Konfigurera datakälla

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Experienced
    Developer

Det finns många sätt att integrera AEM med externa databaser. En av de vanligaste och vanligaste sätten att integrera databaser är att använda konfigurationsegenskaperna för Apache Sling Connection-poolad DataSource via configMgr.
Det första steget är att ladda ned och installera rätt MySql-drivrutiner AEM.
Skapa den poolade datakällan för Apache Sling-anslutningen och ange de egenskaper som anges i skärmbilden nedan. Databasschemat är en del av den här självstudiekursen.

datakälla

Databasen har en tabell som heter formdata med de tre kolumnerna som visas på skärmbilden nedan.

databas

SQL-filen som ska skapa schemat kan vara hämtad härifrån. Du måste importera den här filen med MySQL Workbench för att skapa schemat och tabellen.

OBSERVERA

Ge datakällan ett namn SparaOchFortsätt. Exempelkoden använder namnet för att ansluta till databasen.

Egenskapsnamn Värde
Namn på datakälla SparaOchFortsätt
JDBC-drivrutinsklass com.mysql.cj.jdbc.Driver
JDBC-anslutnings-URI jdbc:mysql://localhost:3306/aemformstutorial

På denna sida