Activering op kanaalniveau

Op deze pagina vindt u een beschrijving van de activering op kanaalniveau voor de middelen die in Kanalen worden gebruikt.

De volgende onderwerpen worden behandeld in deze sectie:

 • Overzicht
 • Activeringsvenster
 • Activering op kanaalniveau gebruiken als één gebeurtenis afspelen
 • Herhaling van middelen in een kanaal afhandelen
  • DayParting
  • WeekParting
  • MonthParting
  • Combinatie van partners
 • Activering op kanaalniveau gebruiken als één gebeurtenis afspelen

Overzicht

De Activering van het Niveau van het kanaal staat de kanalen toe om na een bepaald vastgestelde programma te schakelen. Het enige gebeurteniskanaal vervangt het hoofdkanaal na een ingesteld programma en speelt gedurende een bepaalde tijd af, totdat de inhoud van het hoofdkanaal opnieuw wordt afgespeeld.

In het volgende voorbeeld wordt een oplossing geboden waarbij de nadruk ligt op de volgende sleuteltermen:

 • a hoofdsequentiekanaal voor de algemene reeks
 • a single event channel that run only once at a set time
 • a stel het schema en de prioriteit in voor de enige afspeelgebeurtenis die plaatsvindt binnen het hoofdkanaal van de reeks

Activeringsvenster

In de volgende sectie wordt uitgelegd hoe u één gebeurtenis kunt afspelen in een kanaal voor een AEM Screens-project.

Vereisten

Voordat u begint met het implementeren van deze functionaliteit, moet u ervoor zorgen dat u aan de volgende voorwaarden kunt voldoen om activering op kanaalniveau te kunnen starten:

 • Een AEM Screens-project maken, in dit voorbeeld Kanaalniveauactivering

 • Een kanaal maken als MainAdChannel onder Kanalen-map

 • Een ander kanaal maken als gerichtSinglePlay onder Kanalen-map

 • Relevante elementen aan beide kanalen toevoegen

In de volgende afbeelding ziet u het Kanaalniveau activeren-project met MainAdChannel en TargetedSinglePlay-kanalen in de map Kanalen.

screen_shot_2018-11-27at104500am

OPMERKING

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over het maken van een project en het maken van een volgnummer:

Implementatie

Het uitvoeren van de Activering van het Niveau van het Kanaal in een project van AEM Screens omvat drie belangrijke taken:

 1. Projecttaxonomie instellen, waaronder Kanalen, Locaties en Weergaven
 2. Kanalen toewijzen aan weergave
 3. Een planning en prioriteit instellen

Voer de volgende stappen uit om de functionaliteit te implementeren:

 1. Een locatie maken

  Navigeer naar de map Locations in uw AEM Screens-project en maak een locatie als Regio.

  screen_shot_2018-11-27at112112am

  OPMERKING

  Als u wilt leren hoe u een locatie maakt, raadpleegt u Locaties maken en beheren.

 2. Weergave onder locatie maken

  1. Navigeer naar Kanaalniveauactivering > Locaties > Regio.
  2. Selecteer Regio en klik + creëren van de actiebar.
  3. Selecteer Weergave in de wizard en maak een weergave met de naam Weergave regio.

  screen_shot_2018-11-27at112216am

 3. Kanalen toewijzen aan weergave

  Voor MainAdChannel:

  1. Navigeer naar Kanaalniveauactivering > Locaties > Regio > RegionaalWeergave en klik Kanaal toewijzen op de actiebalk.
  2. Het dialoogvenster Kanaaltoewijzing wordt geopend.
  3. Selecteer Referentiekanaal… per pad.
  4. Selecteer Kanaalpad als Kanaalniveauactivering —> Kanalen —> MainAdChannel.
  5. De Kanaalrol wordt gevuld als mainadchannel.
  6. Selecteer Prioriteit als 1.
  7. Selecteer Ondersteunde gebeurtenissen als Eerste lading en Niet-actief scherm.
  8. Klik Opslaan.

  screen_shot_2018-11-27at124626pm

  OPMERKING

  U kunt ook kanaal toewijzen vanaf het weergavedashboard door naar Kanaalniveauactivering —> Locaties —> Regio —> RegionaalWeergave te navigeren en op Dashboard te klikken op de actiebalk. Klik + Wijs Kanaal van TOEGEWEZEN KANALEN & SCHEDULES paneel toe.

  Wijs ook kanaal TargetedSinglePlay voor display** toe:

  1. Navigeer naar Kanaalniveauactivering —> Locaties —> Regio —> RegionaalWeergave en klik Kanaal toewijzen op de actiebalk.
  2. Het dialoogvenster Kanaaltoewijzing wordt geopend.
  3. Selecteer Referentiekanaal… per pad.
  4. Selecteer Kanaalpad als Kanaalniveauactivering* —> Kanalen —> GerichtSinglePlay.
  5. De Kanaalrol wordt gevuld als targetSinglePlay.
  6. Stel de Prioriteit in als 2.
  7. Selecteer Ondersteunde gebeurtenissen als Eerste lading, Niet-actief scherm en Timer, *zoals getoond in de hieronder figuur.
  8. Kies de datum in actief van als 27 november 2018 11:59 pm en in actief tot als 28 november 2018 12:05 am.
  9. Klik Opslaan.
  LET OP

  U moet de prioriteit voor TargetedSinglePlay kanaal hoger dan MainAdSegment kanaal plaatsen.

  screen_shot_2018-11-27at31206pm

  OPMERKING

  Als u dezelfde dag wilt kiezen, moet u de volgende dag selecteren en de datum handmatig op dezelfde dag maar voor een later tijdstip bewerken. Hierdoor kan de gebruiker geen datum uit het verleden selecteren. Raadpleeg het onderstaande voorbeeld:

  new1

De resultaten bekijken

Wanneer u de instellingen voor kanalen hebt ingesteld en de weergave voltooid is, start u de AEM Screens-speler om de inhoud weer te geven.

