Implementera Tizen Player

Senaste uppdatering: 2022-05-26
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin

Installerar Tizen Player

Följ stegen nedan för att implementera Tizen Player för AEM Screens:

 1. Navigera till AEM Screens Player - nedladdningar för att ladda ned Tizen Player.

 2. Installera Tizen-spelaren (.zip) från den lokala datorn.

Konfigurera http-servern

OBSERVERA

Extrahera zip-filen och gör Tizen-spelaren tillgänglig via en http server. (Med http server måste inte vara lokal server eller Apache-server).

Följ stegen nedan:

 1. Kopiera de två extraherade filerna som AEMScreensPlayer.wgt och sssp_config.xml till rotkatalogen för den lokala Apache-webbservern.

  OBSERVERA

  The AEMScreensPlayer.wgtär det faktiska Tizen-spelarprogrammet och sssp_config.xml innehåller information om kartan som hjälper dig att installera den på Tizen-enheten.

 2. Hämta IP-adressen eller URL-adressen för den lokala HTTP-servern (och sökvägen till mappen som innehåller de extraherade filerna i steg 2 om de extraheras till en undermapp och inte till rotmappen)

 3. Tizen-spelaren hämtar installationsprogrammet från den lokala servern.

Namnge Tizen Player

Du kan tilldela din Tizen-spelare ett användarvänligt enhetsnamn och därmed skicka det tilldelade enhetsnamnet till Adobe Experience Manager (AEM). Den här funktionen gör det inte bara möjligt att namnge Tizen-spelaren, utan även att du enkelt kan tilldela rätt innehåll.

OBSERVERA

Du kan bara välja spelarnamnet före registreringen. När spelaren har registrerats går det inte att ändra spelarens namn längre.

Följ stegen nedan för att konfigurera namnet i Tizen-spelaren:

 1. Klicka på menyknappen på fjärrkontrollen.
 2. Navigera till nätverk —> Enhetsnamn för att tilldela spelaren ett namn.

Konfigurera uppdateringar på Samsung-enheten

Följ stegen nedan på Samsung-enheten för att slutföra installationen av AEM Screens-spelaren på enheten:

 1. Navigera till din Samsung-enhet och aktivera.

 2. Klicka på MENY från enhetens fjärrdator och rulla nedåt till System i det vänstra navigeringsfältet.

 3. Bläddra nedåt och välj Spela upp via och ändra det till URL Launcher alternativ.
  bild

 4. När URL-startaren är inställd trycker du på Startsida från fjärrkontrollen.

 5. Navigera till Inställningar för URL-start och ange IP-adressen till den lokala värdservern och klicka på Klar.

  OBSERVERA

  Tizen-spelaren bör kunna ansluta till http-servern.

 6. AEM Screens Player bör nu installeras och startas automatiskt på din Samsung-enhet.

  OBSERVERA

  Både Tizen-enheten och http servern ska kunna ansluta till varandra, d.v.s. servern ska kunna nås till Tizen-spelaren.

Undantag för användaragenter med samma webbplatsens cookie-problem

VIKTIGT

Detta avsnitt gäller Adobe Experience Manager (AEM) 6.5.5 till AEM 6.5.7
Det finns vissa webbläsarmotorer som inte är kompatibla med SameSite=None attribut som används i inloggningstoken som utfärdas av AEM 6.5 till AEM 6.7. Vanligtvis kan du lösa problemet genom att uppgradera webbläsaren till den senaste tillgängliga versionen. I vissa fall är sådana uppgraderingar inte möjliga, t.ex. för smarta skärmar, digitalboxar eller andra enheter med inbäddade webbläsarmotorer.

Följ stegen nedan för att undanta dessa inkompatibla klienter när du använder SameSite=None:

 1. Uppgradera till Adobe Experience Manager (AEM) Service Pack 6.5.7.

 2. När AEM har startat om går du till /system/console/configMgr och söka efter Autentiseringshanterare för Adobe Granite-token. Ange värdet för SameSite värde till Ingen.

 3. Du bör se ett nytt alternativ Användaragenter som ska undantas från samma webbplatsattribut. Fyll i detta med en regex som motsvarar användaragenten som är inkompatibel med SameSite=None -attribut.

  OBSERVERA

  Se SameSite=None: Kända inkompatibla klienter för mer information. För Tizen-spelaren använder du regex: (.*)Tizen(.*).

