Locaties maken en beheren

De locaties hosten de configuratie van de weergaven afhankelijk van waar de verschillende schermen zich bevinden.

Op deze pagina worden locaties voor schermen gemaakt en beheerd.

Voorwaarden:

Een nieuwe locatie maken

Nadat u uw project voor schermen hebt gemaakt, volgt u de onderstaande stappen om een nieuwe locatie voor een project Screens te maken:

  1. Selecteer de Adobe Experience Manager-koppeling (linksboven) en klik vervolgens op Rasteren. U kunt ook rechtstreeks navigeren naar: http://localhost:4502/screens.html/content/screens.

  2. Navigeer naar het schermproject en klik op Locaties.

  3. Klik Maken naast het plusteken in de actiebalk. Er wordt een wizard geopend.

  4. Selecteer de sjabloon Locatie in de wizard en klik op Volgende.

  5. Voer de eigenschappen in voor Titel en tags, Meer titels en beschrijvingen, Aan/Uit-tijd en Vanity URL.

  6. Klik op Maken en de locatie wordt gemaakt en toegevoegd aan de map met locaties.

Zie de onderstaande stappen voor meer informatie over het maken van een nieuwe locatie voor een AEM Screens-project. Voor demonstratiedoeleinden wordt de nieuwe locatie (SanJose) gemaakt onder DemoProject.

player2

Nadat u een locatie hebt gemaakt, moet u een nieuwe weergave voor uw locatie maken.

Eigenschappen voor een locatie bewerken

De eigenschappen van een locatie bewerken/openen:

  1. Selecteer de locatie.
  2. Klik Eigenschappen van de actiebar.

player3

De volgende stappen

Nadat u een locatie hebt gemaakt, moet u een nieuwe weergave voor uw locatie maken.

Zie Weergaven maken en beheren voor meer informatie.

Op deze pagina