Implementera Chrome OS Player

I det här avsnittet beskrivs hur du implementerar Chrome OS Player med Chrome Management Console.

Använda Chrome Management Console

Följ stegen nedan för att konfigurera en kromhanteringskonsol:

 1. Registrera dig för Chrome Management Console. Du måste skaffa en licens för Chrome Management Console. Kontakt Google Support om du vill ha mer information om hur du hanterar Chrome-enhetsinställningar.
 2. Registrera din Chrome OS-enhet i domänen och vänta i 15 minuter på att enheten ska synkroniseras med Chrome Management Console. Om du vill veta mer om att registrera en enhet för fönsterstandard klickar du på här.
 3. Chrome Player kommer att vara tillgänglig i Chrome Web Store.
OBSERVERA

En enhetshanteringslösning som Chrome Management Console rekommenderas för driftsättning och hantering av enheter med Chrome OS. Även om det här dokumentet innehåller implementering för Chrome Management Console finns det andra leverantörer som hävdar att de tillhandahåller liknande funktioner. Kontakta leverantören av enhetshanteringsprogrammet.

Namnge Chrome OS Player

Du kan tilldela din Chrome-spelare ett användarvänligt enhetsnamn och därmed skicka det tilldelade enhetsnamnet till Adobe Experience Manager (AEM). Med den här funktionen kan du inte bara namnge din Chrome-spelare utan även enkelt tilldela rätt innehåll.

OBSERVERA

Du kan bara välja spelarnamnet före registreringen. När spelaren har registrerats går det inte att ändra spelarens namn längre.

Följ stegen nedan för att konfigurera namnet i Chrome Player:

 1. Om du vill kan du tillåta AV-integratörer eller IT-administratörer att ange tillgångs-ID och plats som en del av företagsregistreringen.

  bild

 2. Alternativen visas när du kan registrera enheten.

  bild

 3. Du kan ange resurs-ID som en del av företagsregistrering samt i Chrome Management Console.

  bild

  OBSERVERA

  Chrome Players måste registreras i företagsregistrering och Chrome Player måste distribueras via Chrome Management Console, annars returneras resurs-ID tomt (till exempel Chrome som ett tillägg). Enhetsnamnet registreras endast vid registreringen. Framtida ändringar hämtas inte upp av Adobe Experience Manager (AEM).

Aktivera helskärmsläge

Aktivera Kiosk-läget genom att följa stegen nedan:

 1. Logga in på Chrome Developer Console.

  screen_shot_2017-12-08at20303pm

 2. Bläddra till Enhetshantering > Chrome Management > Enhetsinställningar.

 3. Bläddra nedåt till Kiosk-inställningar och klicka Hantera Kiosk-program.

  kiosk

 4. Välj AEM Screens Player från Chrome Web Store.

  OBSERVERA

  En nyligen publicerad app kan ta ca 15 minuter att visa i den här listan.

 5. Välj AEM Screens Player från Starta Kiosk-appen automatiskt listruta.

  Det kan ta några minuter beroende på nätverket för att ändringarna ska börja gälla. Omstart rekommenderas.

Kontrollerar status för fjärrenhet

 1. Logga in på Chrome Developer Console.
 2. Bläddra till Enhetshantering > Chrome Devices och välj den enhet som du vill styra.
 3. Klicka Systemaktivitet och felsökning.
 4. Kontrollera Starta om enhet och Skärminspelning egenskaper för enheten. Du kan även kontrollera enhetsstatus och hälsoinformation.
OBSERVERA

Observera att dessa inställningar kan aktiveras flera minuter efter att enheten har registrerats. Varje alternativ kan aktiveras över tid.

Konfigurera fjärrkonfiguration av Chrome OS-spelare

AEM Screens Player är ett program som stöder Kiosk och som även aktiverar Remote Policy Configuration för Chrome OS-spelare.

Följ stegen nedan för att konfigurera olika alternativ för spelaren:

 1. Logga in på Chrome Management Console.
 2. Klicka Enhetshantering > Chrome Management > Apphantering. AEM Screens Player visas i listan.
 3. Klicka på programmet AEM Screens Player.
 4. Klicka Kiosk-inställningar och väljer din organisation (om en testmiljö används).
 5. Klicka på överför konfigurationsfil och överför konfigurationsprincipen (Json-fil).
 6. Klicka Spara. Du måste starta om enheten för att synkronisera principen.
OBSERVERA

Starta om enheten för att synkronisera principändringar.

Exempel på princip-JSON-fil

{
 "server": {
  "Value": "https://aemscreensdemo.adobeitc.com"
 },
 "resolution": {
  "Value": "auto"
 },
 "rebootSchedule": {
  "Value": "at 4:00am"
 },
 "enableAdminUI": {
  "Value": true
 },
 "enableOSD": {
  "Value": true
 },
 "enableActivityUI": {
  "Value": true
 }
}

Policyattribut och syfte

I följande tabell sammanfattas profilerna med deras funktioner.

Principnamn Syfte
server URL:en till Adobe Experience Manager Server
upplösning Upplösningen för Chrome OS-enheten
rebootSchedule Schemat för att starta om Chrome-spelaren
enableAdminUI Aktivera administratörsgränssnittet för tekniker för att konfigurera enheten på plats. Anges till false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableOSD Aktivera kanalväljarens användargränssnitt så att användare kan växla kanaler på enheten. Överväg att ställa in på false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableActivityUI Aktivera om du vill visa förloppet för aktiviteter som hämtning och synkronisering. Aktivera för felsökning och inaktivera när den är helt konfigurerad och i produktion.
OBSERVERA

Principkonfigurationer används strikt och åsidosätts inte manuellt i spelarens administratörsgränssnitt. Om du vill tillåta manuell spelarkonfiguration för en viss princip ska du inte ange principen i principkonfiguration, Om du till exempel vill tillåta manuell konfiguration för omstartsschema ska du inte ange nyckeln rebootSchedule i principkonfigurationen.

Använda fjärrkontrollen till skärmar

AEM Screens tillhandahåller fjärrstyrningsfunktioner. Läs mer om den här funktionen här: Fjärrkontroll för skärmar

På denna sida