Äldre versioner av Adobe Experience Manager, CQ och CRX

Äldre versioner av Experience Manager-dokumentation

Versionerna av Adobe Experience Manager, CQ och CRX som anges på den här sidan är "End of Life" och säljs inte längre officiellt av Adobe. Våra senaste versioner av officiell dokumentation för dessa äldre versioner finns tillgängliga för dina självhjälpsbehov. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen - Adobe Experience Manager som en Cloud Service.

OBSERVERA

Om du vill veta när en Experience Manager-version kommer att få slut på kärnsupporten kan du läsa produkter och perioder för teknisk support och söka i AEM.

Innan du installerar

Innan du laddar ned paketet bör du bestämma vem som ska konsumera innehållet. Detta beslut kommer att avgöra hur det ska distribueras:

 • Utvecklare kan installera lokalt för snabb referens.
 • För större dokumentationsbehov rekommenderar vi att paketet distribueras på en internt tillgänglig, icke-produktionsbaserad AEM Author-instans.
OBSERVERA

Användare måste vara inloggade i Experience Manager-instansen för att komma åt det här innehållet på Experience Manager Author. Det här innehållet är inte tillgängligt som standard i AEM Publish (som det finns under /libs).

Platser för programdistribution

Du behöver en giltig Adobe ID:

 • Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en på www.adobe.com
  Om du behöver hjälp med att skapa eller hantera din Adobe ID kan du läsa den här guiden
Experience Manager Version Software Distribution Link
Experience Manager 6.3 Ladda ned AEM-DOCS-6.3 från Software Distribution
Experience Manager 6.2 Ladda ned AEM-DOCS-6.2 från Software Distribution
Experience Manager 6.1 Hämta AEM-DOCS-6.1 från programvarudistribution
Experience Manager 6.0 Ladda ned AEM-DOCS-6.0 från Software Distribution
Experience Manager 5.6.1 Hämta AEM-DOCS-5.6.1 från programvarudistribution
Experience Manager 5.6 Ladda ned AEM-DOCS-5.6 från Software Distribution
CQ 5.5 Ladda ned CQ-DOCS-5.5 från Software Distribution
CQ 5.4 Ladda ned CQ-DOCS-5.4 från Software Distribution
CQ 5.3 Ladda ned CQ-DOCS-5.3 från Software Distribution
CRX 2.3 Hämta CRX-DOCS-2.3 från programvarudistribution
CRX 2.2 Hämta CRX-DOCS-2.2 från programvarudistribution
CRX 2.1 Hämta CRX-DOCS-2.1 från programvarudistribution
CRX 2.0 Hämta CRX-DOCS-2.0 från programvarudistribution

Installera ett dokumentationspaket

Om du vill installera ett äldre dokumentationspaket måste du ha Experience Manager installerat och igång på den lokala enheten eller nätverksenheten.

Hämta dokumentationspaketet

 1. I tabellen ovan väljer du länken för den Experience Manager-dokumentationsversion som ska hämtas. Till exempel AEM 5.6.1.

 2. Logga in med din Adobe ID. Om du inte har något ID skapar du ett.

 3. Välj knappen Download.

 4. Här är ett exempel på vad du kommer att se:

Exempel på programvarudistribution

Installera paketet på den lokala instansen

OBSERVERA

För AEM 6.2 kan du behöva starta den lokala instansen med en ökad maxstackstorlek genom att använda det här kommandot, till exempel: java -jar -XX:MaxPermSize=2048m aem-author.jar

 1. Öppna Experience Manager-användargränssnittet. I en webbläsare anger du: http://localhost:4502/. Logga in som administratör.

 2. Välj Tools > Deployment > Packages.

 3. Välj Upload Package i pakethanterarens användargränssnitt.

 4. Bläddra till den plats där du hämtade AEM.

 5. Markera paketet och klicka på OK.

 6. När paketet har överförts måste du installera det.

 7. Leta reda på paketet och välj Install i Pakethanterarens användargränssnitt.

 8. Välj Install igen i bekräftelsedialogrutan. Obs! installationen tar några minuter.

 9. Starta dokumentationssidan i en webbläsare. Med hjälp av AEM 5.6.1 blir URL:en: http://localhost:4502/libs/aem-docs/content/en/cq/5-6-1.html.

Få hjälp från Experience Manager-communityn

Om du har frågor om hur du använder Experience Manager rekommenderar vi att du kontaktar våra erfarna community-experter i Experience Manager forumen.

På denna sida