Implementera Android Player

I det här avsnittet beskrivs hur Android-spelaren konfigureras. Den innehåller information om konfigurationsfilen, tillgängliga alternativ och rekommendationer om vilka inställningar som ska användas för utveckling och testning.

Dessutom Watchdog är en lösning som återställer spelaren från krascher. Ett program måste registrera sig själv hos bevakningstjänsten och sedan regelbundet skicka meddelanden till tjänsten om att det är aktivt. Om bevakningstjänsten inte får ett meddelande om att enheten inte är vid liv inom en viss tid, försöker tjänsten starta om enheten för en ren återställning (om den har tillräcklig behörighet) eller starta om programmet.

Installera Android Player

Installera Android Player för AEM Screens om du vill implementera Android Player för AEM Screens.

Besök AEM 6.5 Player Downloads sida.

Konfigurera miljö för AEM Screens 6.5.5 Service Pack

OBSERVERA

Du måste konfigurera en miljö för Android-spelaren om du använder AEM Screens 6.5.5 Service Pack.

Ange Attributet SameSite för cookies för inloggningstoken från Lax till Ingen från Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console på alla AEM författare och publiceringsinstanser.

Följ stegen nedan:

 1. Navigera till Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console använda http://localhost:4502/system/console/configMgr.

 2. Sök efter Autentiseringshanterare för Adobe Granite-token.

 3. Ange Attributet SameSite för cookies för inloggningstoken från Lax till Ingen.
  bild

 4. Klicka Spara.

Ad hoc-metod

Med metoden Ad-Hoc kan du installera den senaste Android-spelaren (.exe). Besök AEM 6.5 Player Downloads sida.

När du har hämtat programmet följer du stegen på spelaren för att slutföra ad hoc-installationen:

 1. Tryck länge på det övre vänstra hörnet för att öppna administrationspanelen.

 2. Navigera till Konfiguration på den vänstra åtgärdsmenyn och ange platsen (adressen) för den AEM instansen som du vill ansluta till och klicka på Spara.

 3. Navigera till Enhet Registrering på den vänstra åtgärdsmenyn för att kontrollera status för enhetsregistreringsprocessen.

OBSERVERA

Om Läge är REGISTRERAD kommer du att lägga märke till Enhets-ID fältet fylls i.

Om Läge är OREGISTRERAD kan du använda Token för att registrera enheten.

Implementera Android-övervakning

På grund av Androids arkitektur måste programmet ha systembehörighet för att starta om enheten. För att göra detta måste du signera paketet med tillverkarens signeringsnycklar, annars startar övervakaren om spelarprogrammet och inte enheten startas om.

Skylt för Android-appar med Manufacturer Keys

Få åtkomst till vissa privilegierade API:er i Android, till exempel PowerManager eller HDMIControlServices måste du signera android-paketet med hjälp av tillverkarens tangenter.

FÖRSIKTIGHET

Krav:

Android SDK bör vara installerat innan du utför följande steg.

Följ stegen nedan för att signera android-paketet med hjälp av tillverkarens tangenter:

 1. Hämta appen från Google Play eller från AEM Screens Player - nedladdningar page

 2. Hämta plattformsknapparna från tillverkaren för att få en pk8 och pem fil

 3. Leta reda på verktyget apksigner i android sdk med hjälp av sök ~/Library/Android/sdk/build-tools -name "apksigner"

 4. <pathto> /apksigner sign —key platform.pk8 —cert platform.x509.pem aemscreensplayer.apk

 5. Hitta sökvägen till ZIP-justeringsverktyget i android sdk

 6. <pathto> /zipalign -fv 4 aemscreensplayer.apk aemscreensaligned.apk

 7. Installera aemscreensaligned.apk med adb-installation på enheten

Förstå övervakningstjänsterna för Android

Tjänsten för övervakning mellan Android implementeras som ett cordova-plugin-program med AlarmManager.

I följande diagram visas implementeringen av tjänsten watchdog:

chlimage_1-31

1. Initiering När cordova-plugin-programmet initieras kontrolleras behörigheterna för att se om vi har systembehörighet och därmed behörighet att starta om. Om dessa två villkor är uppfyllda skapas en väntande metod för omstart, annars skapas en väntande metod för att starta om programmet (baserat på dess startaktivitet).

2. Behåll livetid En keep alive-timer används för att utlösa en händelse var 15:e sekund. I så fall måste du avbryta den befintliga väntande metoden (för att starta om eller starta om programmet) och registrera en ny väntande metod för samma 60 sekunder i framtiden (vilket i själva verket innebär att omstarten skjuts upp).

OBSERVERA

I Android visas AlarmManager används för att registrera pendingIntents som kan köras även om appen har kraschat och larmleveransen är inexakt från API 19 (Kitkat). Behåll mellanrum mellan timerns intervall och AlarmManagers pendingIntent's larm.

3. Programkrasch Om en krasch inträffar återställs inte längre pendingIntent for Reboot som är registrerad hos AlarmManager. Därför körs en omstart eller omstart av programmet (beroende på vilka behörigheter som är tillgängliga när cordova-pluginprogrammet initieras).

Massetablering av Android Player

När du distribuerar Android-spelaren i grupp behöver du etablera spelaren så att den pekar på en AEM och konfigurera andra egenskaper utan att ange dem i administratörens användargränssnitt manuellt.