De speler geeft de inhoud van MainAdChannel weer en precies om 23:59 uur (zoals ingesteld in het schema) geeft het TargetedSinglePlay-kanaal de inhoud weer tot 12:05 uur 's avonds, waarna de MainAdChannel opnieuw wordt afgespeeld.

OPMERKING

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over AEM Screen Player:
AEM Screens Player-downloads
Werken met AEM Screens Player

Herhaling van middelen in een kanaal afhandelen

U kunt middelen in een kanaal plannen om ook met bepaalde tussenpozen op dag, week of maandbasis opnieuw te komen naar wens.

Stel dat u de inhoud van een kanaal alleen op vrijdag van 13.00 uur tot 10.00 uur wilt weergeven. Met het tabblad Activering kunt u het gewenste herhalingsinterval voor het element instellen.

Dagverdeling

 1. Selecteer het kanaal en klik op Dashboard van de actiebar om het kanaaldashboard te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd van de dialoogdoos van de Toewijzing van het Kanaal, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw terugkeringsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeeldexpressies voor dagparatie

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
vóór 8:00 het middel in het kanaal speelt vóór 20:00 uur dagelijks
14:00 het middel in het kanaal speelt na 2:00 pm dagelijks af
na 12:15 en vóór 12:45 het middel in het kanaal speelt na 12:15 elke dag gedurende 30 minuten af
vóór 12:15 ook na 12:45 het middel in het kanaal speelt vóór 12:15 elke dag en dan ook na 12:45 uur af
Mon,Tue,Wed of MonWed het actief vanaf maandag tot en met woensdag in het kanaal wordt afgespeeld
op de eerste dag van januari na 23.00 uur ook op de tweede dag van januari, ook op de derde dag van januari vóór 15.00 uur het middel in het kanaal begint na 1 januari om 2:00 uur af te spelen, blijft de hele dag afspelen op 2 januari tot 3:00 uur op 3 januari
op de 1-2 dag van januari na 2:00 uur, ook op de 2-3 dag van januari vóór 15.00 uur Het middel in het kanaal begint speler na 1 januari om 2:00 uur, blijft spelen tot 2 januari om 3:00 uur, dan begint het opnieuw op 2 januari om 2:00 uur en blijft spelen tot 3:00 uur op 3 januari
OPMERKING

U kunt militaire tijd notatie (namelijk 14:00) in plaats van am/pm notatie (namelijk 2:00 pm) ook gebruiken.

WeekParting

 1. Selecteer het kanaal en klik op Dashboard van de actiebar om het kanaaldashboard te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd van de dialoogdoos van de Toewijzing van het Kanaal, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw terugkeringsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeelden van expressies voor WeekParting

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
Mon,Tue,Wed of MonWed het actief vanaf maandag tot en met woensdag in het kanaal wordt afgespeeld
vóór 8:00 het middel in het kanaal speelt vóór 20:00 uur dagelijks
14:00 het middel in het kanaal speelt na 2:00 pm dagelijks af
na 12:15 en vóór 12:45 het middel in het kanaal speelt na 12:15 elke dag gedurende 30 minuten af
vóór 12:15 ook na 12:45 het kanaal wordt dagelijks vóór 12:15 uur afgespeeld en vervolgens ook na 12:45 uur
OPMERKING

U kunt militaire tijd notatie (namelijk 14:00) in plaats van am/pm notatie (namelijk 2:00 pm) ook gebruiken.

MonthParting

 1. Selecteer het kanaal en klik op Dashboard van de actiebar om het kanaaldashboard te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd van de dialoogdoos van de Toewijzing van het Kanaal, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw terugkeringsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeelden van expressies voor MonthParting

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
van februari,mei,augustus,november de activa spelen in februari, mei, augustus, november
OPMERKING

Wanneer u dagen van de week en maanden definieert, kunt u zowel de korte als de volledige-naamnotatie gebruiken, zoals Mon/Maandag en Jan/januari.

OPMERKING

U kunt militaire tijd notatie (namelijk 14:00) in plaats van am/pm notatie (namelijk 2:00 pm) ook gebruiken.

Combinatie van partners

 1. Selecteer het kanaal en klik op Dashboard van de actiebar om het kanaaldashboard te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd van de dialoogdoos van de Toewijzing van het Kanaal, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw terugkeringsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeelden van expressies voor de combinatie van delen

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
na 6.00 uur en vóór 18.00 uur op de maan,Wed van Jan-Mar de activa spelen in het kanaal tussen 6.00 uur en 6.00 uur op maandag en woensdag van januari tot en met eind maart
op de eerste dag van januari na 23.00 uur ook op de tweede dag van januari, ook op de derde dag van januari vóór 15.00 uur het middel in het kanaal begint na 1 januari om 2:00 uur af te spelen, blijft de hele dag afspelen op 2 januari tot 3:00 uur op 3 januari
op de 1-2 dag van januari na 2:00 uur, ook op de 2-3 dag van januari vóór 15.00 uur Het middel in het kanaal begint speler na 1 januari om 2:00 uur, blijft spelen tot 2 januari om 3:00 uur, dan begint het opnieuw op 2 januari om 2:00 uur en blijft spelen tot 3:00 uur op 3 januari
OPMERKING

Wanneer u dagen van de week en maanden definieert, kunt u zowel de korte als de volledige-naamnotatie gebruiken, zoals Mon/Maandag en Jan/januari. Daarnaast kunt u militaire tijd notatie (dat wil zeggen 14:00) gebruiken in plaats van am/pm notatie (dat wil zeggen, 2:00 pm).

Op deze pagina