 4. Registrera Tizen-spelaren mot din AEM 6.5.5 och senare och registrera och visa innehåll normalt.

Fjärrprovisionering av Tizen Player

Genom att fjärrdistribuera Tizen Player kan du utan ansträngning driftsätta hundratals och tusentals Samsung Tizen-skärmar. Man slipper de tidsödande manuella arbetsmomenten för att konfigurera varje spelare med server-URL:en och massregistreringskoden, eller andra parametrar, och när det gäller skärmar som är as a Cloud Service för att konfigurera molnläge och molntoken.

Med den här funktionen kan du fjärrkonfigurera Tizen-spelaren och även uppdatera dessa konfigurationer centralt, om det behövs. Allt du behöver är HTTP server som används som värd för Tizen-programmet (wgt and xml file) och en textredigerare för att spara config.json med lämpliga parametrar.

Kontrollera att du har konfigurerat startadressen för URL:en på enheten Tizen, det vill säga startinställningarna för knappen Hem —> URL-startinställningar.
HTTP server som är värd för Tizen-programmet, montera filen config.json på samma plats som wgt -fil. Filnamnet måste vara config.json.
Tizen-spelaren installeras och vid start (och varje omstart) görs en kontroll och inställningarna i config.json -fil.

Exempel på JSON-princip

{
 "server": "http://your-aem-instance.com:4502",
 "registrationKey": "AdobeRocks!!",
 "enableAdminUI": true,
 "enableOSD": true,
 "enableActivityUI": true
}

Policyattribut och syfte

I följande tabell sammanfattas profilerna med deras funktioner.

OBSERVERA

Principkonfigurationer används strikt och åsidosätts inte manuellt i spelarens administratörsgränssnitt. Om du vill tillåta manuell spelarkonfiguration för en viss princip ska du inte ange principen i principkonfigurationen. Om du t.ex. vill tillåta manuell konfiguration för omstartsschema ska du inte ange nyckeln rebootSchedule i principkonfigurationen. Principkonfigurationer läses upp varje gång spelaren läses in igen.

Principnamn Syfte
server URL:en till Adobe Experience Manager-servern (AEM).
registrationKey Används för massregistrering av enheter med hjälp av i förväg delad nyckel.
upplösning Enhetens upplösning.
rebootSchedule Schemat för att starta om spelaren.
enableAdminUI Aktivera administratörsgränssnittet för att konfigurera enheten på platsen. Anges till false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableOSD Aktivera kanalväljarens användargränssnitt så att användare kan växla kanaler på enheten. Överväg att ställa in på false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableActivityUI Aktivera om du vill visa förloppet för aktiviteter som hämtning och synkronisering. Aktivera för felsökning och inaktivera när den är helt konfigurerad och i produktion.
cloudMode Ange true om du vill att Tizen-spelaren ska ansluta till skärmar as a Cloud Service. Ange som false för att ansluta till AMS eller AEM.
cloudToken Registreringstoken för registrering mot skärmar as a Cloud Service.

Registrera den tizen-enheten på Samsung Remote Management Service (RMS)

Följ stegen nedan för att registrera Tizen-enheten till Samsung Remote Management Service (RMS) och fjärrkonfigurera URL-startprogrammet:

OBSERVERA

Kontrollera nätverksinställningarna och övervakaren.

 1. Navigera till Meny -> Nätverk -> Inställningar för servernätverk och tryck Retur.

 2. Navigera till Serveradress och skriv in MagicInfo URL-åtkomst och tryck på Klar.

 3. Konfigurera TLS, om det behövs. Navigera till porten och välj portnumret från servern och klicka på Spara.

 4. Navigera till Enhet och leta efter den enhet du just konfigurerade. När en enhet hittas klickar du i kryssrutan och väljer Godkänn.

  bild

 5. Fyll i nödvändig information och välj en enhetsgrupp. Klicka på OK för att slutföra godkännandeprocessen.

  bild

 6. När enheten har godkänts ska den visas i enhetslistan. Klicka på Information på din enhetslåda, det vill säga i, vilket visas i figuren nedan.

  bild

 7. Dialogrutan för enhetsinformation visas. Välj Enhetsinformation och klicka på Redigera.

  bild

 8. Redigera enhetsalternativen och välj Inställningar -fliken. Navigera till URL Launcher och ange webbadress som är värd för widgeten och SSSP config file för att installera SSSP som i bilden nedan.

  bild

 9. Klicka på Spara för att ändringarna ska visas på visningsskärmen.

Använda fjärrkontrollen till skärmar

AEM Screens tillhandahåller fjärrstyrningsfunktioner. Läs mer om den här funktionen här: Fjärrkontroll för skärmar

På denna sida