Aktivering på tillgångsnivå

Den här sidan beskriver resursnivåaktivering för de resurser som används i kanaler.

Följande ämnen behandlas i detta avsnitt:

 • Översikt
 • Aktiveringsfönster
 • Uppspelning av enstaka händelse
 • Hantera återkommande i resurser
  • DayParting
  • WeekParting
  • MånadDelning
  • Kombination av partner
 • Aktivering av flera resurser
 • Global åsidosättning för universell starttid
FÖRSIKTIGHET

Denna AEM Screens-funktionalitet är endast tillgänglig om du har installerat AEM 6.3 Feature Pack 3 eller AEM 6.4 Screens Feature Pack 1.

Om du vill få tillgång till det här funktionspaketet måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. När du har behörighet kan du hämta den från paketresursen.

Översikt

Aktivering på tillgångsnivå kan du aktivera en viss resurs i en kanal för en schemalagd tidsram i spelarens lokala tidszon. Detta är tillgängligt för bilder, videoklipp, övergångar, sidor och inbäddade kanaler (dynamiska eller statiska).

Till exempel vill du att en specialkampanj bara ska visas under en glad timme (2:00 till 17:00) på måndagar och onsdagar.

Med den här funktionen kan du inte bara ange start- och slutdatum och sluttid utan även ett upprepningsmönster.

Aktiveringsfönster

Aktivering på tillgångsnivå görs genom att konfigurera Aktivering när du får åtkomst till egenskaper för en resurs.

Följ stegen nedan för att utföra planering på tillgångsnivå:

 1. Välj valfri kanal och klicka på Redigera från åtgärdsfältet för att lägga till eller redigera innehåll i kanalen.

  screen_shot_2018-04-23at11422am

  OBSERVERA

  Mer information om hur du

 2. Klicka Redigera för att öppna kanalredigeraren och välja en resurs som du vill använda schemaläggningen på.

  bild

 3. Markera resursen och klicka på uppe till vänster Konfigurera (skiftnyckelsikon) om du vill öppna bildens egenskaper.

  Klicka på Aktivering -fliken.

  bild

 4. Du kan ange datumet från datumväljaren med Aktiv från och Aktiv tills fält.

  Om du väljer Aktiv från och Aktiv tills datum och tid, kommer resursen endast att visas och slingras mellan startdatum/tid respektive slutdatum/tid.

  bild

Hantera återkommande i resurser

Du kan schemalägga att mediefiler ska återkomma med vissa intervall på daglig, veckovis eller månadsbasis efter behov.

Anta att du bara vill visa en bild på fredag från 1:00 till 10:00. Du kan använda Aktivering för att ange önskat återkommande intervall för resursen.

Dag-parsning

 1. Markera resursen och klicka på Konfigurera (skiftnyckelsikon) för att öppna dialogrutan Egenskaper.

 2. När du har angett startdatum/tid och slutdatum/tid kan du använda ett uttryck eller en naturlig textversion för att ange upprepningsschemat.

  OBSERVERA

  Du kan hoppa över eller ta med Aktiv från och Aktiv tills fält och lägg till uttrycket i fältet Scheman enligt dina önskemål.

 3. Ange uttrycket i Schema och resursen visas för det angivna intervallet på dag och tid.

Exempeluttryck för dagdelning

I följande tabell sammanfattas några exempeluttryck som du kan lägga till i schemat när du tilldelar kanal till en visning.

Uttryck Tolkning
före 08:00 resursen i kanalen spelas upp innan klockan åtta varje dag
efter klockan 2:00 resursen i kanalen spelas upp efter klockan 17:00 varje dag
efter 12:15 och före 12:45 resursen i kanalen spelas upp efter kl. 12.15 varje dag i 30 minuter
före 12:15 även efter 12:45 resursen i kanalen spelas upp före kl. 12.15 varje dag och även efter kl. 12.45
OBSERVERA

Du kan också använda militär tid notation (d.v.s. 14:00) i stället för fm/em notation (d.v.s. 2:00).

WeekParting

 1. Markera resursen och klicka på Konfigurera (skiftnyckelsikon) för att öppna dialogrutan Egenskaper.

 2. När du har angett startdatum/tid och slutdatum/tid kan du använda ett uttryck eller en naturlig textversion för att ange upprepningsschemat.

  OBSERVERA

  Du kan hoppa över eller ta med Aktiv från och Aktiv tills fält och lägg till uttrycket i fältet Scheman enligt dina önskemål.

 3. Ange uttrycket i Schema och resursen visas för det angivna intervallet på dag och tid.

Exempeluttryck för WeekParting

I följande tabell sammanfattas några exempeluttryck som du kan lägga till i schemat när du tilldelar kanal till en visning.

Uttryck Tolkning
Mån,Vind,Fre mediefilen spelas upp i kanalen från måndag, onsdag och fredag
mån-Thu resursen spelas upp i kanalen från måndagar till torsdagar
OBSERVERA

Du kan också använda full (dvs. måndag, onsdag, fredag) i stället för kort notation (d.v.s. Mon, Wed, Fri).

MånadDelning

 1. Markera resursen och klicka på Konfigurera (skiftnyckelsikon) för att öppna dialogrutan Egenskaper.

 2. När du har angett startdatum/tid och slutdatum/tid kan du använda ett uttryck eller en naturlig textversion för att ange upprepningsschemat.

  OBSERVERA

  Du kan hoppa över eller ta med Aktiv från och Aktiv tills fält och lägg till uttrycket i fältet Scheman enligt dina önskemål.

