Konfigurera författare och publicera i AEM Screens

På den här sidan beskrivs följande ämnen:

 • Konfigurera författare- och publiceringsinstanser
 • Konfigurera publiceringstopologi
 • Hantera publikation: Leverera innehållsuppdateringar från författare till enhet

Förutsättningar

Innan du börjar med författare och publiceringsservrar bör du ha kunskap om:

 • AEM Topology
 • Skapa och hantera AEM Screens Project
 • Enhetsregistreringsprocess
OBSERVERA

Den här AEM Screens-funktionen är bara tillgänglig om du har installerat AEM 6.4 Screens Feature Pack 2. Om du vill få tillgång till det här funktionspaketet måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. När du har behörighet kan du hämta den från paketresursen.

VIKTIGT

Om du vill använda fler än en publiceringsinstans med dispatchern måste du uppdatera dispatchern.vilken fil som helst i dispatchern. Se Aktivera anteckningssessioner för mer information.

Konfigurera författare- och publiceringsinstanser

OBSERVERA

Om du vill veta mer om författaren och publicera en översikt över arkitekturen och hur innehållet skrivs på en AEM författarinstans och sedan publiceras på flera publiceringsinstanser kan du läsa Skapa och publicera arkitekturöversikt.

I följande avsnitt beskrivs hur du konfigurerar replikeringsagenter för författare och publiceringstopologi.

Du kan skapa ett enkelt exempel där du är värd för en författare och två publiceringsinstanser:

 • Författare —> localhost:4502
 • Publish 1 (pub1) —> localhost:4503
 • Publish 2 (pub2) —> localhost:4504

Konfigurera replikeringsagenter på författare

Om du vill skapa replikeringsagenter måste du lära dig hur du skapar en standardredigeringsagent.

Det finns tre replikeringsagenter som behövs för skärmar:

 1. Standardreplikeringsagent ​(anges som​** Standardreplikeringsagent**)
 2. Raster Replication Agent
 3. Agenten för omvänd replikering

Steg 1: Skapar en standardsreplikeringsagent

Följ stegen nedan om du vill skapa en standardsvar för replikering:

 1. Navigera till din AEM —> hamikon —> Operationer —> Konfiguration.

  screen_shot_2019-02-25at24621pm

 2. Välj Replikering från det vänstra navigeringsträdet.

  screen_shot_2019-02-25at24715pm

 3. Välj Agenter på författare från Replikering mapp och klicka på Nytt om du vill skapa en ny standardoperationsagent.

  screen_shot_2019-02-25at25400pm

 4. Ange Titel och Namn för att skapa replikeringsagenten och klicka på Skapa.

  screen_shot_2019-02-25at25737pm

 5. Högerklicka på replikeringsagenten och klicka på Öppna om du vill redigera inställningarna.

  screen_shot_2019-02-25at30018pm

 6. Klicka Redigera för att öppna Agentinställningar för att ange information.

  OBSERVERA

  Användaren måste kontrollera Aktiverad för att aktivera replikeringsagenten. Du måste markera det här alternativet för standardagenter, skärmar och agenter för omvänd replikering.

  screen_shot_2019-02-25at30134pm

 7. Navigera till Transport och ange URI, Användare och Lösenord.

  screen_shot_2019-03-04at34955pm

  OBSERVERA

  Du kan också kopiera och byta namn på en befintlig standardreplikeringsagent.

Skapar standardreplikeringsagenter

 1. Skapa en standardobjektreplikeringsagent för pub1 (standardagenten som är färdig bör redan vara konfigurerad) (till exempel https://<hostname>:4503/bin/receive?sling:authRequestLogin=1)
 2. Skapa en standardslikeringsagent för pub2. Du kan kopiera som replikeringsagent för pub1 och uppdatera transporten som ska användas för pub2 genom att ändra porten i transportkonfigurationen. (t.ex. https://<hostname>:4504/bin/receive?sling:authRequestLogin=1)

Skapar agenter för skärmreplikering

 1. Skapa en skärmreplikeringsagent för pub1. Det finns en färdig Screens Replication Agent som pekar på port 4503. Detta måste aktiveras.

