Kanaaltoewijzing

BELANGRIJK

Deze sectie benadrukt de toewijzing van het Kanaal en het plannen van kanalen voor de pakken van de Eigenschap ouder dan AEM 6.5.5 de versie van het Scherm.

Nadat u een weergave hebt ingesteld, moet u een kanaal aan een weergave toewijzen om de inhoud weer te geven.

Op deze pagina ziet u hoe u een kanaal toewijst aan uw scherm.

OPMERKING

U kunt meerdere kanalen aan een weergave toewijzen.

Een kanaal toewijzen

Voer de onderstaande stappen uit om een kanaal toe te wijzen aan een weergave:

 1. Ga bijvoorbeeld naar de gewenste weergave DemoProject —> Locaties —> SanJose —> StoreDisplay.

  afbeelding

 2. Tikken/klikken Kanaal toewijzen in de actiebalk

  Of

  Tikken/klikken Dashboard en klik op +Kanaal toewijzen van de TOEGEWEZEN KANALEN om het deelvenster Kanaaltoewijzing in.

  afbeelding

  U kunt de eigenschappen configureren via de Kanaaltoewijzing in de onderstaande sectie. Zie Kanaaleigenschappen voor meer informatie over kanaaleigenschappen.

Kanaaleigenschappen van kanaaltoewijzing

Referentiekanaal

Met het referentiekanaal kunt u een verwijzing naar het gewenste kanaal opgeven, op kanaalnaam of op kanaalpad.

 • op pad: u verstrekt een expliciete verwijzing gebruikend de absolute weg van het kanaal.

 • op naam: U voert de naam in van het kanaal dat per context wordt omgezet in een daadwerkelijk kanaal. Met deze functie kunt u een lokale versie van een kanaal maken om locatie-specifieke inhoud dynamisch op te lossen. Een kanaal met bijvoorbeeld een naam dagblad, waarbij de inhoud in feite in twee steden anders zou zijn, maar u hebt nog steeds de rol van een normaal kanaal op alle schermen.

Kanaalrol

De rol van het kanaal bepaalt de context van de vertoning. De rol wordt op verschillende acties gericht en staat los van het daadwerkelijke kanaal dat de rol vervult.

Prioriteit

Prioriteit wordt gebruikt om de toewijzingen te bestellen als meerdere toewijzingen voldoen aan de afspeelcriteria. Degene met de hoogste waarde heeft altijd voorrang op lagere waarden. Bijvoorbeeld, als er twee kanalen A en B zijn. A heeft een prioriteit van 1 en B heeft een prioriteit van 2, dan wordt kanaal B getoond, aangezien het een hogere prioriteit dan A heeft.

OPMERKING

De prioriteit voor een kanaal wordt ingesteld als een getal (1 voor het minimum) in het dialoogvenster Kanaaltoewijzing , zoals hierboven vermeld. Bovendien, worden de toegewezen kanalen gesorteerd gebaseerd op dalende prioriteit.

Ondersteunde gebeurtenissen

 • Oorspronkelijke belasting: laadt het kanaal wanneer de speler wordt gestart. Het kan aan veelvoudige kanalen in combinatie met programma worden toegewezen
 • Niet-actief scherm: wordt geladen wanneer het scherm niet actief is. Het kan aan veelvoudige kanalen in combinatie met programma worden toegewezen
 • Timer: moet worden vastgesteld wanneer een schema wordt verstrekt
 • Gebruikersinteractie: de speler schakelt over naar het opgegeven kanaal als er een gebruikersinteractie op het scherm is (aanraking) in een niet-actief kanaal en wordt geladen wanneer het scherm wordt aangeraakt

Onderbrekingsmethode

BELANGRIJK

Deze optie is alleen beschikbaar bij AEM 6.4 Feature Pack 8 of AEM 6.5 Feature Pack 4.

Als auteur van inhoud moet u kunnen opgeven wanneer een kanaal wordt onderbroken, zodat u niet-kritieke inhoud kunt uitschakelen, maar belangrijke inhoud volledig kunt laten afspelen voordat u het afspelen afsluit vanwege het plannen.

Selecteer een van de volgende opties die beschikbaar zijn om de methode voor onderbreking in te stellen in het menu Kanaaltoewijzing dialoogvenster:

 • Meteen: wanneer het programma wordt geactiveerd of een update wordt ontvangen, kunt u het afspelen uitschakelen en de nieuwe inhoud direct vernieuwen of afspelen

 • Aan het einde van het huidige item: wanneer een nieuw programma wordt geactiveerd of een update wordt ontvangen, hebt u de optie om te wachten tot het huidige item in de reeks klaar is met afspelen en pas daarna vernieuwt of afspeelt u de nieuwe inhoud

  OPMERKING

  Deze optie is standaard ingeschakeld.

