Experience Manager Dokumentation: Senaste dokumentationsuppdateringar

På den här sidan visas viktiga dokumentationsändringar och uppdateringar för Adobe Experience Manager sedan nyårsstarten.

Du kan också visa tidigare dokumentationsuppdateringar.

Experience Manager som Cloud Service

På den här sidan visas viktiga dokumentationsändringar och uppdateringar för Adobe Experience Manager.

Du kan också visa tidigare dokumentationsuppdateringar.

Adobe Experience Manager som Cloud Service

OBSERVERA

Experience Manager as a Cloud Service släpps en gång i månaden.

Se Versionsinformation för dokumentation om enskilda versioner (aktuella och tidigare versioner).

Datum Ämne Ändringar
25 november 2021 AEM med Dynamic Media - konfiguration Nu kan du konfigurera Allmänna inställningar och Publiceringsinställningar direkt från Dynamic Media på AEM istället för att använda Dynamic Media-datorprogrammet.
Se Konfigurera allmänna inställningar för Dynamic Media och Konfigurera Dynamic Media Publish Setup för Image Server.
Se även Konfigurera Dynamic Media - Scene7-läge
4 november 2021 AEM med Dynamic Media - Smart Crop Förbättrad smart beskärning och smarta färgrutor för bildresurser med de senaste Adobe Sensei-tjänsterna. Dokumentationsuppdateringarna innehåller följande:
・ Nytt Preserve crop content across target resolutions i dialogrutan Beskärningsalternativ i Bildprofiler.
・ När du manuellt justerar eller ändrar storlek på det smarta beskärningsfönstret för flera resurser bevaras och bevaras redigeringarna, även om du senare bestämmer dig för att bearbeta om dessa resurser. Om du däremot redigerar bredden, höjden eller både och i Responsive Image Crop i bildprofilen, bearbetas dessa resurser.
・ Ny tabell över bildfilsformat som stöds för Smart Crop och Color Swatches.
Se Bildprofiler för dessa uppdateringar.
3 november 2021 API för visningsprogram för smart beskärning Nytt API-dokumentation för Smart Crop Video Viewer finns nu tillgänglig i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
2 december 2020 Förinställningar för gruppuppsättning Lär dig automatisera framtagning av bilduppsättningar och snurra uppsättningar med hjälp av gruppuppsättningsförinställningar i Dynamic Media. Se Förinställningar för gruppuppsättning.
2 december 2020 Tillgänglighet i Dynamic Media Dynamic Media- och Dynamic Media-visningsprogram har stöd för tangentbordskontroll och hjälpmedelstekniker, som JAWS och NVDA-skärmläsare, i hela användargränssnittet. Se Tillgänglighet i Dynamic Media.
29 oktober 2020 Kärnkomponenter Core Components version 2.12.0 innehåller en ny formulärhanterare för POST; möjlighet att inkludera anpassade CSS-, JavaScript- och metadatataggar via kontextmedveten konfiguration, och DataLayerBuilderUtility för att förenkla integreringen av datalager i anpassade komponenter. Versionen är tillgänglig tillsammans med redigeringsdokumentation och information om utvecklare och projektnedladdning finns på GitHub.
24 september 2020 Inkorgsmeddelande efter en ny Dynamic Media-konfiguration När konfigurationen av en ny Dynamic Media-konfiguration är klar får du ett statusmeddelande i Experience Manager Inbox. Det här meddelandet informerar dig om konfigurationen lyckades. Om konfigurationen misslyckas får du en felkod i meddelandet. Använd den här felkoden när du kontaktar Adobe Care.
Se Felsöka en ny Dynamic Media-konfiguration.
24 september 2020 Lösenordsåterställning i Dynamic Media Configuration. Tillåt tillfällig lösenordsåterställning och efterföljande lösenordsåterställning i Dynamic Media i stället för via Dynamic Media Classic. Se Skapa en Dynamic Media-konfiguration i Cloud Services, steg 6 och 7, och även Ändra lösenordet till Dynamic Media.
24 september 2020 Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media Du kan välja att publicera eller avpublicera resurser till eller från Experience Manager eller Dynamic Media på mappnivå. Du kan utföra den här uppgiften genom att använda Hantera publikation eller Snabbpublicering i stället för att förlita dig enbart på den Dynamic Media-konfiguration vars inställningar är globala för alla mappar i din Dynamic Media-instans.
Se Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media.
11 september 2020 Enkelsidiga program Redigeraren för Single Page Application (SPA) JavaScript SDK är nu öppen källkod.
27 augusti 2020 CDN-validering i Dynamic Media Du kan nu skicka en begäran från Dynamic Media om att CDN-cachen ska upphöra att gälla inom några minuter. Den här funktionen är användbar när du uppdaterar resurser och du vill att ändringarna ska börja gälla direkt på webbplatsen.
Se CDN-cachen har inte verifierats via Dynamic Media.
