Arbeta med AEM Screens Player

Du kan hantera kanalinnehållet och andra inställningar i AEM Screens Player.

OBSERVERA

Tryck Ctrl+Cmd+F för att avsluta helskärmsläget för OS X AEM Screens Player.

När du har tilldelat en kanal till en skärm visas innehållet i AEM Screens Player. Du kan antingen konfigurera inställningar för spelaren med hjälp av inställningarna för administratörsgränssnittet (från kontrollpanelen) eller från spelaren.

Använda enhetskontrollpanelen

Du kan konfigurera inställningar för enheten från enhetskontrollpanelen, som du kommer åt via AEM.

 1. Navigera till kontrollpanelen för enheten från ditt projekt, till exempel Testa projekt —> Enheter.

  Välj Enheter och Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.

  chlimage_1-66

 2. Klicka på enheten för att öppna enhetens kontrollpanel.

  chlimage_1-67

 3. Kontrollera INSTÄLLNINGAR -panelen. Du kan aktivera/inaktivera Administratörsgränssnitt och Kanalväljare för din spelare av dessa två alternativ.

  chlimage_1-68

Användargränssnittet för administratörer

Aktivera Administratörsgränssnitt på inställningspanelen kan användaren öppna administratörsinställningarna från skärmspelaren. Om du inaktiverar det här alternativet från enhetspanelen kan användaren inte öppna administratörsgränssnittet från spelaren.

Om du vill visa administratörsgränssnittet från Skärmspelaren trycker du länge på det övre vänstra hörnet för att öppna Admin-menyn, på den pekaktiverade AEM Screens-spelaren eller med en mus. Den visar information när registreringen är klar och kanalerna har lästs in.

OBSERVERA

Dessutom kan du visa AEM Screens Player-appens drifttid för att kontrollera programmets hälsostatus.

chlimage_1-3

Åtkomst till alternativen på menyn Konfiguration

Du kan uppdatera dina konfigurationer om du väljer Konfiguration från sidomenyn, enligt bilden nedan:

screen_shot_2018-10-15at101257am

På menyn Konfiguration kan du ändra följande inställningar:

 • Återställ Firmware, Inställningar, eller Till fabrik från den här dialogrutan.

 • Ange det maximala antalet loggfiler som ska sparas för en AEM Screens-spelare i Max. nr av loggfiler som ska behållas.

 • Aktivera eller inaktivera Admin-menyn, Kanalväljare och Aktivitetsgränssnitt för skärmspelaren.

  Om Aktivitetsgränssnitt är aktiverat från Konfiguration visas AEM Screens-spelaren meddelanden om spelaraktivitet i det övre högra hörnet av spelaren, vilket visas i bilden nedan.

  bild

OBSERVERA

The Uppdatera inbyggd programvara fungerar bara på cordova, till exempel Android-spelare.

OBSERVERA

Vi rekommenderar att Administratörsgränssnitt inaktiveras i produktionsdistributioner.

Åtkomst till menyalternativ för innehållscache

Du kan rensa cache för kanaler och program från administratörsgränssnittet i AEM Screens Player.

Välj Innehållscache från sidospåret för att uppdatera cacheminnet.

screen_shot_2018-10-15at105717am

Kanalväxlaren

Aktivera Kanalväljare på panelen Inställningar kan användaren öppna kanalvalet/inställningarna från Skärmspelaren.

Om du inaktiverar det här alternativet från enhetspanelen kan användaren inte styra kanalinställningarna från Skärmspelaren.

Du kan växla och styra inställningarna för kanalen från skärmspelaren.

Om du vill visa kanalväljaren från spelaren trycker du länge på det nedre vänstra hörnet för att öppna kanalväljaren som tillåter växling av kanaler och andra funktioner.

chlimage_1-69

OBSERVERA

Du kan också aktivera eller inaktivera admin-menyn och kanalväljaren för spelaren från skärmspelaren.

(Se Ändra inställningar från Skärmspelaren (se avsnittet nedan).

