Activering van middelenniveau

Deze pagina beschrijft activering op middelenniveau voor de middelen die in Kanalen worden gebruikt.

De volgende onderwerpen worden behandeld in deze sectie:

 • Overzicht
 • Activeringsvenster
 • Afspelen van één gebeurtenis
 • Herhaling van activa afhandelen
  • DayParting
  • WeekParting
  • MonthParting
  • Combinatie van partners
 • Activering van meerdere middelen
LET OP

Deze AEM Screens-functionaliteit is alleen beschikbaar als u AEM 6.3 Feature Pack 3 of AEM 6.4 Screens Feature Pack 1 hebt geïnstalleerd.

Als u toegang wilt krijgen tot dit pakket functies, moet u contact opnemen met de Adobe Support en toegang aanvragen. Als u beschikt over de juiste machtigingen, kunt u deze downloaden via Pakket delen.

Overzicht

Activering op middelenniveau, waarmee u een specifiek middel in een kanaal kunt activeren voor een gepland tijdframe in de lokale tijdzone van de speler. Dit is beschikbaar voor afbeeldingen, video's, overgangen, pagina's en ingesloten kanalen (dynamisch of statisch).

U wilt bijvoorbeeld dat een speciale promotie alleen gedurende een gelukkig uur (2.00 tot 17.00 uur) op maandag en woensdag wordt weergegeven.

Met deze functie kunt u niet alleen de begin- en einddatum en -tijd opgeven, maar ook een herhalingspatroon.

Activeringsvenster

Activering op middelenniveau wordt uitgevoerd door het tabblad Activering te configureren terwijl eigenschappen van een element worden benaderd.

Voer de onderstaande stappen uit om de middelenplanning uit te voeren:

 1. Selecteer een kanaal en klik op Bewerken in de actiebalk om inhoud aan uw kanaal toe te voegen of te bewerken.

  screen_shot_2018-04-23at111422am

  OPMERKING

  Meer informatie over hoe u

 2. Klik Bewerken om de kanaaleditor te openen en selecteer een element waarop u het plannen wilt toepassen.

  afbeelding

 3. Selecteer het element en klik linksboven Configureren (moersleutelpictogram) om de eigenschappen van de afbeelding te openen.

  Klik op het tabblad Activering.

  afbeelding

 4. U kunt de datum vanaf de datumkiezer opgeven met Actief van en Actief tot velden.

  Als u Actief van en Actief tot datum en tijd selecteert, zal het element slechts tussen die begindatum/tijd en einddatum/tijd respectievelijk tonen en herhalen.

  afbeelding

Herhaling van activa afhandelen

U kunt ook bepalen dat de middelen elke dag, week of maand opnieuw worden uitgevoerd, afhankelijk van uw vereisten.

Stel dat u een afbeelding alleen op vrijdag van 13.00 tot 19.00 uur wilt weergeven. Met het tabblad Activering kunt u het gewenste herhalingsinterval voor het element instellen.

Dagverdeling

 1. Selecteer het element en klik op Configureren (moersleutelpictogram) om het dialoogvenster Eigenschappen te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw herhalingsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeeldexpressies voor dagparatie

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
vóór 8:00 het middel in het kanaal speelt vóór 20:00 uur dagelijks
14:00 het middel in het kanaal speelt na 2:00 pm dagelijks af
na 12:15 en vóór 12:45 het middel in het kanaal speelt na 12:15 elke dag gedurende 30 minuten af
vóór 12:15 ook na 12:45 het middel in het kanaal speelt vóór 12:15 elke dag en dan ook na 12:45 uur af
OPMERKING

U kunt militaire tijd notatie (namelijk 14:00) in plaats van am/pm notatie (namelijk 2:00 pm) ook gebruiken.

WeekParting

 1. Selecteer het element en klik op Configureren (moersleutelpictogram) om het dialoogvenster Eigenschappen te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw herhalingsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeelden van expressies voor WeekParting

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
Ma,Wed,Fri de activa spelen in het kanaal vanaf maandag, woensdag en vrijdag
Mon-Thu de activa spelen in het kanaal van op Maandagen aan Donderdag
OPMERKING

U kunt full notatie (namelijk maandag, woensdag, vrijdag) in plaats van short-hand aantekening (namelijk Mon, Wed, Fri) ook gebruiken.