11 augusti 2020 På- och avaktiveringstider för publicering av sidor Vid publicering av sidor med På- och avaktiveringstider, se fliken Grundläggande i Sidegenskaper, du kan nu förkonfigurera automatisk replikering.
23 juli 2020 Kärnkomponenter Core Components version 2.11.0 har stöd för AMP och är nu tillgängligt tillsammans med redigeringsdokumentation och information om utvecklare och projektnedladdning finns på GitHub.
15 juli 2020 Fusklapp för Sling The Sling Cheatsheet har uppdaterats till referens HTML.
24 juni 2020 Innehållsfragment Dokumentationen har uppdaterats eftersom Modeller nu är standard.
19 juni 2020 Experience Manager Adobe avser att använda en rättvis terminologi i hela sin kod, dokumentation och upplevelse.
Därför har den här dokumentationsuppsättningen uppdaterats.
19 juni 2020 Kärnkomponenter Core Components version 2.10.0 presenterar PDF Viewer Component och är nu tillgänglig tillsammans med redigeringsdokumentation och information om utvecklare och projektnedladdning finns på GitHub.
4 juni 2020 Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal Adobe I/O har uppgraderats till Adobe Developer Console med nya varumärken, nya användargränssnitt och nya arbetsflöden. Dokumentationen uppdateras baserat på det senaste Adobe Developer Console-arbetsflödet till konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal.
1 juni 2020 RTF-redigerare Följande artiklar för RTF-redigeraren är tillgängliga för Adobe Experience Manager as a Cloud Service:
- Konfigurera RTE
- Konfigurera varje plugin-program
- Konfigurera RTE för att skapa tillgängliga sidor
- Skapa innehåll med RTE
29 maj 2020 Kärnkomponenter Core Components version 2.9.0 introducerar integrering med Adobe Client Data Layer och en ny Progress Bar-komponent och är nu tillgänglig tillsammans med redigeringsdokumentation och utvecklarinformation samt projektnedladdning på GitHub.
19 maj 2020 Tillgänglighet och WCAG 2.1-riktlinjerna Uppdateringar i förhållande till WCAG 2.1-riktlinjerna:
- Adobe Experience Manager as a Cloud Service och riktlinjerna för webbtillgänglighet
- En snabbguide till WCAG 2.1
- Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll (WCAG 2.1-överensstämmelse
4 maj 2020 Bildformat som inte stöds i Dynamic Media Information om de undertyper av rasterbildfilformat som inte stöds i Dynamic Media.
Se Rasterbildformat som inte stöds i Dynamic Media.
20 april 2020 Innehållsfragment Information om Stöd för innehållsfragment i Experience Manager Assets HTTP API, tillsammans med Anpassa och utöka innehållsfragmentoch Innehållsfragment som konfigurerar komponenter för återgivning.
9 april 2020 Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal Brand Portal stöds nu med Experience Manager Assets as a Cloud Service. Du kan konfigurera en Brand Portal-klient med Experience Manager Assets as a Cloud Service på Adobe I/O:
- Konfigurera Experience Manager Assets as a Cloud Service med Brand Portal
- Publicera material i Brand Portal
9 april 2020 Adobe Asset Link v2.0 släppt Adobe Asset Link 2.0 stöder arbete i flera Adobe Experience Manager-miljöer och Experience Manager as a Cloud Service. Experience Manager stöder marknadsförare som vill konfigurera automatisk körning av arbetsflöde när resurser överförs till en mapp med AAL.
Se Adobe Asset Link.
24 mars 2020 Konfigurera Dynamic Media Cloud Service Ett nytt alternativ är tillgängligt när du konfigurerar Dynamic Media Cloud Service:
Selektiv publicering - När du väljer det här alternativet innebär det att resurser endast publiceras automatiskt för säker förhandsvisning. De kan uttryckligen publiceras på Experience Manager utan att publiceras till DMS7 för att levereras offentligt.
Se Konfigurerar Dynamic Media Cloud Service.
2 mars 2020 Dynamic Media - Smart Crop Ett nytt alternativ är tillgängligt när du arbetar med Smart beskärning i Dynamic Media-komponenten:
Aktivera matchning av proportioner - Välj det här alternativet så att Dynamic Media kan välja en smart beskärningsåtergivning som bäst matchar originalbildens proportioner.
Se När du arbetar med smart beskärning.
25 februari 2020 Rollbaserade behörigheter Cloud Manager har förkonfigurerade roller med lämpliga behörigheter. Varje roll har specifika behörigheter, förkonfigurerade uppgifter eller behörigheter som är kopplade till varje roll. Rollbaserad behörighetssida visar vilka funktioner som är tillgängliga och vilka roller som kan utföra funktionen.
15 februari 2020 Dispatcher i molnet The Dispatcher och CDN och Cacheogiltigförklaring för explicit utskickning har uppdaterats för att klargöra vilka alternativ som är tillgängliga och hur de fungerar.

