Adobe Analytics Integration med AEM Screens

Senaste uppdatering: 2023-11-24
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin
  Developer
FÖRSIKTIGHET

Den här AEM Screens-funktionen är endast tillgänglig om du har installerat minimiversionen av AEM 6.4.2 Feature Pack 2 eller AEM 6.3.3 Feature Pack 4. För molntjänstkunder i AEM Screens kontaktar du Adobe Relationship Manager för att aktivera Adobe Analytics i Creative Cloud.

OBSERVERA

Om du vill få tillgång till något av dessa funktionspaket måste du kontakta Adobe Support och begära åtkomst. Du kan hämta det senaste funktionspaketet för AEM Screens från Programdistributionsportal med din Adobe ID.

Detta avsnitt behandlar följande ämnen:

 • Översikt
 • Arkitekturinformation
 • Konfigurera egenskaperna

Översikt

AEM Screens utnyttjar Adobe Analytics och med det kan ni uppnå något unikt på marknaden - flerkanalsanalyser som hjälper er att korrelera innehåll som visas på plats med andra datakällor.

AEM Screens är en färdig integrerad lösning med Adobe Analytics och ger dig ett bevis på uppspelning.

I det här avsnittet beskrivs följande funktioner som används för att ansluta ett AEM Screens-projekt till Adobe Analytics:

 • Tillåter att uppspelningsrapportering kan styrkas per enhet
 • Tillåter granskning av uppspelningsrapportering efter tillgång
 • Ser till att alla spelarhändelser hämtas och tidsstämplas
 • Ser till att alla spelarhändelser lagras lokalt om uppspelningen inte är ansluten till ett nätverk
 • Gör det möjligt att skapa feedbackslingor som spårar uppspelningshändelser över tid
 • Tillåter systemet att ändra innehåll och layouter baserat på kriterier som innehållets författare har definierat

Adobe Analytics Integration med AEM Screens har alltså följande begränsningar mål:

 • Aktivera ROI från implementering av digitala signaturer
 • Integrera Analytics som grund för att i framtiden kunna samla in och analysera användningsinformation

Arkitekturinformation

En AEM Screens-kund vill förstå vilket innehåll som visades vid vilken tidpunkt och hur länge (aggregerat). Detta är en vanlig funktion för signeringslösning. I stället för att bygga upp våra egna analyser kommer AEM Screens att utnyttja Adobe Analytics, och med det kan vi uppnå något unikt på marknaden - flerkanalsanalyser som hjälper till att korrelera innehåll som visas på plats med andra datakällor.

I följande diagram förklaras Adobe Analytics Integration med AEM Screens:

screen_shot_2018-09-12at85611am

Aktivera Adobe Analytics i AEM Screens

Adobe Analytics-inställningarna kan konfigureras från OSGi-konsolen.

Navigera till Konfiguration av Adobe Experience Manager Web Console konfigurera Adobe Analytics för AEM Screens enligt bilden nedan:

screen_shot_2018-09-04at25550pm

Skärmanalys: Aktiveringsflöde

FÖRSIKTIGHET

Innan du konfigurerar egenskaperna bör du kontakta din Adobe Relationship Manager och skapa en biljett för att få en API-nyckel för analyser och Analysprojekt för AEM Screens.

![] ()

Konfigurera egenskaperna

FÖRSIKTIGHET

Innan du konfigurerar egenskaperna bör du kontakta din Adobe Relationship Manager och skapa en biljett för att få en API-nyckel för analyser och Analysprojekt för AEM Screens.

I följande tabell visas egenskaperna med en beskrivning av hur du konfigurerar Adobe Analytics för AEM Screens:

Egenskap Beskrivning
Analytics-URL URL för att publicera analysdata från spelaren.
För utveckling/fas - https://cc-api-data-stage.adobe.io/ingest/
För produktion - https://cc-api-data.adobe.io/ingest/

API-nyckel för analyser API-nyckel för autentisering till Adobe Analytics-servern (tillhandahålls av kontohanteraren).
Analysprojekt AEM Screens-projekt konfigurerat på din analys för att ta emot data (tillhandahålls av kontohanteraren).
Miljö

Scen- eller produktionsmiljö (välj antingen scen eller produktion).

Sändningsfrekvens för analyser Frekvens i minuter för att skicka analysdata från spelarna. Som standard är den inställd på 15 minuter.
OBSERVERA

Som standard är Sändningsfrekvens för analyser är 15 minuter.

Använda Adobe Analytics-tjänsten i AEM Screens

Det här scenariot anropar Analytics API via REST-anrop från en analystjänst i den inbyggda programvaran och kärnkomponenter för instrumentskärmar för att explicit skapa och skicka händelser som är specifika för ett visst användningsfall, samtidigt som det tillåter utökningsmöjligheter där anpassade meddelanden kan skickas till Analytics från en anpassad utvecklad kanal.

Analyshändelser lagras offline i indexedDB och sedan i chunked-läge och skickas till molnet.

OBSERVERA

Läs mer om Sekvenser och Standarddatamodell för händelser, se Konfigurera Adobe Analytics för AEM Screens.

På denna sida