Ändra tidsgränsen för en transaktion för en programserver i PDFG-tjänsten

Senaste uppdatering: 2023-04-03
  • Skapat för:
  • Beginner
    Admin

I den här videon beskrivs processen för att ändra tidsgränsen för transaktioner för en programserver i Forms PDFG-tjänsten.

På denna sida