Experience Manager 6.5

Datum Ämne Ändringar
25 november 2021 Experience Manager 6.5 Service Pack 11 Experience Manager 6.5 Service Pack 11 är tillgängligt.
3 november 2021 API för visningsprogram för smart beskärning Nytt API-dokumentation för Smart Crop Video Viewer finns nu tillgänglig i referenshandboken för Dynamic Media Viewer.
26 augusti 2021 Experience Manager 6.5 Service Pack 10 Experience Manager 6.5 Service Pack 10 är tillgängligt.
27 maj 2021 Experience Manager 6.5 Service Pack 9 Experience Manager 6.5 Service Pack 9 är tillgängligt.
11 mars 2021 Experience Manager 6.5 Service Pack 8 Experience Manager 6.5 Service Pack 8 är tillgängligt.
25 november 2020 Tillgänglighet i Dynamic Media Dynamic Media- och Dynamic Media-visningsprogram har stöd för tangentbordskontroll och hjälpmedelstekniker, som JAWS och NVDA-skärmläsare, i hela användargränssnittet. Se Tillgänglighet i Dynamic Media.
26 november 2020 Experience Manager 6.5 Service Pack 7 Experience Manager 6.5 Service Pack 7 är tillgängligt.
3 september 2020 CDN-validering i Dynamic Media Du kan nu skicka en begäran från Dynamic Media om att CDN-cachen ska upphöra att gälla inom några minuter. Den här funktionen är användbar när du uppdaterar resurser och du vill att ändringarna ska börja gälla direkt på webbplatsen.
Se CDN-cachen har inte verifierats via Dynamic Media.
3 september 2020 Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media Du kan välja att publicera eller avpublicera resurser till eller från Experience Manager eller Dynamic Media på mappnivå. Du kan utföra den här uppgiften med antingen Manage Publication eller Quick Publish i stället för att förlita dig enbart på Dynamic Media Configuration vars inställningar är globala för alla mappar i din Dynamic Media-instans.
Se Arbeta med selektiv publicering i Dynamic Media.
3 september 2020 Experience Manager 6.5 Service Pack 6 Experience Manager 6.5 Service Pack 6 är tillgängligt.
29 juli 2020 Multi Site Manager Processerna har uppdaterats Skapa en synkroniseringsåtgärd och Skapar en utrullningskonfiguration.
15 juli 2020 Fusklapp för Sling The Sling Cheatsheet har uppdaterats till referens HTML.
19 juni 2020 Adobe Experience Manager Adobe avser att använda en rättvis terminologi i hela sin kod, dokumentation och upplevelse.
Av denna anledning gjordes uppdateringar av denna dokumentation som återspeglar detta eget kapital.
4 juni 2020 Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal Adobe I/O har uppgraderats till Adobe Developer Console med nya varumärken, nya användargränssnitt och nya arbetsflöden. Dokumentationen uppdateras baserat på det senaste arbetsflödet i Adobe Developer Console för att konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal:
- Konfigurera Experience Manager Assets med Brand Portal
- Uppgradera tidigare konfigurationer till Adobe Developer Console
4 juni 2020 Experience Manager 6.5 Service Pack 5 Experience Manager 6.5 Service Pack 5 är tillgängligt.
25 maj 2020 Tillgänglighet och WCAG 2.1. riktlinjer Uppdateringar i förhållande till WCAG 2.1-riktlinjerna:
- Adobe Experience Manager as a Cloud Service och riktlinjerna för webbtillgänglighet
- En snabbguide till WCAG 2.1
- Skapa hjälpmedelsanpassat innehåll (WCAG 2.1-överensstämmelse
13 april 2020 Resursversionshantering Uppdaterat innehåll och videoklipp om hur du skapar, förhandsgranskar och återgår till versioner av mediefiler i Experience Manager.
13 april 2020 Resursbearbetning En ny översikt läggs till om hur arbetsflöden används för att bearbeta resurser. I ett nytt avsnitt beskrivs även hur du starta arbetsflöde automatiskt för att bearbeta resurser.
30 mars 2020 Dynamic Media - Smart Imaging Hela hjälpavsnittet för Smart Imaging uppdaterades med ny information, inklusive exempel på bildresurser som visar den nya optimeringen av Smart Imaging.
Se Smart bildbehandling.
5 mars 2020 Experience Manager 6.5 Service Pack 4 Experience Manager 6.5 Service Pack 4 är tillgängligt.
4 mars 2020 Konfigurera Dynamic Media - Scene7-läge Det nya alternativet Synkronisera allt innehåll finns nu på Dynamic Media konfigurationssida under Verktyg > Cloud Services.
Se Skapa en Dynamic Media-konfiguration.

På denna sida