Skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad

Detta avsnitt behandlar följande ämnen:

 • Översikt

 • Förutsättningar

 • Skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad

  • Skapa ett arbetsflöde
  • Använda arbetsflödet i AEM Screens Project
 • Validera arbetsflödets utdata

Översikt

I följande exempel används montering av en video (exempel: 1 280 x 720) i en kanal där skärmen är 1 920 x 1 080 och där videon ska placeras på 0x0 (övre vänstra). Videon får inte sträckas ut eller ändras på något sätt och ska inte användas omslag i videokomponenten.

Videon visas som ett objekt från pixel 1 till pixel 1280 över och från pixel 1 till pixel 720 ned och resten av kanalen blir standardfärg.

Förutsättningar

Innan du skapar ett arbetsflöde för video måste du uppfylla följande krav:

 1. Överför en video i mappen Assets i din AEM
 2. Skapa ett AEM Screens-projekt (t.ex. TestVideoRendition) och en kanal med namnet (VideoRendering) enligt bilden nedan:

screen_shot_2018-10-17at85307pm

Skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad

Om du vill skapa ett arbetsflöde för videoutfyllnad måste du skapa ett arbetsflöde för videon och sedan använda samma arbetsflöde i din AEM Screens-projektkanal.

Följ stegen nedan för att skapa och använda arbetsflödet:

 1. Skapa ett arbetsflöde
 2. Använda arbetsflödet i ett AEM Screens-projekt

Skapa ett arbetsflöde

Följ stegen nedan för att skapa ett arbetsflöde för videon:

 1. Navigera till AEM och klicka på verktyg från sidospåret. Välj Arbetsflöde —> Modeller för att skapa en ny modell.

  screen_shot_2018-10-17at90025pm

 2. Klicka på Modeller —> Skapa —> Skapa modell. Ange titeln (som VideoRendition) och Namn i Lägg till arbetsflödesmodell. Klicka på Klar för att lägga till arbetsflödesmodellen.

  screen_shot_2018-10-17at90747pm

 3. När du har skapat arbetsflödesmodellen väljer du modellen (VideoRendition) och klickar på Redigera i åtgärdsfältet.

  screen_shot_2018-10-17at91256pm

 4. Dra och släpp komponenten Kommandorad i ditt arbetsflöde.

  screen_shot_2018-10-22at14846pm

 5. Markera komponenten Kommandorad och öppna dialogrutan Egenskaper.

  screen_shot_2018-10-17at95752pm

 6. Välj fliken Argument för att ange fälten i dialogrutan Kommandorad - Stegegenskaper.

  Ange formatet i Mime Types (som video/mp4) och kommandot som (/usr/local/Cellar/ffmpeg -i ${filename} -vf "pad=1920:height=1080:x=0:y=0:color=black" cq5dam.video.fullhd-hp.mp4*) för att starta arbetsflödet i fältet Commands.

  Se informationen om Mime Types och Kommandon i anteckningen nedan.

  screen_shot_2018-10-18at105300am

 7. Välj arbetsflödet (VideoRenditions) och klicka på Starta arbetsflöde i åtgärdsfältet för att öppna dialogrutan Kör arbetsflöde.

  screen_shot_2018-10-18at105335am

 8. Välj sökvägen till resursen i nyttolasten (som /content/dam/holpeyda-crossroad01_512kb 2.mp4) och ange titeln som RunVideo och klicka på Kör a9/>.

  screen_shot_2018-10-18at112043am

Använda arbetsflödet i ett AEM Screens-projekt

Följ stegen nedan för att använda arbetsflödet i ditt AEM Screens-projekt:

 1. Navigera till ett AEM Screens-projekt (TestVideoRendition —> Kanaler —>VideoRendition).

  screen_shot_2018-10-17at100715pm

 2. Klicka på Redigera i åtgärdsfältet. Dra och släpp videon som du ursprungligen överförde till Resurser.

  screen_shot_2018-10-17at102806pm

 3. När du har överfört videon klickar du på Förhandsgranska för att visa utdata.

  screen_shot_2018-10-22at15151pm

Validera arbetsflödets utdata

Du kan validera dina utdata genom att:

 • Kontrollera förhandsgranskning av videon i kanalen
 • Navigera till /content/dam/testvideo.mp4/jcr:content/renditions/cq5dam.video.fullhd-hp.mp4 i CRXDE Lite, vilket visas i figuren nedan:

screen_shot_2018-10-22at14326pm

På denna sida