Opdrachtsynchronisatie

Op de volgende pagina wordt beschreven hoe u Command Sync kunt gebruiken. Met Command Sync kunt u het afspelen tussen verschillende spelers synchroniseren. De spelers kunnen verschillende inhoud afspelen, maar elk element moet dezelfde duur hebben.

BELANGRIJK

Deze functie ondersteunt geen ingesloten reeksen, dynamische ingesloten reeksen, toepassingskanalen of overgangen.

Overzicht

De digitale signaaloplossingen moeten videomuren en gesynchroniseerde playback steunen om scenario's zoals tellingen van Nieuwjaar of grote video te steunen die over veelvoudige schermen worden gesegmenteerd en dit is waar de Synchronisatie van het Bevel in spel komt.

Om de Synchronisatie van het Bevel te gebruiken, doet één speler dienst als master en verzendt bevel en alle andere spelers handelen als cliënten en spelen wanneer zij het bevel ontvangen.

De master verzendt een bevel naar alle geregistreerde cliënten wanneer het op het punt staat om playback van een punt te beginnen. De nuttige lading van dit kan de index van het te spelen punt en/of buitenste html van het te spelen element zijn.

Opdrachtsynchronisatie implementeren

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u Command Sync in een AEM Screens-project kunt gebruiken.

OPMERKING

Voor gesynchroniseerd afspelen is het vereist dat alle hardwareapparaten dezelfde hardwarespecificaties hebben en bij voorkeur hetzelfde besturingssysteem. Synchroniseren tussen verschillende hardware en besturingssystemen wordt afgeraden.

Het project instellen

Voordat u de functie Opdrachtsynchronisatie gebruikt, moet u een project en een kanaal met inhoud instellen voor uw project.

 1. In het volgende voorbeeld ziet u een demoproject met de naam CommandSyncDemo en een sequentiekanaal ChannelLobby.

  image1

  OPMERKING

  Meer informatie over het maken van een kanaal of het toevoegen van inhoud aan een kanaal vindt u in Kanalen maken en beheren

  Het kanaal bevat de volgende inhoud, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.

  image1

 2. Maak een locatie Lobby en zorg vervolgens voor een weergave met de naam LobbyDisplay in de map Locations, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.
  image1

 3. Wijs het kanaal, ChannelLobby aan uw LobbyDisplay toe. U kunt het toegewezen kanaal nu vanaf het weergavedashboard bekijken op de weergave.
  image1

  OPMERKING

  Leer hoe te om een kanaal aan een vertoning toe te wijzen, verwijs naar Creërend en het Leiden Vertoningen.

 4. Navigeer naar de map Apparaten en klik op Apparaatbeheer op de actiebalk om de apparaten te registreren.

  image1

  OPMERKING

  Raadpleeg Apparaatregistratie voor meer informatie over het registreren van een apparaat

 5. In dit voorbeeld worden voor demo-doeleinden een chroom- en een Windows-speler weergegeven als twee aparte apparaten. Beide apparaten wijzen aan de zelfde vertoning.
  image1

Kanaalinstellingen bijwerken

 1. Navigeer naar ChannelLobby en klik Bewerken op de actiebalk om de kanaalinstellingen bij te werken.

 2. Selecteer het volledige kanaal zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
  image1

 3. Klik op het moersleutelpictogram om het dialoogvenster Pagina te openen.
  image1

 4. Typ het trefwoord gesynchroniseerd in het veld Strategie.

  image1

Een master instelling instellen

 1. Navigeer van CommandSyncDemo —> Locations —> Lobby —> LobbyDisplay naar het weergavedashboard en klik op Dashboard op de actiebalk.
  De twee apparaten (chroom- en vensterspeler) worden weergegeven in het deelvenster DEVICES, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.
  image1

 2. Selecteer in het deelvenster APPARATEN het apparaat dat u als master wilt instellen. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u het Chrome-apparaat instelt als het master apparaat. Klik op Instellen als master apparaat.

  image1

 3. Voer het IP-adres in Instellen als master apparaat in en klik op Opslaan.

  image1

OPMERKING

U kunt meerdere apparaten instellen als master.

Synchroniseren met Master

 1. Nadat u het Chrome-apparaat hebt ingesteld op master, kunt u het andere apparaat (in dit geval de Windows-speler) synchroniseren met het master apparaat.
  Selecteer het andere apparaat (in dit geval de vensterspeler) in het deelvenster DEVICES en klik op Synchroniseren met master apparaat, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.

  image1

 2. Selecteer het apparaat in de lijst en klik op Opslaan.

  [OPMERKING:]
  In het dialoogvenster Synchroniseren met master apparaat wordt de lijst met master apparaten weergegeven. U kunt de gewenste optie selecteren.

 3. Nadat het apparaat (Windows-speler) is gesynchroniseerd met de master speler (Chrome-speler), wordt het apparaat gesynchroniseerd in het deelvenster DEVICES.

  image1

De-synchroniseren met de Master

Nadat u een apparaat of apparaten hebt gesynchroniseerd met een master apparaat, kunt u de synchronisatie van dat apparaat ongedaan maken.

OPMERKING

Als u de synchronisatie van een master apparaat ongedaan maakt, worden ook alle clientapparaten die aan dat master apparaat zijn gekoppeld, ontkoppeld.

Volg onderstaande stappen om de synchronisatie van het master apparaat te verwijderen:

 1. Navigeer naar het deelvenster DEVICES en selecteer het apparaat.

 2. Klik op Apparaat(en) desync om de synchronisatie van de client met het master apparaat ongedaan te maken.

  image1

 3. Klik Bevestig om de synchronisatie van het geselecteerde apparaat met het master apparaat ongedaan te maken.

  [OPMERKING:]
  Als u het master apparaat selecteert en de optie Niet-synchroniseren gebruikt, worden alle apparaten die zijn aangesloten op het master apparaat in één stap gedessynchroniseerd.

Op deze pagina