AEM Forms releaser

Adobe Experience Manager Forms är ett program som distribueras till AEM. Det utvidgar engagerande webb- och mobilupplevelser till företagsblanketter och dokument, vilket gör det möjligt för organisationer att slutföra komplexa digitala interaktioner samtidigt som användarupplevelserna förbättras och affärsverksamheten får ett vidgat utrymme. AEM Forms som ingår i AEM Snabbstart har en begränsad uppsättning funktioner. AEM Forms tilläggspaketet innehåller avancerade funktioner som integrering med Adobe Analytics, Adobe Sign, dokumenttjänster, arbetsflödesmotor och mycket annat.

OBSERVERA

AEM Forms släpper tilläggspaketen en vecka efter det schemalagda AEM Service Pack och Cumulative Fix Pack.

Följande lista innehåller alla AEM Forms tilläggspaket som släppts fram till idag, motsvarande AEM (krav), nedladdningslänkar till paket och annan användbar information:

AEM 6.5 Forms releaser

Date AEM Förutsättning Tillgängliga paket Skapa versioner
2 juni 2022 AEM Forms Service Pack 13 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.13.0 AEM 6.5.13.0

  AEM Forms on OSGi patch installers
 • AEM Forms tilläggspaket för Linux
 • AEM Forms tilläggspaket för Windows
 • *
 • AEM Forms tilläggspaket för Mac OS X [2]
 •  <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/compatpack/adobe-aemfd-compat-pkg-2.0.42.zip">AEM Forms-kompatibilitetspaket</a></li>
   <br><b>AEM Forms på JEE patch installers</b></br>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/aemforms-6-5-0-0044/JBoss/Win/AEMForms-6.5.0-0044_jboss_win.zip">JBoss-fönster</a></li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/aemforms-6-5-0-0044/JBoss/Linux/AEMForms-6.5.0-0044_jboss_linux.tar.gz">JBoss Linux</a></li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/aemforms-6-5-0-0044/WebLogic/Win/AEMForms-6.5.0-0044_weblogic_win.zip">WebLogic Windows</a></li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/aemforms-6-5-0-0044/WebLogic/Linux/AEMForms-6.5.0-0044_weblogic_linux.tar.gz">WebLogic Linux</a></li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/aemforms-6-5-0-0044/WebSphere/Win/AEMForms-6.5.0-0044_websphere_win.zip">WebSphere Windows</a></li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/aemforms-6-5-0-0044/WebSphere/Linux/AEMForms-6.5.0-0044_websphere_linux.tar.gz">WebSphere Linux</a></li>
   <br><b>SDK</b></br>
   <li><a href="https://repo1.maven.org/maven2/com/adobe/aemfd/aemfd-client-sdk/6.0.728/">AEM Forms Client SDK</a> </li>
   <br><b>Forms Designer</b></br>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/Designer-Patch/650-029/Designer6.5.0_English_Cumulative_QF.msp">Installationsprogram för engelska</a> </li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/Designer-Patch/650-029/Designer6.5.0_French_Cumulative_QF.msp">Installationsprogram för franska</a> </li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/Designer-Patch/650-029/Designer6.5.0_German_Cumulative_QF.msp">Installationsprogram för tyska</a> </li>
   <li><a href="https://experience.adobe.com/#/downloads/content/software-distribution/en/aem.html?package=/content/software-distribution/en/details.html/content/dam/aem/public/adobe/packages/cq650/servicepack/fd/Designer-Patch/650-029/Designer6.5.0_Japanese_Cumulative_QF.msp">Installationsprogram för japanska språk</a> </li>
   </ul> </td>
  <td><p>AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0044<br /> <p>AEM Forms Add-on Packages: 6.0.718</p></td>
  
3 mars 2022 AEM Forms Service Pack 12 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.12.0 AEM 6.5.12.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0040

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.640

20 december 2021 AEM Forms Service Pack 11 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.11.1 AEM 6.5.11.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0038

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.566-NPR-37836-B0001

3 december 2021 AEM Forms Service Pack 11 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.11.0 AEM 6.5.11.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0037

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.566

Klient-SDK: 6.0.566

2 september 2021 AEM Forms Service Pack 10 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.10.0 AEM 6.5.10.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0032

