Övergång från ContentSync till SmartSync

I det här avsnittet ges en översikt över SmartSync-funktionen och hur den minimerar belastningen på servern/lagringen och nätverkstrafiken för att minska kostnaderna.

Översikt

SmartSync är den senaste mekanismen som används av AEM Screens. Den ersätter den nuvarande metoden som används för att cachelagra offlinekanaler och leverera dem till spelaren.

Det körs både på serversidan och på klientsidan.

På serversidan:

 • Kanalernas innehåll, inklusive resurser, cachelagras i /var/contentsync.
 • Cachen visas för spelarna via ett manifest som beskriver det tillgängliga innehållet för en skärm.

På klientsidan:

 • Spelaren uppdaterar innehållet baserat på manifestet som genereras ovan.

Fördelar med SmartSync

SmartSync-funktionen ger ett antal fördelar för ditt AEM Screens-projekt. Den tillåter

 • Dramatisk minskning av nätverkstrafiken och lagringskraven på serversidan
 • Spelaren hämtar resurser på ett intelligent sätt endast om resursen saknas eller har ändrats
 • Lagringsoptimering på serversidan och klientsidan
OBSERVERA

Adobe rekommenderar starkt att du använder SmartSync för AEM Screens-projekt.

Migrera från ContentSync till SmartSync

OBSERVERA

Om du redan har installerat AEM 6.3 Feature Pack 5 och AEM 6.4 Feature Pack 3 kan du aktivera SmartSync för resurser för att förbättra användningen av diskutrymme. Om du vill aktivera SmartSync följer du avsnittet nedan för att gå över från ContentSync till SmartSync, vilket aktiverar SmartSync.

SmartSync är tillgängligt för skärmspelaren med servrar som stöds AEM 6.4.3 FP3.

Läs AEM Screens Player Downloads om du vill hämta den senaste spelaren. I följande tabell beskrivs den lägsta spelarversion som krävs för varje plattform:

Plattform Lägsta spelarversion som stöds
Android 3.3.72
Chrome OS 1.0.136
Windows 1.0.136

Följ stegen nedan för att gå över från ContentSync till SmartSync:

 1. Migrering från ContentSync till SmartSync kräver att ContentSync-cachen rensas innan SmartSync aktiveras.

  Gå till ContentSync-konsolen från din instans via länken https://localhost:4502/libs/cq/contentsync/content/console.html och klicka på Rensa cachen, vilket visas i figuren nedan:

  clear_contesync_cache

  FÖRSIKTIGHET

  Alla innehållscache måste rensas innan SmartSync kan användas för första gången.

 2. Navigera till Adobe Experience Manager Web Console Configuration via AEM:> hammer icon —> Åtgärder —> Webbkonsol.

  screen_shot_2019-02-11at15339pm

 3. Adobe Experience Manager Web Console- konfigurationöppnas. Sök efter offlinecontentservice.

  Om du vill söka efter egenskapen Skärmar som är offline i innehållstjänsten trycker du på Command+F för Mac och Ctrl+F för Windows.

  screen_shot_2019-02-19at22643pm

 4. Klicka på Spara om du vill aktivera egenskapen Skärmar som är offline (Offline Content Services) och därför använda SmartSync för AEM Screens.

 5. När du har aktiverat SmartSync måste du navigera till projektet och klicka på Uppdatera offlineinnehåll (från åtgärdsfältet), enligt bilden nedan.

  screen_shot_2019-02-25at102605am

På denna sida