 3. Ange uttrycket i Schema och resursen visas för det angivna intervallet på dag och tid.

Exempeluttryck för MonthParting

I följande tabell sammanfattas några exempeluttryck som du kan lägga till i schemat när du tilldelar kanal till en visning.

Uttryck Tolkning
februari,maj,augusti,november mediefilen spelas upp i februari, maj, augusti och november
februari-juli tillgången spelas upp i kanalen från februari hela tiden fram till slutet av juli
OBSERVERA

När du definierar veckodagar och månader kan du både använda kort- och fullnamnsnoteringar, till exempel måndag/måndag och januari.

Kombination av partner

 1. Markera resursen och klicka på Konfigurera (skiftnyckelsikon) för att öppna dialogrutan Egenskaper.

 2. När du har angett startdatum/tid och slutdatum/tid kan du använda ett uttryck eller en naturlig textversion för att ange upprepningsschemat.

  OBSERVERA

  Du kan hoppa över eller ta med Aktiv från och Aktiv tills fält och lägg till uttrycket i fältet Scheman enligt dina önskemål.

 3. Ange uttrycket i Schema och resursen visas för det angivna intervallet på dag och tid.

Exempeluttryck för en kombination av partner

I följande tabell sammanfattas några exempeluttryck som du kan lägga till i schemat när du tilldelar kanal till en visning.

Uttryck Tolkning
efter 6:00 och före 18:00 i Mon, Wed of Jan-Mar tillgången spelas upp i kanalen mellan kl. 6.00 och kl. 18.00 måndag och onsdag från januari till slutet av mars
den första dagen i januari efter kl. 2:00 också den andra dagen i januari, även den tredje dagen i januari före kl. 3:00 resursen i kanalen börjar spelas upp efter kl. 2:00 den 1 januari och fortsätter att spela för hela dagen den 2 januari ända till kl. 3:00 den 3 januari
den 1-2 januari efter kl. 2:00 också den 2-3 januari före kl. 3:00 resursen i kanalen startar spelaren efter kl. 2:00 den 1 januari, fortsätter att spelas upp till kl. 17:00 den 2 januari och börjar igen kl. 2:00 och fortsätter att spelas upp till kl. 3:00 den 3 januari
OBSERVERA

När du definierar veckodagar och månader kan du både använda kort- och fullnamnsnoteringar, till exempel måndag/måndag och januari. Du kan även använda militär tid notation (d.v.s. 14:00) i stället för fm/em notation (d.v.s. 2:00).

Aktivering av flera resurser

FÖRSIKTIGHET

The Aktivering av flera resurser finns bara om du har AEM 6.3 Feature Pack 5 eller AEM 6.4 Feature Pack 3.

Aktivering av flera resurser gör att användaren kan välja flera resurser och tillämpa ett uppspelningsschema på alla markerade resurser.

Förutsättningar

Skapa ett AEM Screens-projekt med en sekvenskanal om du vill använda multimedieaktivering för dina resurser. I följande exempel visas implementeringen av funktionen:

 • Skapa ett AEM Screens-projekt med namnet MultiAssetDemo
 • Skapa en kanal med namnet som MultiAssetChannel och lägga till innehåll i kanalen enligt bilden nedan

screen_shot_2018-12-21at70128am

Följ stegen nedan för att välja flera resurser och schemalägga hur de ska visas i ett AEM Screens-projekt:

 1. Välj MultiAssetChannel och klicka Redigera i åtgärdsfältet för att öppna redigeraren.

  screen_shot_2018-12-21at70313am

 2. Markera flera resurser i redigeraren och klicka på Redigera aktivering (ikon längst upp till vänster).

  screen_shot_2018-12-21at70550am

 3. Välj datum och tid i Aktiv från och Aktiv tills från Komponentaktivering -dialogrutan. Klicka på bockmarkeringsikonen när du är klar med att välja scheman.

  screen_shot_2018-12-17at20337pm

 4. Klicka på Uppdatera för att kontrollera de resurser som används i ett schema för flera resurser.

  OBSERVERA

  Schemaikonen visas i det övre högra hörnet för resurser som har aktivering av flera resurser.

  screen_shot_2018-12-21at70722am

Global åsidosättning för universell starttid

Global åsidosättning för universell starttid, är en inställning som gör det möjligt för innehållsförfattaren att definiera uppspelningen av en bild eller videoklipp baserat på en viss tid. Inställningen time/timezone för en enskild spelare används inte.

I vanliga fall bestäms uppspelningen av den lokala tiden för en viss spelare, men med den globala åsidosättningen kan en specifik universell starttid användas för att initiera uppspelningen av resursen.

Detta gör att innehållsförfattaren kan ange att uppspelning av en viss resurs ska ske vid ett visst datum/tid, oavsett lokal klocka för alla spelare som har det tilldelade innehållet.

Global åsidosättning för universell starttid görs genom att konfigurera Aktivering när du får åtkomst till egenskaper för en resurs. Följ stegen nedan för att utföra en global åsidosättning för tillgångsplanering:

 1. Välj valfri kanal och klicka på Redigera från åtgärdsfältet för att lägga till eller redigera innehåll i kanalen.

  screen_shot_2018-04-23at11422am

 2. Klicka Redigera för att öppna kanalredigeraren och välja en resurs som du vill använda schemaläggningen på.

  screen_shot_2018-12-21at70550am

 3. För en global åsidosättning anger du aktiveringstiden i Åsidosättning av tidszon för resursen. Om du inte anger något i det här området används spelarens tidszon.

På denna sida