 2. Skapa en skärmreplikeringsagent för pub2. Kopiera skärmreplikeringsagenten för pub1 och ändra porten till 4504 för pub2.

  OBSERVERA

  Mer information om hur du konfigurerar agenter för skärmreplikering finns i Konfigurerar agenten för skärmreplikering.

Skapar agenter för omvänd rasterreplikering

 1. Skapa en omvänd replikeringsagent för pub1.
 2. Skapa en omvänd replikeringsagent för pub2. Du kan kopiera omvänd replikeringsagent för pub1 och uppdatera transporten som ska användas för pub2 genom att ändra porten i transportkonfigurationen.

Konfigurera publiceringstopologi

Steg 1: Konfigurera Apache Sling Oak-Based Discovery

Konfigurera Apache Sling Oak-Based Discovery för alla publiceringsinstanser i topologin

För varje publiceringsinstans:

 1. Navigera till https://<host>:<port>/system/console/configMgr

 2. Välj Apache Sling Oak-Based Discovery Service Konfiguration.

 3. Uppdatera topologianslutnings-URL: lägga till URL:er för alla partakta publiceringsinstanser som är:

  • https://publish:4503/libs/sling/topology/connector
  • https://publish:4504/libs/sling/topology/connector
 4. Vitlista för topologikoppling: Anpassa till IP-adresser eller undernät som omfattar alla publiceringsinstanser. Se till att du vitlistar IP-/värdnamnet för alla publiceringsinstanser utan portnumret.

 5. Aktivera Stoppa lokala loopar automatiskt

Konfigurationen ska vara identisk för varje publiceringsinstans och den automatiska stopploopen förhindrar en oändlig slinga.

Steg 2: Verifiera publiceringstopologi

Navigera till för alla publiceringsinstanser https://:/system/console/topology. Du bör se alla publiceringsinstanser som representeras i topologin under Utgående topologianslutningar.

Steg 3: Konfigurera ActiveMQ-objektkluster

I det här steget kan du skapa krypterat lösenord för ActiveMQ Artemis-klustret.
Klusteranvändaren och lösenordet för alla publiceringsinstanser i topologin måste vara identiska. Lösenordet för ActiveMQ Artemis-konfigurationen måste krypteras. Eftersom varje instans har en egen krypteringsnyckel måste du använda krypteringsstöd för att skapa en krypterad lösenordssträng. Krypterat lösenord används sedan i OSGi-konfigurationen för ActiveMQ.

På varje publiceringsinstans:

 1. I OSGi Console går du till MAIN —> Krypteringsstöd (https://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;/system/console/crypto).
 2. Skriv in lösenordet för oformaterad text (samma för alla förekomster) i Oformaterad text
 3. Klicka Protect.
 4. Kopiera värdet Skyddad text till anteckningsblock eller textredigerare. Det här värdet används i OSGi-konfigurationen för ActiveMQ.

Eftersom varje publiceringsinstans som standard har unika krypteringsnycklar måste du utföra det här steget på varje pub-instans och spara den unika nyckeln för nästa konfiguration.

OBSERVERA

Lösenordet ska börja och sluta med klammerparenteser. Till exempel:
{1ec346330f1c26b5c48255084c3b7272a5e85260322edd59119828d1fa0a610e}

Steg 4: Aktivera ActiveMQ Artemis-kluster

På varje publiceringsinstans:

 1. Navigera till OSGi Config-hanteraren https://&lt;host&gt;:&lt;port&gt;/system/console/configMgr

 2. Välj Apache ActiveMQ Artemis JMS Provider Konfiguration

 3. Uppdatera följande:

  • Klusterlösenord: använd krypterat värde från föregående steg per instans
  • Ämnen: {name: 'commands', address: 'com.adobe.cq.screens.commands', maxConsumers: 50}

Verifiera ActiveMQ-objektkluster

Följ stegen nedan för varje publiceringsinstans:

 1. Navigera till OSGi Console -> Meny > ActiveMQ Artemis https://localhost:4505/system/console/mq.

 2. Verifiera och kontrollera om du vill visa portar för andra instanser under Klusterinformation > Topologi > noder=2, members=2.