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.490

Klient-SDK: 6.0.490

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.40

AEM Forms Designer Patch: 650.017

AEM Forms on JEE embed package: 5.0.18

3 juni 2021 AEM Forms Service Pack 9 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.9.0 AEM 6.5.9.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0028

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.434

Klient-SDK: 6.0.434

AEM Forms Workbench: 6.5.0.20210524.1.938669

AEM Forms on JEE embed package: 5.0.14

18 mars 2021 AEM Forms Service Pack 8 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.8.0 AEM 6.5.8.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0025

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.334

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.36

Klient-SDK: 6.0.334

AEM Forms Designer Patch: 650.014

3 dec 2020 AEM Forms Service Pack 7 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.7.0 AEM 6.5.7.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.5.0-0020

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.234

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.32

Klient-SDK: 6.0.234

3 september 2020 AEM Forms Service Pack 6 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.6.0 AEM 6.5.6.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0018

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.192

Klient-SDK: 6.0.192

AEM Forms Designer Patch: 650.012

4 juni 2020 AEM Forms Service Pack 5 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.5.0 AEM 6.5.5.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0014

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.160

Klient-SDK: 6.0.160

AEM Forms Designer Patch: 650.008

5 mars 2020 AEM Forms Service Pack 4 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.4.0 AEM 6.5.4.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0011

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.26
AEM Forms Add-on Packages: 6.0.138

Klient-SDK: 6.0.136

AEM Forms Workbench: 6.5.0.20191119.1.935956

12 dec 2019 AEM Forms Service Pack 3 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.3.0 AEM 6.5.3.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0007

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.26

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 6.0.122

AEM Forms Workbench: 6.5.0.20191119.1.935956

19 sep 2019 AEM Forms Service Pack 2 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.2.0 AEM 6.5.2.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0004_3

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 2.0.22

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 6.0.106

AEM Forms Workbench: 6.5.0.20190917.1.337048

3 juli 2019 AEM Forms Service Pack 1 Forms tilläggspaket för AEM 6.5.1.0 AEM 6.5.1.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.5.0-0004

AEM Forms Designer Patch: 6.5.0-005

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.16

AEM Forms Add-on Packages: 6.0.88

8 april 2019 AEM 6.5 Forms tilläggspaket AEM 6.5

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 6.0.80

AEM WebSphere Global Security Configuration Package: 6.5.0.20190329.1.935745

AEM Forms App Source: 5.0.16

[1] Kontakt Stöd för Adobe för att få installationsprogram för Workbench, Rights Management SDK, Portable Protection Library (PPL) och Enhanced PPL.

[2] AEM Forms tilläggspaket för Mac OS X stöds inte i produktionsmiljön och bör endast användas i demonstrationssyfte. Funktionen PDF Generator är inte tillgänglig för Mac OS X-paketet.

[3] AEM Forms Kompatibilitetspaketet för 6.5.4.0 är fortfarande detsamma som i version 6.5.3.0.

AEM 6.4 Forms releaser

Datum AEM Förutsättning Tillgängliga paket Skapa versioner
20 dec 2021 AEM Forms tilläggspaket för AEM 6.4 Service Pack 8 Cumulative Fix Pack 4 (6.4.8.4) AEM 6.4.8.4

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0027

4 mars 2021 AEM Forms tilläggspaket för AEM 6.4 Service Pack 8 Cumulative Fix Pack 4 (6.4.8.4) AEM 6.4.8.4

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0025

AEM Forms Add-on Packages: 5.1.212

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.18

Klient-SDK: 5.1.208

3 dec 2020 AEM Forms tilläggspaket för AEM 6.4 Service Pack 8 Cumulative Fix Pack 3 (6.4.8.3) AEM 6.4.8.3

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0023

AEM Forms Add-on Packages: 5.1.172

Klient-SDK: 5.1.172

3 september 2020 AEM Forms tilläggspaket för AEM 6.4 Service Pack 8 Cumulative Fix Pack 2 (6.4.8.2) AEM 6.4.8.2

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0019

AEM Forms Add-on Packages: 5.1.148

Klient-SDK: 5.1.148

AEM Forms Designer Patch: 640.011

4 juni 2020 AEM Forms tilläggspaket för AEM 6.4 Service Pack 8 Cumulative Fix Pack 1 (6.4.8.1) AEM 6.4.8.1

