Konfigurera Adobe Analytics med AEM Screens

FÖRSIKTIGHET

Denna AEM Screens-funktionalitet är endast tillgänglig om du har installerat AEM 6.4.2 Feature Pack 2 och AEM 6.3.3 Feature Pack 4.

Om du vill få tillgång till något av dessa funktionspaket måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. När du har behörighet kan du hämta den från paketresursen.

Detta avsnitt behandlar följande ämnen:

  • Sekvenser i Adobe Analytics med AEM Screens
  • Skicka anpassade händelser med Adobe Analytics offline

Sekvenser i Adobe Analytics med AEM Screens

Sekvensprocessen ​** startar med datalagringstjänsten som aktiverar Adobe Analytics-tjänsten. Kanalinnehåll skickar Adobe Analytics-händelser med lön, det vill säga datatestning som utförs i Windows I/O och stannar-händelser aktiveras. Händelserna sparas i indexdatabasen och placeras sedan i objektarkivet. Baserat på schemat klipper administratören in data från objektarkivet och överför dem vidare till segmentlagret. Den försöker skicka maximalt med data när den är ansluten.

Sekvensdiagram

I följande sekvensdiagram förklaras Adobe Analytics Integration med AEM Screens:

analytics_chunking

Skicka anpassade händelser med Adobe Analytics offline

I följande tabell sammanfattas standarddatamodellen för händelser. Här visas alla fält som skickats till Adobe Analytics:

Avsnitt Egenskapsetikett Egenskapsnamn/nyckel Krävs Datatyp Egenskapstyp
Beskrivning
Core/Event Händelse-GUID event.guid rekommenderas string UUID Unikt ID som identifierar en instans av en händelse
Datum och tid för insamling av händelse event.coll_dts valfritt string tidsstämpel - UTC Datum och tid för samling
Datum och tid för händelse (start) event.dts_start rekommenderas string tidsstämpel - UTC Händelsens startdatum och starttid, om du INTE anger detta, antas händelsetiden vara den tidpunkt då den togs emot av servern
Datum och tid för händelse (slut) event.dts_end valfritt string tidsstämpel - UTC Datum och tid för slutförande av händelse
Arbetsflöde event.workflow rekommenderas string Arbetsflödets namn (skärmar)
Main DMe Category event.category required string Huvudkategori (DESKTOP, MOBILE, WEB, PROCESS, SDK, SERVICE, ECOSYSTEM) - Gruppering av händelsetyper - Vi skickar Player
Underkategori event.subcategory rekommenderas string Underkategori - Avsnitt i ett arbetsflöde eller område på en skärm osv. (Senaste filer, CC-filer, mobila arbeten osv.)
Typ av händelse/åtgärd event.type obligatoriskt string Händelsetyp (återge, klicka, nypa, zooma) - åtgärd för primär användare
Undertyp event.subtype rekommenderas string Händelsetyp (skapa, uppdatera, ta bort, publicera osv.) - Ytterligare information om användaråtgärden
Offline event.offline valfritt boolean Händelsen genererades när åtgärden var offline/online (true/false)
Användaragent event.user_agent rekommenderas (webbegenskaper) string Användaragent
Språk/språk event.language rekommenderas string Användarens språkområde är en sträng som baseras på konventionerna för språktaggning i RFC 3066 (t.ex. en-US, fr-FR eller es-ES)
Enhets-GUID event.device_guid valfritt sträng
UUID Identifierar enhets-GUID (t.ex. dator-ID eller hash för IP-adressen + nätmasken + nätverks-ID + användaragent) - Här skickar vi användarnamnet för spelaren som genereras vid registreringen.
Count event.count valfritt tal Antal gånger händelsen har inträffat - Här skickar vi videons längd
Värde event.value valfritt string Händelsens värde (t.ex. på/av-inställningar)
Sidnamn event.pagename krävs för AA string Adobe Analytics-stöd för anpassat sidnamn
Webbadress event.url valfritt string URL för webbegenskapen eller mobilschemat - måste innehålla en fullständigt kvalificerad URL
Felkod event.error_code string Felkod
Feltyp event.error_type string Feltyp
Felbeskrivning event.error_description string Felbeskrivning
Källa/ursprunglig produkt Namn source.name obligatoriskt string Programnamn (AEM Screens)
Version source.version obligatoriskt string Firmware-version
Plattform source.platform obligatoriskt string navigator.platform
Enhet source.device obligatoriska med undantag string Spelarnamn
OS-version source.os_version obligatoriska med undantag string O/S-version
Innehåll Åtgärd content.action obligatoriskt string URL:en till resursen inklusive återgivningen som spelades upp
Mime-typ content.mimetype valfritt string Innehållets Mime-typ
Transaktion Transaktionsnummer trn.number obligatoriskt string UUID Unikt ID som helst följer UUID v4
Produktbeskrivning trn.product obligatoriskt string URL:en till resursen (exklusive återgivning)
Kvantitet trn.quantity obligatoriskt string Uppspelningens längd

På denna sida