 3. Skicka ett testmeddelande (högst upp på skärmen under Information om mäklare)

 4. Ange följande ändringar i fält:

  1. Mål: /com.adobe.cq.screens/devTestTopic
  2. Text: Hello World
  3. Visa fel.logg för varje instans för att se att meddelandet skickades och togs emot i hela klustret
OBSERVERA

Navigering till OSGi-konsolen kan ta några sekunder efter att konfigurationen sparats i föregående steg. Du kan också kontrollera error.log för mer information.

Följande bild visas till exempel när ActiveMQ Artemis Server har konfigurerats.

Om du inte ser följande konfiguration från /system/console/mq navigera sedan till /system/console/mq och klicka Starta om för att starta om mäklaren.

image-2018-06-18-18-14-55-449

Ta bort krav på referensrubrik

Följ stegen för varje publiceringsinstans:

 1. Navigera till OSGi Console > Konfigurationshanteraren
 2. Välj Apache Sling Referer-filter
 3. Uppdatera konfiguration och Markera Tillåt tomt

Konfigurera författare och publiceringsinstans

När du har konfigurerat publiceringstopologin måste du konfigurera författaren och publiceringsinstanserna för att visa de praktiska resultaten av implementeringen:

OBSERVERA

Förutsättningar

För att komma igång med det här exemplet skapar du ett nytt AEM Screens-projekt följt av att du skapar en plats, visning och kanal i ditt projekt. Lägg till innehåll i kanalen och tilldela kanalen till en skärm.

Steg 1: Starta en AEM Screens Player (enhet)

 1. Starta ett separat webbläsarfönster.
 2. Gå till Skärmspelaren med webbläsare, det vill sägahttps://localhost:4502/content/mobileapps/cq-screens-player/firmware.html eller starta AEM Screens. När du öppnar enheten visas enhetens status som ej registrerad.
OBSERVERA

Du kan öppna en AEM Screens-spelare med den AEM Screens-app du hämtade eller med webbläsaren.

Steg 2: Registrera en enhet på författaren

 1. Gå till https://localhost:4502/screens.html/content/screens/we-retail eller välj projektet och gå till Enheter > Enhetshanteraren.
 2. Välj Registrera enhet.
 3. Klicka Enhetsregistrering för att visa enheten.
 4. Välj den enhet som du vill registrera och klicka på Registrera enhet.
 5. Verifiera registreringskoden och klicka på Validera.
 6. Ange en rubrik för enheten och klicka på Registrera.

Steg 3: Tilldela enheten till visning

 1. Klicka Tilldela visning i dialogrutan från föregående steg.
 2. Välj visningsbanan för kanalen i dialogrutan Platser mapp.
 3. Klicka Tilldela.
 4. Klicka Slutför för att slutföra processen och nu tilldelas enheten.

Kontrollera spelaren så ser du innehållet som du har lagt till i kanalen.

Steg 4: Publicera enhetskonfiguration för publiceringsinstanser

Verifiera enheten

Så här replikerar du enhetsanvändaren:

 1. Gå till sidan för användaradministration (t.ex.: https://localhost:4502/useradmin
 2. Sök efter screens-devices-överordnad grupp
 3. Högerklicka på gruppen och klicka på Aktivera
FÖRSIKTIGHET

Aktivera inte författare-publish-screens-service eftersom det är en systemanvändare som används av författarjobbet.