OBSERVERA

Den här funktionen är tillgänglig från Android Player 42.0.372.

Följ stegen nedan för att tillåta massetablering i Android-spelaren:

 1. Skapa en JSON-konfigurationsfil med namnet player-config.default.json.
  Se en Exempel på JSON-princip samt en tabell som beskriver hur de olika Principattribut.

 2. Använd en MDM- eller ADB- eller Android Studio-filutforskare för att släppa denna JSON-principfil i sdcard på Android-enheten.

 3. När filen har distribuerats använder du MDM-modulen för att installera spelarprogrammet.

 4. När spelarprogrammet startas läses den här konfigurationsfilen in och pekar på den tillämpliga AEM där det kan registreras och sedan kontrolleras.

  OBSERVERA

  Filen är skrivskyddad första gången programmet startas och kan inte användas för efterföljande konfigurationer. Om spelaren startas innan konfigurationsfilen släpptes avinstallerar och installerar du om programmet på enheten.

Principattribut

I följande tabell sammanfattas principattributen med en exempelpolicy-JSON för referens:

Principnamn Syfte
server URL:en till Adobe Experience Manager-servern.
upplösning Enhetens upplösning.
rebootSchedule Schemat för omstart gäller alla plattformar.
enableAdminUI Aktivera administratörsgränssnittet för att konfigurera enheten på platsen. Ange till false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableOSD Aktivera kanalväljarens användargränssnitt så att användare kan växla kanaler på enheten. Överväg att ställa in på false när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableActivityUI Aktivera om du vill visa förloppet för aktiviteter som hämtning och synkronisering. Aktivera för felsökning och inaktivera när den är helt konfigurerad och i produktion.
enableNativeVideo Aktivera det här alternativet om du vill använda inbyggd maskinvaruacceleration för videouppspelning (endast Android).

Exempel på JSON-princip

{
 "server": "https://author-screensdemo.adobecqms.net",
"device": "",
"user": "",
"password": "",
"resolution": "auto",
"rebootSchedule": "at 4:00 am",
"maxNumberOfLogFilesToKeep": 10,
"logLevel": 3,
"enableAdminUI": true,
"enableOSD": true,
"enableActivityUI": false,
"enableNativeVideo": false,
"enableAutoScreenshot": false,
"cloudMode": false,
"cloudUrl": "https://screens.adobeioruntime.net",
"cloudToken": "",
"enableDeveloperMode": true
}
OBSERVERA

Alla Android-enheter har en sdcard mapp om en faktisk sdcard infogas eller inte. Den här filen är på samma nivå som mappen Hämtningar när den distribueras. Vissa MDM-moduler som Samsung Knox kan referera till detta sdcard mappsökväg som Intern lagring.

Massetablering av Android Player med Enterprise Mobility Management

När du distribuerar Android-spelaren i grupp blir det omständligt att manuellt registrera alla spelare med AEM. Vi rekommenderar att du använder en EMM-lösning (Enterprise Mobility Management), som VMWare Airwatch, MobileIron eller Samsung Knox, för att fjärrdistribuera och hantera distributionen. AEM Screens Android-spelaren har stöd för den branschledande EMM AppConfig som tillåter fjärretablering.

Namnge Android Player

Du kan tilldela Android-spelaren ett användarvänligt enhetsnamn och därmed skicka det tilldelade enhetsnamnet till Adobe Experience Manager (AEM). Med den här funktionen kan du inte bara namnge Android-spelaren utan även enkelt tilldela rätt innehåll.

OBSERVERA

Du kan bara välja spelarnamnet före registreringen. När spelaren har registrerats går det inte att ändra spelarens namn längre.

Följ stegen nedan för att konfigurera namnet i Android-spelaren:

 1. Navigera till inställningar —> Om enhet
 2. Redigera och ange namnet på din Android-spelare

Implementera massetablering av Android Player med Enterprise Mobility Management

Följ stegen nedan för att tillåta massetablering i Android Player:

 1. Kontrollera att din Android-enhet har stöd för Google Play-tjänster.

 2. Registrera dina Android-enheter med din EMM-favoritlösning som stöder AppConfig.

 3. Logga in på EMM-konsolen och hämta AEM Screens Player från Google Play.

 4. Välj hanterad konfiguration eller relaterat alternativ.

 5. Nu bör du se en lista med spelaralternativ som kan konfigureras, till exempel kod för server- och massregistrering.

 6. Konfigurera de här parametrarna, spara och distribuera principen till enheterna.

  OBSERVERA

  Enheterna bör ta emot programmet tillsammans med konfigurationen och peka på rätt AEM med den valda konfigurationen. Om du väljer att konfigurera gruppregistreringskoden och behåller den som den konfigurerats i AEM, bör spelaren kunna registrera sig automatiskt. Om du har konfigurerat en standardskärm kan den även hämta och visa visst standardinnehåll (som senare kan ändras efter behov).

Dessutom bör du fråga EMM-leverantören om AppConfig-stöd. De populäraste som VMWare Airwatch, Mobil järn, SOTI, Blackberry UEM, IBM Maas360 och Samsung Knox bland annat stöder den här branschstandarden.

Använda fjärrkontrollen till skärmar

AEM Screens tillhandahåller fjärrstyrningsfunktioner. Läs mer om den här funktionen här: Fjärrkontroll för skärmar

På denna sida