Skapa och hantera projekt

AEM Screens är tillgängligt genom att välja länken Adobe Experience Manager (överst till vänster) och sedan Skärmar.

Du kan även navigera direkt till: http://localhost:4502/screens.html/content/screens

OBSERVERA

Navigeringstips:
Du kan också använda markörtangenterna för att navigera mellan olika mappar i AEM. När du har valt en viss enhet kan du dessutom trycka på blankstegstangenten för att redigera eller visa egenskaper för den specifika mappen.

Skapa ett nytt skärmsprojekt

Följ stegen nedan för att skapa ett nytt skärmsprojekt:

 1. Välj Skärmar från AEM.

 2. Klicka på Skapa skärmsprojekt.

 3. Ange titeln som TestScreens och klicka på Spara.

Projektet skapas och du kommer tillbaka till konsolen Skärmprojekt. Nu kan du välja ditt projekt.

I ett projekt finns det fem typer av mappar, vilket visas i bilden nedan:

 • Scheman
 • Platser
 • Program
 • Enheter
 • Kanaler

player1

OBSERVERA

Som standard innehåller den inledande strukturen scheman, platser, program, kanaler och enheter överordnad sidor, men den kan justeras manuellt om det behövs. Du kan ta bort alternativen om de inte är relevanta för ditt projekt.

Visningsegenskaper

När du har skapat skärmprojektet markerar du projektet och klickar på Egenskaper i åtgärdsfältet för att redigera egenskaper för projektet.

Med följande alternativ kan du redigera/ändra egenskaper för TestScreens.

bild

Skapa en anpassad mapp

Du kan också skapa en egen anpassad mapp under Scheman, Platser, Program, Kanaler och Enheter överordnad sidor som är tillgängliga i ditt projekt.

Så här skapar du en anpassad mapp:

 1. Markera projektet och klicka på Skapa bredvid plusikonen i åtgärdsfältet.
 2. Guiden Skapa öppnas och välj lämpligt alternativ.
 3. Klicka på Nästa.
 4. Ange egenskaperna och klicka på Skapa.

I följande steg visas hur du skapar en programmapp på den överordnad sidan Program i TestScreens.

player2-1

Nästa steg

När du har skapat ett eget projekt kan du läsa Kanalhantering för att skapa och hantera innehåll i din kanal.

På denna sida