Dispatcher Configurations for AEM Screens

Senaste uppdatering: 2022-09-01
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer
  User

Dispatcher är Adobe Experience Managers verktyg för cachelagring och/eller belastningsutjämning.

Följande sida innehåller riktlinjer för hur du konfigurerar dispatcher för ett AEM Screens-projekt.

OBSERVERA

Om en dispatcher är tillgänglig kan anslutningar till registreringsservern förhindras genom filtrering i dispatcherreglerna.

Om det inte finns någon dispatcher inaktiverar du registreringstjänsten i OSGi-komponentlistan.

Innan du konfigurerar dispatcher för ett AEM Screens-projekt måste du ha tidigare kunskaper om Dispatcher.
Se Konfigurera Dispatcher för mer information.

Konfigurera Dispatcher för manifestversion v2

VIKTIGT

Följande Dispatcher-konfigurationer gäller endast Manifest version v2. Se Dispatcher Configurations for Manifest version v3 för manifestversion v3.

AEM Screens spelare eller enheter använder autentiserad session för att få tillgång till resurserna i publiceringsinstanserna. Om du har flera publiceringsinstanser bör förfrågningarna alltid gå till samma publiceringsinstans så att den autentiserade sessionen är giltig för alla förfrågningar som kommer från AEM Screens spelare/enheter.

Följ stegen nedan för att konfigurera dispatcher för ett AEM Screens-projekt.

Aktivera anteckningssessioner

Om du vill använda flera publiceringsinstanser som föregås av en enda dispatcher måste du uppdatera dispatcher.any fil för att aktivera klickbarhet

/stickyConnections {
 /paths
 {
  "/"
 }
 }

Om du har en publiceringsinstans framför en dispatcher kommer det inte att hjälpa om du aktiverar klisterlappningen vid dispatchern eftersom belastningsutjämnaren kan skicka varje begäran till dispatchern. I så fall klickar du på Aktivera in Stickande -fält för att aktivera det på belastningsutjämnarnivå, enligt bilden nedan:

bild

Om du t.ex. använder AWS ALB, se Målgrupper för programmets belastningsutjämnare för att möjliggöra klisterhet på ALB-nivå. Aktivera klibbighet i en dag.

Steg 1: Konfigurera klienthuvuden

Lägg till följande i /clientheadersavsnitt:

X-requested-with

X-SET-HEARTBEAT

X-REQUEST-COMMAND

Steg 2: Konfigurera skärmfilter

Om du vill konfigurera skärmfilter lägger du till följande i /filter.

## AEM Screens Filters
## # Login, Ping and Device Configurations
/0200 { /type "allow" /method "POST" /url "/libs/granite/core/content/login.validate/j_security_check" }
/0201 { /type "allow" /method "GET" /url "/libs/granite/csrf/token.json" }
/0202 { /type "allow" /method "GET" /url "/content/screens/svc.json" }
/0203 { /type "allow" /method "GET" /url "/content/screens/svc.ping.json" }
/0204 { /type "allow" /method "GET" /url "/content/screens/svc.config.json" }
## # Device Dashboard Configurations
/0210 { /type "allow" /method '(GET|POST)' /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.preferences.json" }
/0211 { /type "allow" /method "POST" /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.logs.json" }
/0212 { /type "allow" /method "POST" /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.statusinfo.json" }
/0213 { /type "allow" /method "POST" /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.screenshot.json" }
## # Content Configurations
/0220 { /type "allow" /method '(GET|HEAD)' /url "/content/screens/*" }
/0221 { /type "allow" /method '(GET|HEAD)' /url "/content/screens/*/jcr:content/*/offline-config_*.zip" }
/0222 { /type "allow" /method '(GET|HEAD)' /url '/var/contentsync/content/screens/.+/jcr:content/.+/offline-config_.*\.[0-9]+\.zip' }

Steg 3: Inaktiverar Dispatcher Cache

Inaktivera dispatcher-cachning för /content/screens sökväg.

Skärmspelare använder autentiserad session, så dispatchern cachelagrar inte någon av skärmspelarförfrågningarna för channels/assets.

Om du vill aktivera cacheminnet för resurserna så att resurserna hanteras från dispatcherns cacheminne måste du:

 • Lägg till /allowAuthorization 1 in /cache section
 • Lägg till nedanstående regler i /rules avsnitt i /cache
/0000
  {
    /glob "*"
    /type "allow"
  }

/0001
  {
    # Disable Dispatcher Cache for Screens channels
    /glob "/content/screens/*.html"
    /type "deny"
  }

/0002
  {
  # Disable Dispatcher Cache for Screens offline manifests
  /glob "/content/screens/*.json"
  /type "deny"
  }

/0003
  { # Disable Dispatcher Cache for Screens devices json
  /glob "/home/users/screens/*.json"
  /type "deny"
  }

Konfigurera Dispatcher för manifestversion v3

Se till att tillåta dessa filter och cachelagra regler i utskickare som kör publiceringsinstanserna för att fungera med skärmar.

