Aangepaste sjablonen maken voor MultiZone-layouts

Op deze pagina ziet u hoe u een aangepaste sjabloon voor een lay-out met meerdere zones kunt maken.

Belangrijke overwegingen

Er zijn twee belangrijke overwegingen dat u zich moet bewust zijn alvorens tot douanemalplaatje in multi-zonelay-out te leiden:

 1. Vaste pixelgrootte of percentages:

  U moet bepalen of u de vaste pixelgrootte voor verschillende zones wilt gebruiken voor uw aangepaste layout of dat u een aangepaste indeling wilt maken met percentages.

  OPMERKING

  Het voordeel van het gebruiken van percentage om streken voor uw douanelay-out te plaatsen staat u toe om het malplaatje op een verscheidenheid van het schermgrootte opnieuw te gebruiken.

 2. Naamgevingsconventie:

  Voordat u begrijpt hoe u aangepaste sjablonen voor meerdere zones maakt die u in een AEM Screens-project wilt gebruiken, is het raadzaam een goed inzicht te krijgen in het gemiddelde van de sjablonen die u wilt maken.

  Lay-outnaam Beschrijving
  Left20-LandscapeHD3Zone Verwijst naar een 3-zone liggende lay-out, waarmee u 3 zones kunt maken met zone 1 als 20% van het horizontale en verticale scherm van links, zone 2 als 80% van het horizontale scherm en 20% van het verticale scherm rechts uitgevuld, zone 3 als 100% van het horizontale en 80% van het verticale scherm met een hoogte-breedteverhouding van 16:9
  Upper20-PortraitHD2Zone Verwijst naar een 2-zone Staand malplaatje dat 20% van het scherm van de bovenkant bedekt, met aspectverhouding van 16:9
  Right20-LandscapeSD3Zone Verwijst naar een 3-zone sjabloon die 20% van het scherm van rechts bedekt, met een hoogte-breedteverhouding van 4:3
  BELANGRIJK

  De zones die zijn gedefinieerd in de aangepaste indeling komen mogelijk niet overeen met de algemene hoogte-breedteverhouding van de volledige layout. In de naamgevingsconventie die in dit document wordt gevolgd, wordt de hoogte-breedteverhouding van de aangepaste layout als geheel opgegeven.

Voorbeeld Lay-out hoofdletters gebruiken: Left20-LandscapeHD3Zone

Volg de onderstaande sectie om een aangepaste sjabloon Left20-LandscapeHD3Zone te maken met de volgende configuratie:

 • Left20 verwijst naar de naar de bovenste zone aan de linkerkant die 20% van de horizontale en verticale schermgrootte bedekt.
 • De oriëntatie Landscaperefereert de schermstand
 • ​HD verwijst naar de hoogte-breedteverhouding als 16:9
 • 3 Zonerefereert naar drie zones van het beeldscherm

Visuele representatie van MultiZone-lay-out

Met de Left20-LandscapeHD3Zone-indeling kunt u de volgende lay-out met meerdere zones maken in uw project:

afbeelding

Een Left20-LandscapeHD3Zone-lay-out maken

Voer de onderstaande stappen uit om een Left20-LandscapeHD3Zone-lay-out te maken voor een AEM Screens-project:

 1. Maak een AEM Screens-project met de naam customtemplate.

  afbeelding

 2. Navigeer naar CRXDE Lite van uw AEM-instantie —> Gereedschappen —> CRXDE Lite.

 3. Maak een map onder apps met de naam customtemplate. Maak op dezelfde manier een andere map met de naam template onder customtemplate, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.

  afbeelding

  OPMERKING

  U wordt aangeraden op Alle in de actiebalk in CRXDE Lite te klikken wanneer u inhoud maakt, bewerkt of kopieert naar een van de knooppunten, anders kunt u de updates niet doorvoeren.

 4. Kopieer de sjabloon linksboven van /libs/screens/core/templates/splitscreenchannel/lbar-left naar /apps/customtemplate/template.

