Del 5: Supportöverväganden

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Ämnen:
 • Overview
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Beginner
  User
  Developer

Den här sidan belyser den avslutande delen i en 5-delsserie som utformats för att hjälpa teammedlemmarna att lära sig hur maskinvaru-, programvaru- och anslutningsproblem hanteras. I den här fasen undersöks kostnadsberäkningar och ramverk för support på plats. Dessutom beskrivs hur SLA-parametrar, driftsbudgetar och överlämningar från NOC hanteras.

Översikt

OBSERVERA

Dag 2 börjar när följande har slutförts:

 • Projektdistribution till fältet
 • Verifiering av enhetsanslutning och drift mellan installationsteknikern och NOC (Network Operations Center)

Före dag 2 ska man planera för löpande livscykelbudgetar.

Planeringen innehåller följande:

 • Åtgärdar maskinvaru-, programvaru- eller anslutningsfel
 • Balanserar problemlösningskostnaderna mot kundens affärskrav.
 • Identifiera den bästa metoden för att förmedla problem i nätverket.
 • Främja anpassningen mellan AEM och AV-integratorn vid upprättandet av supportplaner för dag 2

Sammanfattning av viktiga överväganden som ingår i stöd för dag 2

Nedan följer några viktiga saker att tänka på när det gäller support för dag 2:

 • För att säkerställa en smidig övergång från implementering till driftstöd måste AEM implementor arbeta med AV-integratorn för att säkerställa att rätt supportskript definieras som en del av supportplanen för dag 2.

 • Krav som fjärrhantering av enheter, tillgänglighet för helpdesk och support på plats är praktiskt taget en del av utvecklingen inom digitalsigneringsbranschen. Utöver dessa grundläggande behov bör AV-integratörer även utforska kostnadsvariabler mellan proaktiv och reaktiv övervakning och supportmodeller.

 • Krav som fjärrhantering av enheter, tillgänglighet för helpdesk och support på plats är praktiskt taget en del av utvecklingen inom digitalsigneringsbranschen. Utöver dessa grundläggande behov bör AV-integratörer även utforska kostnadsvariabler mellan proaktiv och reaktiv övervakning och supportmodeller.

 • För att lyckas på lång sikt är det av största vikt att upprätta ett supportavtal för dag 2 (även kallat"S.L.A.") i partnerskap med AV-integratorn. SLA:er detaljerar supporttjänsterna efter driftsättningen och hjälper till att ställa upp kundernas förväntningar.

 • En nyckelresurs som används för att hantera flera nätverk är kunskapsbasen. SharePoint är en populär plattform för den här typen av resurs. Kunskapsbasen innehåller förskriptade frågor och svar som NOC-agenter kan följa, vilket säkerställer att inkommande förfrågningar om problemlösning hanteras på ett konsekvent sätt. Kunskapsbasen innehåller vanligen referensmaterial för systemkonfigurationer och platsplatser, inklusive skurna ark för maskinvara och referensmaterial för systemprogramvara.

 • Övervaknings- och hanteringsfunktionerna är i hög grad beroende av operativsystemen i Media Player och skärmfunktionerna. Windows operativsystem erbjuder den största detaljnivån. För distributioner som körs på Android- eller iOS-enheter används Hantering av mobila enheter (kallas även MDM).

 • Vissa skärmtillverkare erbjuder möjlighet att övervaka skärmar oberoende av mediespelare, medan andra kräver en extern enhet.

 • AV-integratörer utnyttjar en blandning av teknologier, så lösningarna är fortfarande flexibla för att på bästa sätt tillgodose slutkundens behov.

Del 5: Videosjälvstudiekurs om supportfrågor

Följ den här självstudiekursen för att komma till en 5-delsserie nedan som betonar att man ska kunna säkerställa justering och en smidig övergång från implementering till operativt stöd. Det förklarar också hur en AEM-implementerare måste arbeta med AV-integratorn för att säkerställa lämpliga supportskript som definieras som en del av supportplanen för dag 2.

Projektöverväganden

Läs om hur maskinvara, programvara och anslutningsproblem hanteras. Utforska kostnadsberäkningar och ramverk för support på plats.

Slutsats

Dessa 5-delsserier fokuserar på viktiga faktorer för att projektet ska lyckas. Se andra avsnitt i användarhandboken för AEM Screens för mer information om implementeringen.

På denna sida