Krav för manifestversion v3

Följ dessa två krav innan du konfigurerar Dispatcher (manifestversion v3) för AEM Screens:

 • Se till att du använder v3 manifests. Navigera till https://<server:port>/system/console/configMgr/com.adobe.cq.screens.offlinecontent.impl.ContentSyncCacheFeatureFlag och se till att Enable ContentSync Cache är inte markerad.

 • Kontrollera att agenten för rensning av dispatcher är konfigurerad på /etc/replication/agents.publish/dispatcher1useast1Agent i publiceringsinstans.

  bild

  bild

Filter

## AEM Screens Filters
## # Login, Ping and Device Configurations
/0200 { /type "allow" /method "POST" /url "/libs/granite/core/content/login.validate/j_security_check" }
/0201 { /type "allow" /method "GET" /url "/libs/granite/csrf/token.json" }
/0202 { /type "allow" /method "GET" /url "/content/screens/svc.json" }
/0203 { /type "allow" /method "GET" /url "/content/screens/svc.ping.json" }
/0204 { /type "allow" /method "GET" /url "/content/screens/svc.config.json" }

## # Device Dashboard Configurations
/0210 { /type "allow" /method '(GET|POST)' /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.preferences.json" }
/0211 { /type "allow" /method "POST" /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.logs.json" }
/0212 { /type "allow" /method "POST" /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.statusinfo.json" }
/0213 { /type "allow" /method "POST" /url "/home/users/screens/*/devices/*/profile_screens.screenshot.json" }

## # Content Configurations
/0220 { /type "allow" /method '(GET|HEAD)' /url "/content/screens/*" }
#/0221 { /type "allow" /method '(GET|HEAD)' /url "/content/experience-fragments/*" } ## uncomment this, if you're using experience-fragments
/0222 { /type "allow" /extension '(css|eot|gif|ico|jpeg|jpg|js|gif|pdf|png|svg|swf|ttf|woff|woff2|html|mp4|mov|m4v)' /path "/content/dam/*" } ## add any other formats required for your project here

## # Enable clientlibs proxy servlet
/0230 { /type "allow" /method "GET" /url "/etc.clientlibs/*" }

Cache-regler

 • Lägg till /allowAuthorized "1" till /cache avsnitt i publish_farm.any.

 • Alla skärmspelare använder autentiserad session för att ansluta till AEM (författare/publicering). Den färdiga Dispatcher cachelagrar inte dessa URL:er, så vi bör aktivera dessa.

 • Lägg till statfileslevel "10" till /cache avsnitt i publish_farm.any
  Detta stöder cachelagring av upp till 10 nivåer från cachedokumentroten och gör innehållet ogiltigt när innehållet publiceras, i stället för att göra allt ogiltigt. Du kan ändra den här nivån baserat på hur detaljerad innehållsstrukturen är

 • Lägg till följande i /invalidate section in publish_farm.any

  /0003 {
    /glob "*.json"
    /type "allow"
  }
  
 • Lägg till följande regler i /rules avsnitt i /cache in publish_farm.any eller i en fil som inkluderas från publish_farm.any:

  ## Don't cache CSRF login tokens
  /0001
    {
    /glob "/libs/granite/csrf/token.json"
    /type "deny"
    }
  ## Allow Dispatcher Cache for Screens channels
  /0002
    {
      /glob "/content/screens/*.html"
      /type "allow"
    }
  ## Allow Dispatcher Cache for Screens offline manifests
  /0003
    {
    /glob "/content/screens/*.manifest.json"
    /type "allow"
    }
  ## Allow Dispatcher Cache for Assets
  /0004
    {
  
    /glob "/content/dam/*"
    /type "allow"
    }
  ## Disable Dispatcher Cache for Screens devices json
  /0005
    {
    /glob "/home/users/screens/*.json"
    /type "deny"
    }
  ## Disable Dispatcher Cache for Screens svc json
  /0006
    {
    /glob "/content/screens/svc.json"
    /type "deny"
    }
  

Lägg till ogiltighetsregel för segment.js

Om ni använder målinriktade kampanjer med AEM Screens segments.js file som skickas av avsändaren måste ogiltigförklaras när du lägger till och publicerar nya segment på AEM. Utan den här ogiltigförklaringsregeln kommer nya riktade kampanjer inte att fungera i skärmspelaren (standardinnehållet visas i stället).

 • Lägg till en ogiltigförklaringsregel i /etc/httpd/conf.dispatcher.d/available_farms/999_ams_publish_farm.any. Här följer en regel som ska läggas till:
  /invalidate {
            .
            .
            /0004 {
                /glob "conf/<project-name>/settings/wcm/.js"
                /type "allow"
            }
        }
 • Den här regeln säkerställer att segments.js filen är ogiltig och den senaste hämtas när den ändras.

På denna sida