Variabler av typen formulärdatamodell

Senaste uppdatering: 2023-12-01
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Variabler av typen formulärdatamodell används vanligtvis för att infoga rader i den underliggande datakällan för formulärdatamodellen. I den här videon förklaras de steg som behövs för att infoga en rad i databasen med AEM arbetsflöde.

På denna sida