Så här aktiverar du en tillgångshämtningsrapport

I den här videon går du igenom stegen för att aktivera resurshämtningsrapport.

På denna sida