  * **Aan het einde van de reeks**: wanneer een nieuw programma activeert of een update wordt ontvangen, hebt u de optie om op de volledige opeenvolging te wachten om zijn eind te bereiken, en net vóór de gewenste opeenvolging, kunt u terugloop naar het eerste element, u vernieuwt of de nieuwe inhoud speelt
  OPMERKING

  Als u de tweede of derde optie gebruikt, kunnen de op de toewijzing gedefinieerde planningstijden enigszins worden uitgesteld omdat de speler op het einde van het item of de reeks (na de opgegeven tijd) wacht voordat het item of de reeks wordt vernieuwd. De vertraging is afhankelijk van de afspeelduur van het item.

Schema

In het schema kunt u een beschrijving in tekst opgeven wanneer het kanaal moet worden weergegeven. Ook kunt u een begindatum definiëren (actief van) en een einddatum (actief tot) voor het kanaal dat moet worden weergegeven.

Knopinfo voor activering weergeven:

Knopinfo voor aantrekken weergeven die aangeeft of de knopinfo voor aantrekken ("Tik ergens om te beginnen") moet worden getoond of niet terwijl het kanaal loopt.

DayParting

Planningen indien gecombineerd met DayParting, kunt u een algemeen schema instellen met meerdere kanalen die op specifieke tijdstippen van de dag worden uitgevoerd, en deze instelling opnieuw gebruiken voor al uw beeldschermen tegelijk.

DayParting verwijst naar als het opsplitsen van een dag in tijdgroeven en het specificeren van welke inhoud op de gewenste tijd speelt. AEM Screens staat u toe om kanalen in termen van dag-parting binnen een dag, een week, of een maand volgens het vereiste te plannen.

De volgende voorbeelden verklaren dag-parting in kanalen in drie verschillende scenario's:

Inhoud afspelen op één dag, verdeeld in meerdere tijdsleuven

In dit voorbeeld wordt getoond hoe een restaurant gebruikmaakt van dagparting om het ontbijt-, lunch- en dinermenu te laten zien.

Hier, zullen wij elke dag in drie verschillende tijdgroeven verdelen, zodat de kanaalinhoud zoals per de gespecificeerde tijd van de dag speelt:

Kanaal Rol Prioriteit Schema
Menu_A Ontbijt na 6:00 en vóór 11:00
Menu_B Lunch na 11.00 uur en vóór 15.00 uur
Menu_C Diner na 15.00 uur en vóór 20.00 uur

Inhoud afspelen op een bepaalde dag van de week

In dit voorbeeld wordt getoond welke dayParting is bereikt in een casino, waar de livegebeurtenis plaatsvindt elk weekend van 8:00 tot 10:00 uur en er speciale menu's beschikbaar zijn voor het diner na 10:00 tot 13:00 uur.

Kanaal Rol Prioriteit Schema
LiveConcert Weekend 21 okt. 2017 - 22 okt. 2017
na 20:00 vóór 22:00
SpecialsDiner Weekend 21 okt. 2017 - 22 okt. 2017
na 22:00 voor 1:00

Inhoud afspelen voor een bepaalde maand/maanden

Dit voorbeeld toont DayParting voor een opslag die hun zomerinzameling van de maanden van Juni tot Augustus en herinzameling van September tot eind Oktober toont.

Hier, zult u dag-parting zoals per maanden tot stand brengen, zodat de kanaalinhoud zoals per de gespecificeerde maanden van het jaar speelt.

Kanaal Rol Prioriteit Schema
SummerCollection Zomer 1 juni 2017 - 31 aug. 2017
FallCollection Herfst 01 sep. 2017 - 30 okt. 2017
OPMERKING

Bovendien kunt u Prioriteit voor elk van de kanalen. Bijvoorbeeld, als twee kanalen voor de zelfde dag en de tijd of voor de zelfde maand worden geplaatst, dan eerst wordt het kanaal met hogere prioriteit gespeeld. De minimumwaarde voor prioriteit kan worden ingesteld op 0.

Inhoud afspelen voor kanalen met dezelfde prioriteit

Dit voorbeeld toont DayParting voor een opslag die hun winterinzameling met het zelfde programma in de maand van December toont. Maar aangezien Kanaal B prioriteit heeft die als 2 wordt geplaatst, tijdens die week; kanaal B speelt zijn inhoud eerder dan kanaal A.

Kanaal Rol Prioriteit Schema
A Winter 1 01 dec. 2017 - 31 dec. 2017
B Kerstmis 2 24 dec. 2017 - 31 dec. 2017
OPMERKING

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over DayParting:

Op deze pagina