Förstå autentiseringsstöd i AEM 6.x

En samlad vy över de autentiseringsmekanismer (och ibland auktoriseringsmekanismer) som stöds av AEM.

I följande tabell beskrivs hur användare kan autentisera till AEM.

Autentisering AEM 6.3 AEM 6.4 AEM 6.5
AEM som kanonisk identitetsleverantör
Grundläggande autentisering
Forms-baserad
Tokenbaserad (w/ inkapslad token)
Icke-AEM system som kanonisk identitetsleverantör
LDAP
SSO
SAML 2.0
OAuth 1.0a och 2.0
OpenID *

Tillhandahålls via communityprojekt, men stöds inte direkt av Adobe.

På denna sida