Använda adaptiva renderingar i AEM Screens

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Ämnen:
 • Content
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • User

Introduktion

Med adaptiva renderingar kan enheterna automatiskt välja den bästa renderingen för en enhet baserat på kunddefinierade regler. Enheterna laddar automatiskt ned och spelar upp den lämpligaste återgivningen av en mediefil baserat på dessa regler, så att kunderna bara kan fokusera på att utforma main upplevelse.

Syfte

Som AEM Screens Content Author kan du nu konfigurera enhetsspecifika materialåtergivningar så att de hämtas och spelas upp automatiskt utan att du behöver skapa alla innehållsvarianter manuellt.
När en utvecklare lägger till egenskaperna och reglerna för renderingsmappning är du nu redo att tillämpa renderingsmappningen på resurser och sedan inkludera dem i en AEM Screens-kanal.

VIKTIGT

Innan du börjar använda adaptiva renderingar i en AEM Screens-kanal bör du läsa mer om den här funktionens arkitektoniska översikt och konfiguration. Se Adaptiva renderingar: Arkitektöversikt och konfigurationer för mer information.

Använda adaptiva renderingar i kanaler

OBSERVERA

När du har lagt till återgivningsmappningsegenskapen till skärpeprojektet och regler för återgivningsmappningsom innehållsförfattare är du nu redo att använda återgivningarna på dina resurser.

Använda återgivningar på resurser

Följ stegen nedan för att tillämpa renderingar på resurserna som du vill använda i kanalen för visningsskärmar:

 1. Navigera till Resurser i din AEM.

 2. Skapa en version av resursen som bättre passar signeringsvisningen, till exempel seahorse.jpg.

 3. Välj namngivningsmönstret för återgivningen, till exempellandscape, som det som definierades i mönster egenskap i CRXDE Lite. Se Lägga till återgivningsmappningsregler för mer information.

 4. Klicka på Lägg till återgivning för att överföra återgivningen enligt bilden nedan.

  bild

 5. Markera resursens nya namn. Den återgivning som du lägger till måste innehålla mönstret (definierat i steg 3), till exempel seahorse-landscape.png.

 6. När du har lagt till resursen markerar du resursen och klickar på Hantera publikation från åtgärdsfältet för att publicera resursen.

  bild

  OBSERVERA

  Se On Demand Content Update om du vill veta mer om hur du hanterar publikation och levererar innehållsuppdateringar från författare till publiceringsenhet.

Migreringsstrategi

VIKTIGT

För stora nätverk rekommenderar vi att migreringen görs gradvis för att minska riskerna eftersom funktionen kommer att medföra förändringar i manifest- och fillagringsformatet. Lägga till sling:configRef till hela projektet med att alla spelare har uppdaterats till Feature Pack 6.5.9. Om du har uppdaterat några av spelarna måste du lägga till sling:configRef endast till de skärmar, platser eller kanalmappar där alla spelare har uppdaterats till Feature Pack 6.5.9.

I följande diagram visas migreringsstrategin för stora nätverk:

bild

Om du vill aktivera funktionen lägger du till minst en mappningsregel och kontrollerar att konfigurationen för återgivningsmappning kan matchas i kontexten för skärmar och kanaler. Följ stegen nedan för att migrera:

 1. Lägg till Regler för återgivningsmappning.

 2. Skapa en mapp för nya kanaler och lägg till en referenspunkt vid återgivningsmappningskonfigurationen.

 3. Skapa nya kanaler som ersätter de gamla och överför renderingar.

 4. Tilldela om skärmar till de nya kanalerna.

 5. Lägg till en referens till de migrerade skärmarna eller platserna som pekar på återgivningsmappningskonfigurationen.

 6. Upprepa steg 3, 4 och 5 för alla återstående kanaler och skärmar.

  OBSERVERA

  När migreringen är klar måste du se till att ta bort alla konfigurationsreferenser från kanaler, skärmar och platser och lägga till en enda i projektinnehållsnoden.

På denna sida