 5. Wijzig de naam van de gekopieerde lbar-left (/apps/customtemplate/template) in my-custom-layout.
  afbeelding

 6. Navigeer naar /apps/customtemplate/template/my-custom-layout en werk de eigenschappen jcr:description bij naar Template voor Left20-LandscapeHD3Zone en jcr:title naar Left20-LandscapeHD3Zone.

  afbeelding

 7. Navigeer naar de offline-config-node van /apps/customtemplate/template/my-custom-layout/jcr:content/offline-config en werk de jcr:title bij tot Left20-LandscapeHD3Zone.

  afbeelding

 8. Navigeer naar de jcr:content-eigenschap van my-custom-template van /apps/customtemplate/template/my-custom-layout/jcr:content en werk de cq:cssClass-eigenschap bij naar aem-Layout my-custom-layout.

  afbeelding

 9. Verwijzend naar stap 4, waarin, u het bar-linkermalplaatje kopieerde, zult u 3 ontvankelijke netten onder my-custom-layout/jcr:content bekijken. Voeg aangepaste CSS-klasse toe aan elk responsief raster in de cq:cssClass-eigenschap, bijvoorbeeld my-custom-layout—top-left voor r1c1-knooppunt.

  afbeelding

  Voeg op dezelfde manier my-custom-layout—top-right voor r1c2 en my-custom-layout—bottom voor r2c1 knoop toe.

  OPMERKING

  Deze aangepaste klassen worden in de CSS gebruikt om de breedte/hoogte voor deze responsieve rasters in te stellen.

  OPMERKING

  U kunt de responsieve rasters toevoegen of verwijderen op basis van het aantal totale rasters dat u wilt. In dit voorbeeld tonen we twee rasters in de eerste rij en één raster in de tweede rij. Er zijn dus in totaal drie responsieve rasters (r1c1, r1c2, r2c1).

 10. Kopieer /libs/settings/wcm/designs/screens naar /apps/settings/wcm/designs/ en noem het gekopieerde ontwerp custom-template-designs.

 11. Navigeer naar /apps/settings/wcm/designs/custom-template-designs en werk de eigenschap jcr:title van custom-template-designs bij naar customtemplate-design.

 12. Navigeer naar /apps/settings/wcm/designs/custom-template-designs en maak een bestand static.css.

 13. Kopieer de inhoud naar static.css-bestand:

    /*my-custom-layout styles*/
    .cq-Screens-channel--multizone.my-custom-layout .my-custom-layout--top-left {
    width:20%;
    height: 36%;
    float: left !important;
    }
   .cq-Screens-channel--multizone.my-custom-layout .my-custom-layout--top-right {
    width:80%;
    height: 36%;
   float: left !important;
   }
   .cq-Screens-channel--multizone.my-custom-layout .my-custom-layout--bottom {
   width:100%;
   height: 64%;
   }
  
  OPMERKING

  U kunt de percentages bijwerken zodat deze overeenkomen met de vereisten voor uw aangepaste sjabloon.

 14. Navigeer naar /apps/<project>/templates/my-custom-layout/jcr:content en werk de eigenschap cq:designPath bij naar /apps/settings/wcm/designs/customtemplate-designs om de stijlen te laden die zijn geconfigureerd in static.css

  OPMERKING

  U wordt aangeraden alle stijlen te typen in plaats van deze te kopiëren of te plakken. Hierdoor kunnen witte ruimten problemen met CSS-stijlen veroorzaken.

Resultaat weergeven

Voer de onderstaande stappen uit om de bovenstaande aangepaste sjabloon te gebruiken in uw AEM Screens-project:

 1. Navigeer naar uw project van het Scherm dat u in stap (1) creeerde en selecteer Kanalen omslag.

  afbeelding

 2. Klik Create van de actiebar en selecteer het malplaatje Left20-LandscapeHD3Zone van Create tovenaar.

  afbeelding

 3. Nadat u een kanaal met de aangepaste sjabloon hebt gemaakt, kunt u elementen uit de editor toevoegen aan uw kanaal. In het volgende voorbeeld worden de afbeeldingen in een aangepaste sjabloon weergegeven.

  afbeelding

Een afbeelding invoegen als achtergrondlaag

U kunt een afbeelding als achtergrondlaag invoegen in de layout:

U kunt de CSS-regel aanpassen om te gebruiken wat "data-uri" wordt genoemd en de afbeelding (Base64 gecodeerd) direct inline in het CSS-bestand plaatsen, die u hebt gemaakt in (stap 13), static.css.

Dit gebeurt als volgt:
.cq-Screens-channel--multizone.my-CustomLayout { background: url('data:image/…;base64,…') no-repeat center center; }

U kunt ook de onderstaande stappen volgen:

 1. Zorg ervoor dat de afbeelding op de een of andere manier is opgenomen in de offlineconfiguratie voor het kanaal
 2. Gebruik een directe koppeling naar de afbeelding in de bovenstaande CSS in plaats van de "data-uri"-variant

Achtergrondkleur bijwerken

Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, voegt u de volgende code toe aan het XML-bestand (stap 13), static.css.

.cq-Screens-channel--multizone.my-CustomLayout { background-color: …; }

Op deze pagina