Du kan även aktivera enheten från enhetshanteringskonsolen. Följ stegen nedan:

 1. Navigera till ditt skärpeprojekt —> Enheter.
 2. Klicka Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.
 3. Markera enheten och klicka på Aktivera i åtgärdsfältet, som i bilden nedan.

screen_shot_2019-02-21at11036am

OBSERVERA

När du har aktiverat enheten kan du även redigera eller uppdatera server-URL:en genom att klicka på Redigera server-URL från åtgärdsfältet, som visas i figuren nedan, och dina ändringar kommer att spridas till AEM Screens-spelaren.

screen_shot_2019-02-21at105527am

Publiceringskontrolllista

Följande punkter sammanfattar publiceringskontrolllistan:

 • Skärmar enhetsanvändare - Detta lagras som en AEM och aktiveras från verktyg > Säkerhet > Användare. Användaren får prefixet"screens" med en lång serialiserad sträng.

 • Projekt - AEM Screens-projektet.

 • Plats - Plats som enheten är ansluten till.

 • Kanaler - en eller flera kanaler som visas på platsen

 • Schema - om du använder ett schema, se till att det publiceras

 • Plats, scheman och kanalmapp - om motsvarande resurser finns i en mapp.

Följ stegen nedan för att verifiera författarens/publiceringens beteende:

 1. Uppdatera kanalinnehåll i författarinstans
 2. Utför Hantera publikation publicera nya ändringar i alla publiceringsinstanser
 3. Tryck Aktivera för att aktivera enheten från Enhetshanteraren
 4. Redigera URL från författarinstansens URL till en av publiceringsinstansernas URL
 5. Verifiera att det uppdaterade kanalinnehållet visas i AEM Screens Player
 6. Upprepa dessa steg med en annan publiceringsinstans

Steg 5: Peka på enheten för att publicera instansen på Admin-panelen

 1. Visa administratörsgränssnittet från Skärmspelaren, tryck länge på det övre vänstra hörnet för att öppna Admin-menyn, på din touchaktiverade AEM Screens-spelare eller genom att använda en mus.
 2. Klicka på Konfiguration från sidopanelen.
 3. Ändra författarinstans till publiceringsinstans i Server.

Se ändringarna i din AEM Screens-spelare.

Du kan även uppdatera/redigera server-URL:en från enhetshanteringskonsolen genom att följa följande steg:

 1. Navigera till ditt AEM Screens-projekt och välj Enheter mapp.
 2. Klicka Enhetshanteraren i åtgärdsfältet.
 3. Markera enheten och klicka på Redigera server-URL från åtgärdsfältet, som visas i figuren nedan, och dina ändringar kommer att spridas till AEM Screens-spelaren.

screen_shot_2019-02-07at31028pm

The Hantera publikation Med kan du leverera innehållsuppdateringar från författare till publicering till enhet. Du kan publicera/avpublicera innehåll för hela AEM Screens-projektet eller bara för en av dina kanaler, platser, enheter, program eller scheman. Mer information om den här funktionen finns i On Demand Content Update.

Felsökningstips

Följ avsnittet nedan för att få svar på vanliga frågor om författare/publiceringskonfiguration.

Hur lägger jag till en omdirigering från https till http efter den första registreringen och tilldelningen?

Lösning
Aktivera Proxy/Load Balancer Connection in the Jetty configuration till true.

Så här uppdaterar du offlineinnehåll och problem med hämtning av spelare med resurser utanför /content/dam/projects/<project>?

Lösning
Ge läsbehörighet för användare och enheter som är överordnad för bulk-offline-update-screens-service för alla /content/dam eller de specifika resurser du vill använda, om du vill vara mer restriktiv.

Hur åtgärdar jag fel i skärmreplikeringsagenten?

Lösning
Kontrollera att du inte har markerat Använd för omvänd replikering i agentkonfigurationen. Det går inte att använda agenten för skärmreplikering som en omvänd replikeringsagent och omfattningen av den här funktionen är att vidarebefordra enhetskommandon från författare till publicering.

På denna sida