Experience Manager definities van releasevoertuigen bijwerken

Dit document bevat details over de verschillende typen Adobe Experience Manager-releases, waaronder volledige releases, functiepakketten en servicepakketten die Adobe aan klanten levert.

OPMERKING

Raadpleeg Experience Manager update-roumap voor releaseschema van Experience Manager-updatereleases

Volledige release

Items Beschrijving
Definitie
 • Geplande release
 • Steunt verbeteringspaden voor specifieke versies, die in de versienota's worden bepaald
Naamgeving
 • De aantallen van de versie voor belangrijke versies stijgen gebaseerd op de formule X+1.Y.Z.
 • De aantallen van de versie voor minder belangrijke versieverhoging gebaseerd op formule X.Y+1.Z
Waar X het primaire versienummer is, is Y het secundaire versienummer, en Z het flardaantal.
Inclusies
 • Nieuwe functies
 • Verbeteringen
 • Bugfixes
Documentatie
 • Opmerkingen bij de release zijn beschikbaar op het documentatieportaal
 • Documentatie over functies, verbeteringen en foutoplossingen is beschikbaar op het documentatieportaal
Cadence Jaarlijks
Beschikbaarheid en installatie
 • Wordt geleverd als een zelfstandig productinstallatieprogramma
 • Beschikbaar op de website voor licentieverlening en Managed Services
 • Licentiewebsite vereist mogelijk migratie van opslagplaats voor inhoud
Testniveau Volledig gevalideerd door QA

Service Pack

Item Beschrijving
Definitie
 • Geplande release
 • Kan momenteel niet terugdraaien
Naamgeving
 • Reparatienummer is een getal van één cijfer
 • Na installatie zal het geïnstalleerde de flardcijfer van het versieaantal verhogen, die op formule X.Y.Z.SPx wordt gebaseerd
Waar X het primaire versienummer is, is Y het secundaire versienummer, en Z het flardaantal. x is het aantal van het de dienstpak.
Inclusies
 • Nieuwe functies
 • Verbeteringen
 • Bugfixes
 • Pakketten met kenmerken van algemeen belang (indien aanwezig)
Documentatie
 • Opmerkingen bij de release beschikbaar op het documentatieportaal
 • Documentatie over functies, verbeteringen en foutoplossingen op het documentatieportaal
Cadence Driemaandelijks
Beschikbaarheid en installatie
 • Geleverd als pakket
 • Beschikbaar op softwaredistributie
 • Vereist bestaande functionele installatie
Testniveau
 • Alle oplossingen voor gevalideerde kwaliteitscontrole
 • Algemene saniteit van pakketten met automatiseringsprestaties

Cumulatief reparatiepakket

Item Beschrijving
Definitie
 • Single Deliasing Model of releasing fixes
 • Aggregator-inhoudspakket met inhoudspakket van afzonderlijke componenten
 • GFP's zijn rollover van hotfixes en er zijn geen verbeteringen in opgenomen.
Naamgeving X.Y.Z.GVBx
Waar X het primaire versienummer is, Y is het secundaire versienummer, en Z het flardaantal. x is het cumulatieve aantal van het de dienstpak.
Inclusies GFP is cumulatieve fixpack die fixes van alle componenten door gespecificeerde data bevat. Bijvoorbeeld, als een klant GVB3 toepast, dan GFP3 = GFP1 + GFP2.
Documentatie Opmerkingen bij de release beschikbaar op het documentatieportaal
Cadence Driemaandelijks
Beschikbaarheid en installatie
 • Geleverd als pakket
 • Beschikbaar op softwaredistributie
 • Afhankelijk van het nieuwste servicepakket dat wordt uitgebracht
 • Het GVB is onafhankelijk. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over het vinden/oplossen van afhankelijkheden. GFP zou op recentste vrijgegeven Service Pack moeten worden geïnstalleerd.
 • GFP kan als één enkel pakket worden geïnstalleerd, dat klantenervaring verbetert.
Testniveau QA gevalideerd op integratieniveau en regressietests

Bedekking

Item Details
Naamgeving bedekking-<ticket-id>
Inclusies Opgeloste problemen voor een JS- of JSP-bestand
Documentatie Geen
Cadence Indien nodig
Beschikbaarheid en installatie
 • Als pakket geleverd door Experience Manager Klantenservice
 • Niet noodzakelijk inbegrepen in de dienstpakken of volledige versies
Testniveau Gevalideerd door de klantenservice

Functiepakket

Items Details
Definitie
 • De Pakken van de eigenschap zijn toevoegings-functionaliteit en worden geleverd via de Pakken van de Dienst. Als een Experience Manager versie zijn laatste de dienstpak heeft vrijgegeven, zal Adobe geen eigenschapspak voor het in de toekomst leveren.
 • FPs bevatten productverhogingen, die voor een verdere productversie, maar vroege geleverd op basis van het besluit van Adobe’s Productbeheer worden gepland.
 • Functies worden altijd samengevoegd met de volgende grote release en vervolgens worden ze doorgestuurd naar de Experience Manager-versie die de klant nodig heeft
 • De gemeenschappelijke belangen en de eigenschapspakketten van GA worden samengevoegd in het volgende de dienstpak
Naamgeving cq-<Release Version>-featurepack-<feature pack ID>-<feature pack version>
Inclusies
 • Nieuwe functies
 • Verbeteringen
 • Bugfixes (incrementele productupdates)
Documentatie Documentatie is beschikbaar op adobe.com.
Cadence Varieert met het gebied van het Product
Beschikbaarheid en installatie
 • Wordt geleverd via servicepacks
 • Beschikbaar op softwaredistributie. Klanten accepteren Adobe’s Voorwaarden via softwaredistributie.
Testniveau De algemene eigenschapspakketten van de Beschikbaarheid zijn gevalideerd QA.
 • 1: OAK-correcties worden niet als afzonderlijke hotfixes geleverd. Zij worden echter wel opgenomen in de daaropvolgende Cumulatieve oak-hotfix. Indien nodig kan een diagnostische build boven op de nieuwste COFP beschikbaar worden gesteld. Voorwaarde is dat de klant de nieuwste COFP heeft die wordt uitgevoerd. Diagnostische builds bieden alleen dezelfde kwaliteitsgarantie als een hotfix. Daarom verstrekken zij niet het zelfde niveau van kwaliteitsgarantie zoals een cumulatief fixpack, de dienstpak, of productversie. De laatste oplossing wordt geleverd bij het volgende GVB.

Op deze pagina