Innehållsuppdatering som tjänst

I det här avsnittet beskrivs följande ämnen om uppdatering av innehåll som en tjänst:

 • Översikt
 • Använda Uppdatera gruppvis offline
FÖRSIKTIGHET

Denna AEM Screens-funktionalitet är endast tillgänglig om du har installerat AEM 6.3 Feature Pack 3 eller AEM 6.4 Screens Feature Pack 1.

Om du vill få tillgång till det här funktionspaketet måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. När du har behörighet kan du hämta den från paketresursen.

Översikt

Uppdatera gruppvis offline gör att du kan uppdatera alla kanaler samtidigt. Då slipper du krånglet med att navigera till en viss kanal och uppdatera innehållet. I stället kan du uppdatera allt innehåll i kanaler för ett visst projekt på en gång.

Du kan även schemalägga den här aktiviteten under en tid med lägre nätverkstrafik.

OBSERVERA

Funktionen Uppdatera gruppvis offline är optimerad för att endast uppdatera de kanaler som har ändrats.

Använda Uppdatera gruppvis offline

Du kan manuellt använda bulkuppdatering offline från användargränssnittet (UI) eller schemalägga bulkuppdateringen från OSGi-tjänster.

Använda AEM Screens användargränssnitt

Följ stegen nedan om du vill använda en bulkuppdatering för ett AEM Screens-projekt:

 1. Gå till ditt AEM Screens-projekt.

 2. Välj projektet och klicka på Uppdatera offlineinnehåll från åtgärdsfältet för att manuellt uppdatera kanalinnehållet.

  screen_shot_2018-04-24at122256pm

Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console

Följ stegen nedan om du vill använda en bulkuppdatering för ett AEM Screens-projekt:

 1. Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console.

 2. Sök efter bulkbaserade uppdateringstjänster.

  screen_shot_2018-04-24at121428pm

 3. Lägg till följande egenskaper:

  Projektsökväg Ange sökvägen till ditt AEM Screens-projekt. Banan är vanligtvis /content/screens/<Name of your project>.

  Till exempel, /content/screens/we-retail. Du hittar den här sökvägen i URL:en genom att välja ett projekt under AEM Screens (klicka inte på ikonen).

  OBSERVERA

  Ange projektsökvägen i förhållande till kanalen.

  Schemaläggningsfrekvens Ange en tidpunkt, till exempel 05:00 eller 17:00, då den här tjänsten ska uppdatera offlineinnehåll.

 4. Klicka Spara för att spara inställningarna så uppdateras innehållet vid den angivna tidpunkten.

På denna sida