REST API's

AEM Screens biedt een eenvoudige RESTful-API die voldoet aan de Siren-specificatie. Het staat toe om de inhoudsstructuur te navigeren en bevelen naar apparaten in het milieu te verzenden.

De API is toegankelijk op http://localhost:4502/api/screens.json.

De JSON die door de API-aanroepen wordt geretourneerd, vermeldt de entiteiten met betrekking tot de huidige bron. Na de vermelde zelfverbinding, is elk van deze entiteiten opnieuw toegankelijk als middel REST.

Als u bijvoorbeeld toegang wilt krijgen tot de weergaven in onze vlaggenschiplocatie voor demo, kunt u het volgende oproepen:

GET /api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship.json HTTP/1.1
Host: http://localhost:4502

Of met krullen:

curl -u admin:admin http://localhost:4502/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship.json

Het resultaat zou er als volgt uitzien:

{
 "class": [
  "aem-io/screens/location"
 ],
 "links": [
  {
   "rel": [
    "self"
   ],
   "href": "http://localhost:4502/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship.json"
  },
  {
   "rel": [
    "parent"
   ],
   "href": "http://localhost:4502/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo.json"
  }
 ],
 "properties": {…},
 "entities": [
  {
   "class": [
    "aem-io/screens/display"
   ],
   "links": [
    {
     "rel": [
      "self"
     ],
     "href": "http://localhost:4502/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single.json"
    }
   ],
   "rel": [
    "child"
   ],
   "properties": {
    "title": "Single Screen Display",
    "height": 1440,
    "description": "Demo location of a single screen display.",
    "name": "single",
    "width": 2560,
    "idletimeout": 300,
    "layoutrows": 1,
    "layoutcols": 1
   }
  },
  …
 ]
}

En dan om tot de Enige Vertoning van het Scherm toegang te hebben, kunt u roepen:

GET /api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single.json HTTP/1.1
Host: http://localhost:4502

Handelingen uitvoeren op de bron

JSON die door de API vraag is teruggekeerd kan een lijst van acties bevatten die op het middel beschikbaar zijn.

De vertoning, bijvoorbeeld, maakt een lijst van een uitzending-bevel actie die toestaat om een bevel naar alle apparaten te verzenden die aan die vertoning worden toegewezen.

GET /api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single.json HTTP/1.1
Host: http://localhost:4502

Of met krullen:

curl -u admin:admin http://localhost:4502/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single.json

Resultaat:

{
 "class": [
  "aem-io/screens/display"
 ],
 "links": […],
 "properties": {…},
 "entities": […],
 "actions": [
  {
   "title": "",
   "name": "broadcast-command",
   "method": "POST",
   "href": "/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single",
   "fields": [
    {
     "name": ":operation",
     "value": "broadcast-command",
     "type": "hidden"
    },
    {
     "name": "msg",
     "type": "text"
    }
   ]
  }
 ]
}

Om deze actie teweeg te brengen zou men roepen:

POST /api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single.json HTTP/1.1
Host: http://localhost:4502

:operation=broadcast-command&msg=reboot

Of met krullen:

curl -u admin:admin -X POST -d ':operation=broadcast-command&msg=reboot' http://localhost:4502/api/screens/content/screens/we-retail/locations/demo/flagship/single.json

Op deze pagina