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0016

AEM Forms Add-on Packages: 5.1.120

Klient-SDK: 5.1.120

5 mars 2020 AEM Forms Service Pack 8 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.8.0 AEM 6.4.8.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0015

AEM Forms Add-on Packages: 5.1.100

Klient-SDK: 5.1.98

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.16

AEM Forms Workbench: 6.4.0.20200220.1.938252

12 dec 2019 AEM Forms Service Pack 7 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.7.0 AEM 6.4.7.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.4.0-0013

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.1.94

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.16

19 september 2019 AEM Forms Service Pack 6 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.6.0 AEM 6.4.6.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.4.0-0009

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.1.76

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.16

3 juli 2019 AEM Forms Service Pack 5 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.5.0 AEM 6.4.5.0

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.4.0-0008_00

AEM Forms Add-on Packages: 5.1.66

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.14


4 april 2019 AEM Forms Service Pack 4 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.4.0 AEM 6.4.4.0

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.1.58

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.4.0-006

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.1.12_1

20 december 2018 AEM Forms Service Pack 3 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.3.0 AEM 6.4.3.0

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.1.42

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.4.0-004

3 oktober 2018 AEM Forms Service Pack 2 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.2.0 AEM 6.4.2.0

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.1.30

Källkod för AEM Forms App: 4.1.6

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.4.0-0003

29 juni 2018 AEM Forms Service Pack 1 Forms tilläggspaket för AEM 6.4.1.0 AEM 6.4.1.0

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.1.14

Källkod för AEM Forms App: 4.1.2

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.4.0-0001

4 april 2018 AEM 6.4 Forms tilläggspaket AEM 6.4

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 5.0.86

Paket för central migreringsbrygga: 6.0.18

AEM WebSphere Global Security Configuration Package: 1.0.0

AEM Forms-kompatibilitetspaket: 1.0.18

Källkod för AEM Forms App: 4.0.30

[1] Kontakt Stöd för Adobe för att få installationsprogram för AEM Forms JEE, AEM Forms Client SDK, AEM Forms on JEE bädda in paket, AEM Forms Designer, RMCSDK, PPL och EnhancedPPL.

[2] AEM Forms tilläggspaket för Mac OS X stöds inte i produktionsmiljön och bör endast användas i demonstrationssyfte. Funktionen PDF Generator är inte tillgänglig för Mac OS X-paketet.

[3] AEM Forms Kompatibilitetspaketet för 6.4.8.0 är fortfarande detsamma som i version 6.4.7.0.

AEM 6.3 Forms releaser

Datum AEM Förutsättning Tillgängliga paket Bygg versioner
21 dec 2021 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.8 AEM 6.3.3.8

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.3.0-0047

5 mars 2020 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.8 AEM 6.3.3.8

AEM Forms Add-on Packages: 4.1.160

Klient-SDK: 4.1.158

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.3.0-0045

12 dec 2019 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.7 AEM 6.3.3.7

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.148

AEM Forms JEE-installationsprogram: AEMForms-6.3.0-0044

25 september 2019 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.6 AEM 6.3.3.6

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.124

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0047

3 juli 2019 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.5 AEM 6.3.3.5
 • Inga tilläggspaket från Forms har släppts för AEM 6.3.3.5
NA
9 maj 2019 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.4 AEM 6.3.3.4

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.112

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0036

14 mars 2019 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.3 AEM 6.3.3.3

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.104

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0035

15 jan 2019 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.2 AEM 6.3.3.2

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.94

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0034

15 nov 2018 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.3.1 AEM 6.3.3.1

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.90

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0032

12 sep 2018 AEM 6.3 Service Pack 3 Forms tilläggspaket AEM 6.3.3.0

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.82

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0028

26 juni 2018 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.2.2 AEM 6.3 Cumulative Fix Pack

AEM Forms Add-on Packages: 4.1.74

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0026

10 maj 2018 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.2.1 AEM 6.3 Cumulative Fix Pack

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.70

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0025

Installationsprogram för AEM Forms Designer: 630.005

Programfix för AEM Forms Workbench: 1007-008

5 april 2018 AEM 6.3 Service Pack 2 Forms tilläggspaket AEM 6.3.2.0

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.64

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0022

8 jan 2018 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.1.2 AEM 6.3 Cumulative Fix Pack

