Skapa och hantera scheman

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin
  Developer

Scheman I AEM Screens kan du ordna kanalerna i återanvändbara grupper så att du inte behöver upprepa deras uppdrag separat för varje skärm där du vill visa ditt innehåll.

Scheman i kombination med DayParting kan du ange ett globalt schema med flera kanaler som körs vid specifika tidpunkter på dygnet och återanvända det för alla skärmar samtidigt.

OBSERVERA

Den här AEM Screens-funktionen är bara tillgänglig om du har installerat AEM 6.3 Sites Feature Pack 1. Om du vill få tillgång till det här funktionspaketet måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. När du har behörighet kan du hämta den från paketresursen.

Skapa ett schema

Du kan skapa ett schema för ditt skärmsprojekt som hanterar alla aktiviteter för ditt användningsfall.

Följ stegen nedan för att skapa ett schema för din kanal:

 1. Klicka på länken Adobe Experience Manager (längst upp till vänster) och sedan på Skärmar. Du kan också gå direkt till: http://localhost:4502/screens.html/content/screens.

 2. Navigera till Skärmprojekt och klicka Scheman.

 3. Klicka Skapa i åtgärdsfältet.

 4. Välj Schema från Skapa guide och klicka Nästa.

 5. Ange Namn och Titel och klicka Skapa.

Du ser en mapp med scheman med namn och titel i ditt projekt.

Visa instrumentpanel

När du har skapat en mapp för scheman i ditt projekt kan du visa informationen från kontrollpanelen för scheman.

Följ stegen nedan för att visa kontrollpanelen för scheman. I följande exempel visas instrumentpanelen för projektet We.Retail:

 1. Navigera till Scheman mapp för skärmar (till exempel We.Retail)-projekt.

  chlimage_1

 2. Klicka Kontrollpanel från åtgärdsfältet för att öppna schemats kontrollpanel.

  Du kan visa tre olika paneler som SCHEMALÄGGSINFORMATION, TILLDELADE KANALER och TILLDELADE VISNINGAR.

  chlimage_1-1

  Panelen Schemalägg information Klicka på Egenskaper i det övre högra hörnet på SCHEMALÄGGNINGENS INFORMATIONspanel för att visa/ändra schemats egenskaper.

  Panelen Tilldelade kanaler Klicka på +Tilldela kanal i det övre högra hörnet på panelen TILLDELADE KANALER för att öppna dialogrutan Kanaltilldelning.

  Tilldelad visningspanel Välj någon av visningslägena på panelen TILLDELADE VISNINGAR för att öppna kontrollpanelen.

På denna sida