Äldre versioner av Adobe Experience Manager, CQ och CRX-dokumentation

Hitta tidigare hjälpguider för äldre versioner av AEM, CQ och CRX.

Äldre versioner av Experience Manager dokumentation

Versionerna av Adobe Experience Manager, CQ och CRX som anges på den här sidan är"End of Life" och säljs inte längre officiellt av Adobe. Adobe senaste versioner av officiell dokumentation för dessa äldre versioner finns att tillgå för självhjälp. Adobe rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen - Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

OBSERVERA

Att veta när en Experience Manager versionen når slutet av kärnsupporten, se produkter och tekniska supportperioder och söka AEM.

Innan du installerar

Innan du laddar ned paketet bör du avgöra vem som förbrukar innehållet. Det här beslutet avgör hur det distribueras:

 • Utvecklare kan installera lokalt för snabb referens.
 • För större dokumentationsbehov rekommenderar vi att paketet distribueras på en internt tillgänglig, icke-produktionsbaserad AEM Author-instans.
OBSERVERA

Användarna måste vara inloggade på Experience Manager -instans för att komma åt det här innehållet Experience Manager Författare. Det här innehållet är inte tillgängligt som standard i AEM Publish (som det finns under /libs).

Platser för programdistribution

Ett giltigt Adobe ID krävs:

 • Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en på https://www.adobe.com/ Om du behöver hjälp med att skapa eller hantera din Adobe ID kan du se den här guiden
Experience Manager Version Software Distribution Link
Experience Manager 6.3 Ladda ned AEM-DOCS-6.3 från Software Distribution
Experience Manager 6.2 Ladda ned AEM-DOCS-6.2 från Software Distribution
Experience Manager 6.1 Hämta AEM-DOCS-6.1 från programvarudistribution
Experience Manager 6.0 Ladda ned AEM-DOCS-6.0 från Software Distribution
Experience Manager 5.6.1 Hämta AEM-DOCS-5.6.1 från programvarudistribution
Experience Manager 5.6 Ladda ned AEM-DOCS-5.6 från Software Distribution
CQ 5.5 Ladda ned CQ-DOCS-5.5 från Software Distribution
CQ 5.4 Ladda ned CQ-DOCS-5.4 från Software Distribution
CQ 5.3 Ladda ned CQ-DOCS-5.3 från Software Distribution
CRX 2.3 Hämta CRX-DOCS-2.3 från programvarudistribution
CRX 2.2 Hämta CRX-DOCS-2.2 från programvarudistribution
CRX 2.1 Hämta CRX-DOCS-2.1 från programvarudistribution
CRX 2.0 Hämta CRX-DOCS-2.0 från programvarudistribution

Installera ett dokumentationspaket

Om du vill installera ett äldre dokumentationspaket måste du ha Experience Manager installeras och körs på den lokala enheten eller nätverksenheten.

Hämta dokumentationspaketet

 1. I tabellen ovan väljer du länken för Experience Manager dokumentationsversion att hämta. Till exempel AEM 5.6.1.

 2. Logga in med din Adobe ID. Om du inte har något ID skapar du ett.

 3. Välj Download -knappen.

 4. Här är ett exempel på vad du ser:

Exempel på programvarudistribution

Installera paketet på den lokala instansen

OBSERVERA

I AEM 6.2 kan du starta den lokala instansen med en ökad maxstackstorlek genom att använda följande kommando: java -jar -XX:MaxPermSize=2048m aem-author.jar

 1. Öppna Experience Manager användargränssnitt. I en webbläsare anger du: http://localhost:4502/. Logga in som administratör.

 2. Välj Tools > Deployment > Packages.

 3. Välj Upload Package.

 4. Bläddra till den plats där du hämtade AEM.

 5. Markera paketet och klicka på OK.

 6. När paketet har överförts installerar du det.

 7. Leta reda på paketet och välj Install.

 8. I bekräftelsedialogrutan väljer du Install igen. Installationen tar några minuter.

 9. Starta dokumentationssidan i en webbläsare. Med hjälp av AEM 5.6.1 blir URL:en: http://localhost:4502/libs/aem-docs/content/en/cq/5-6-1.html.

Få hjälp från Experience Manager community

Om du har några frågor om hur du använder Experience Manager rekommenderar Adobe att du kontakta erfarna community-experter på Experience Manager forum.

På denna sida