MonthParting

 1. Selecteer het element en klik op Configureren (moersleutelpictogram) om het dialoogvenster Eigenschappen te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw herhalingsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeelden van expressies voor MonthParting

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
van februari,mei,augustus,november de activa spelen in februari, mei, augustus en november op het kanaal
van februari-juli het actief vanaf februari tot eind juli op het kanaal wordt afgespeeld
OPMERKING

Wanneer u dagen van de week en maanden definieert, kunt u zowel de korte als de volledige-naamnotatie gebruiken, zoals Mon/Maandag en Jan/januari.

Combinatie van partners

 1. Selecteer het element en klik op Configureren (moersleutelpictogram) om het dialoogvenster Eigenschappen te openen.

 2. Na het ingaan van de begindatum/de tijd en eind/datumtijd, kunt u een uitdrukking of een natuurlijke tekstversie gebruiken om uw herhalingsprogramma te specificeren.

  OPMERKING

  U kunt Actief van en Actief tot gebieden overslaan of omvatten en de uitdrukking toevoegen aan het gebied van Programma's, volgens uw vereiste.

 3. Ga de uitdrukking in Programma in en uw activa zullen voor het bepaalde interval van dag en tijd tonen.

Voorbeelden van expressies voor de combinatie van delen

In de volgende tabel worden enkele voorbeeldexpressies samengevat die u aan het schema kunt toevoegen terwijl u kanaal toewijst aan een weergave.

Expressie Interpretatie
na 6.00 uur en vóór 18.00 uur op de maan,Wed van Jan-Mar de activa spelen in het kanaal tussen 6.00 uur en 6.00 uur op maandag en woensdag van januari tot en met eind maart
op de eerste dag van januari na 23.00 uur ook op de tweede dag van januari, ook op de derde dag van januari vóór 15.00 uur het middel in het kanaal begint na 1 januari om 2:00 uur af te spelen, blijft de hele dag afspelen op 2 januari tot 3:00 uur op 3 januari
op de 1-2 dag van januari na 2:00 uur, ook op de 2-3 dag van januari vóór 15.00 uur Het middel in het kanaal begint speler na 1 januari om 2:00 uur, blijft spelen tot 2 januari om 3:00 uur, dan begint het opnieuw op 2 januari om 2:00 uur en blijft spelen tot 3:00 uur op 3 januari
OPMERKING

Wanneer u dagen van de week en maanden definieert, kunt u zowel de korte als de volledige-naamnotatie gebruiken, zoals Mon/Maandag en Jan/januari. Daarnaast kunt u militaire tijd notatie (dat wil zeggen 14:00) gebruiken in plaats van am/pm notatie (dat wil zeggen, 2:00 pm).

Activering van meerdere middelen

LET OP

De functie Multi-asset Activation is alleen beschikbaar als u AEM 6.3 Feature Pack 5 of AEM 6.4 Feature Pack 3 hebt geïnstalleerd.

Met activering van meerdere elementen kan de gebruiker meerdere elementen selecteren en een afspeelschema toepassen op alle geselecteerde elementen.

Vereisten

Als u activering op meerdere niveaus voor uw middelen wilt gebruiken, maakt u een AEM Screens-project met een volgnummer. In het volgende voorbeeld wordt de implementatie van de functie getoond:

 • Een AEM Screens-project maken met de naam MultiAssetDemo
 • Maak een kanaal met de naam MultiAssetChannel en voeg inhoud toe aan het kanaal, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond

screen_shot_2018-12-21at70128am

Voer de onderstaande stappen uit om meerdere elementen te selecteren en de weergave ervan in een AEM Screens-project te plannen:

 1. Selecteer MultiAssetChannel en klik Edit van de actiebar om de redacteur te openen.

  screen_shot_2018-12-21at70313am

 2. Selecteer meerdere elementen in de editor en klik op Activering bewerken (pictogram linksboven).

  screen_shot_2018-12-21at70550am

 3. Selecteer de datum en de tijd in Actief van en Actief tot van Component Activation dialoogdoos. Klik op het pictogram van het vinkje wanneer u klaar bent met het selecteren van de schema's.

  screen_shot_2018-12-17at20337pm

 4. Klik verfrissen om de activa te controleren waarop multi-activa programma wordt toegepast.

  OPMERKING

  Het planningspictogram is in de rechterbovenhoek zichtbaar voor de elementen die worden geactiveerd met meerdere elementen.

  screen_shot_2018-12-21at70722am

Op deze pagina