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.50

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0017

AEM Forms App Source: 3.1.22

Document Security_Client Software Development Kit: 1.0.0.20171220.2.33466

Dokumentsäkerhet_Portable Protection Library: 1.0.0.20171220.2.334661

Dokumentsäkerhet_Förbättrat portable Protection-bibliotek: 1.0.0.20171220.1.334662

29 nov 2017 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.1.1 AEM 6.3 Cumulative Fix Pack

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.36

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0013

AEM Forms on JEE embed package: 4.0.20

AEM Forms App Source: 3.1.16

13 okt 2017 AEM 6.3 Service Pack 1 Forms tilläggspaket AEM 6.3 Service Pack 1

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.18

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0008

AEM Forms App Source: 3.1.16

AEM Workbench Hotfix: 1003-004

AEM Forms FSI Reference Site Package: aemfd: cq-we-Finance-pkg:3.1.10

8 aug 2017 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.0.2 AEM 6.3 Cumulative Fix Pack

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.14

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0003

23 juni 2017 Forms tilläggspaket för AEM 6.3 Cumulative Fix Pack 6.3.0.1 AEM 6.3 Cumulative Fix Pack

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.1.6

AEM Forms JEE-installationsprogram: 6.3.0-0002

AEM Forms App Source: 3.1.14

26 apr 2017 AEM 6.3 Forms tilläggspaket AEM 6.3

AEM Forms Add-on Packages & Client SDK: 4.0.74

Paket för central migreringsbrygga: 5.0.10

AEM Forms App Source: 3.1.12

AEM Forms Document Security Indexer: 2.0.4

AEM Forms FSI Reference Site Package: aemfd: cq-we-Finance-pkg:3.0.6

AEM Forms GOV Reference Site Package: day/cq60/fd: cq -we-gov-all-pkg:4.0.8

[1]
Kontakt Stöd för Adobe för att få installationsprogram för AEM Forms JEE, AEM Forms Client SDK, AEM Forms on JEE bädda in paket, AEM Forms Designer, RMCSDK, PPL och EnhancedPPL.

[2] AEM Forms tilläggspaket för Mac OS X stöds inte i produktionsmiljön och bör endast användas i demonstrationssyfte. Funktionen PDF Generator är inte tillgänglig för Mac OS X-paketet.

[3] VIKTIGT: Installera AEM Cumulative Fix Pack 6.3.1.1 innan du installerar AEM Forms på JEE-inbäddningspaketet och kontrollera att versionen av Autentiseringstjänst för Apache Sling bundle är 1.4.0 eller mer, annars kan servern sluta svara och inte kunna återställas. Du kan kontrollera paketversionen på http://[server]:[port]/system/console/bundles.

Saker att komma ihåg

 • AEM Forms tilläggspaket som anges ovan gäller båda AEM Forms på OSGi och AEM Forms på JEE.

 • Alla AEM Forms tilläggspaket och snabbkorrigeringar är kumulativa, dvs. ett tilläggspaket och Snabbkorrigering innehåller alla föregående tillägg och snabbkorrigeringar för en komponent för motsvarande version. Om du till exempel installerar Quick Fix 2.4.50 innehåller den redan AEM Forms tilläggspaket 2.4.26.

  OBSERVERA

  Kumulativa tilläggspaket och snabbkorrigeringar innebär att de två första siffrorna i versionen är identiska.

 • Installera alltid det senaste tillgängliga tillägget Service Pack/Feature Pack. Vi rekommenderar det eftersom det omfattar säkerhet, prestanda, stabilitet och viktiga kundkorrigeringar och förbättringar som har släppts sedan grundversionen blev allmänt tillgänglig.

 • När du installerar ett Service Pack eller uppgraderar från en tidigare version av AEM till en nyare version ska du alltid installera motsvarande AEM Forms tilläggspaket. Om du till exempel uppgraderar från AEM 6.1 Forms add-on package version 2.2.4 to AEM 6.1 Service Pack 1, after installing AEM 6.1 Service Pack 1, install AEM Forms add-on package version 2.4.50.

 • Avinstallation av AEM Forms tilläggspaketet stöds inte.

På denna sida