Hantera inställningar från AEM Screens Player

Du kan också ändra inställningarna för administratörsgränssnittet och kanalväljaren från själva spelaren.

Följ de här stegen för att ändra inställningarna för spelaren:

 1. Tryck länge på det övre vänstra hörnet i den inaktiva kanalen för att öppna administrationspanelen.
 2. Navigera till Konfiguration från den vänstra åtgärdsmenyn.
 3. Aktivera/inaktivera konfiguration för Administratörsgränssnitt eller Kanalväljare.

screen_shot_2018-10-15at101257am-1

Felsöka AEM Screens Player

Du kan felsöka olika problem som rör AEM Screens Player (maskinvara och programvara):

Problem Recommendations
Spelarlagringen är full Eliminera onödiga filer
Spelaren förlorade nätverket Använd katt-5/katt-6-kabel. För wifi ska du minska avståndet från routern till spelarenheten
AEM Screens Player kraschade Vi rekommenderar att du har en övervakningsapp som ser till att AEM Screens Player alltid körs
Inställningar för förlorad AEM Screens Player Kontrollera anslutning till AEM server
AEM Screens Player startar inte automatiskt efter omstart/omstart av spelaren Kontrollera operativsystemets startmapp eller initieringsprocedur
AEM Screens Player visar fel/gammalt innehåll Kontrollera nätverksanslutning

Uppdateringar för AEM Screens Player

Det finns två typer av uppdateringar för AEM Screens Player:

Metod Detaljer via fjärranslutning Automatiserad 0 Driftavbrott
Uppdatering av inbyggd programvara Används på befintliga installerade spelare via fjärrkommando. Efter uppdateringen läses Player in automatiskt igen med det befintliga innehållet. Ja Egen Nästan - 1-3 sekunder
Uppdateringar för spelargränssnitt Det här är en ny körbar fil som ska distribueras på spelaren. Detta kräver att du fjärrkopierar en ny binär fil i spelaren och stoppar den pågående körningen och startar den nya versionen. Detta kan kräva att du hämtar förinläsningen av paketen igen. Ja (via fjärrgränssnitt) Egen Nej

Riktlinjer för val av maskinvara för spelarenhet

Följande avsnitt innehåller riktlinjer för val av maskinvara för ett skärmsprojekt:

 • Alltid källa Kommersiellt eller Industriindustri Betygsätt komponenter för både PC Player och Display Panel eller Projector.

 • Samarbeta alltid med leverantörer som levererar digitala signaturer.

 • Ta alltid hänsyn till miljöfaktorer som omgivningstemperatur och relativ luftfuktighet.

 • Granska alltid effektkrav och energikonditionering.

 • Granska noggrant prestandabehov och I/O-portar som krävs för programmet.

I följande tabell sammanfattas maskinvarukonfigurationerna med typiska användningsfall för ett AEM Screens-projekt:

Spelarkonfiguration Processor Minne Lagring SSD GPU Visa I/O Vanliga användningsområden
Grundläggande Intel® Atom-processor med dubbla kärnor, i3 eller fyra kärnor på ingångsnivå

4 GB minne

2 MB cache

・ChromeOS 32 GB

・Windows 128 GB

OnBoard 1920 x 1080 DVI,
Ethernet/trådlöst,
2 x USB
 • Helskärmsloop som standard
 • Dag-parsning
Standard Processor med fyra kärnor, Intel® Core i5

8 GB minne

4 MB cache

128 GBB OnBoard 3840x2160 (4K) DVI, HDMI
Ethernet/trådlöst,
2 x USB
 • Dynamiskt innehåll med en källa
 • Enkel interaktiv
 • 1-3 zonlayouter
Avancerat Intel® Core i7-processor med fyra kärnor och hypertrådning

16 GB minne

8 MB cache

256 GB Dedikerad grafikprocessor 3840x2160 (4K) DVI, HDMI
Ethernet/trådlöst,
4 x USB
 • 4 eller fler innehållszoner, samtidiga videouppspelningar
 • Interaktiv flersidig
 • Datautlösare med flera källor

På denna sida