inför en ny lösning.

Till exempel kan intressenter för ett program för digitala signaturer i en detaljhandelsmiljö inkludera: In-Store Marketing, Store Environment or Visual Merchandising, Store Operations, IT Security, IT Support, the product category Merchant as well as their Supplier, som kan samfinansiera lösningen.

Sammanfattning av viktiga termer i en övergripande projektplan

I följande avsnitt ges en översikt över nyckeltermer i en övergripande projektplan, t.ex. projektcykel, åtgärder runt maskinvarutestning, konceptbevis, piloter och utrullningar.

Konceptbevis (POC)

Syftet med en POC är att få inledande feedback om en lösnings nyckelfunktioner och ge både slutkund- och AV-integratör möjlighet att identifiera områden för förbättring och ta fram antaganden om arbetskrav och resurskrav. Med en POC får båda parter också möjlighet att bedöma lösningens resultat, som vanligen mäts genom

Kvalitetskontroll

Testning av system- och programvaruintegrering börjar med AV Integrators IT-tekniker. Med hänvisning till den godkända systemdesignen konfigurerar, implementerar och övervakar IT-teamet installationen av maskinvarukomponenter i en"Lab-miljö" i AV Integrators anläggning. Detta gör att hela lösningen kan granskas och testas noggrant för att få en bra kvalitetskontroll.

När QC-testningen är klar skapar IT-teamet dokumentation, arbetsflöden och utbildning som referens under dag 2-support. Systemaspekter som ska testas är:

 • Integrering av AEM
 • Integrering av system från tredje part
 • Mjukvara
 • Maskinvara
 • Anslutningar
 • Arbetsflöden för innehållsdistribution, inklusive manuell, automatiserad och villkorsstyrd driftsättning.

Del 3: Videosjälvstudiekurs om testning, POC, piloter & Rollouts

Följ självstudiekursen nedan för att förstå testning, konceptkorrektur, pilotprogram och utrullningar.

Om man ser på alla dessa faser som en del av den övergripande projektplanen kan man lättare hantera förväntningar och identifiera naturliga punkter där investeringen i en AEM Screens-distribution utvärderas.

Testning, POC, piloter & Rollouts

Lär dig de viktigaste villkoren i en övergripande projektplan, t.ex. projektcykel, åtgärder som omger maskinvarutestning, konceptbevis, piloter och rollouts.

Nästa steg

När du är noggrann med testning, konceptkorrektur, pilotprojekt och utrullningar följer du nästa självstudiekurs som är djupdykt i Project Management och de processer som ingår.

Navigera till Del 4: Projekthantering och distribution för mer information.

På denna sida