Lagra JSON-schema i databas

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Skapat för:
 • Experienced
  Developer

För att kunna fråga efter skickade data måste vi lagra det JSON-schema som är associerat med det skickade formuläret. JSON-schemat används i frågebyggaren för att skapa frågan.

När ett adaptivt formulär skickas kontrollerar vi om det associerade JSON-schemat finns i databasen. Om JSON-schemat inte finns hämtar vi JSON-schemat och lagrar schemat i rätt tabell. Vi associerar också formulärnamnet med JSON-schemat. På följande skärmbild visas tabellen där JSON-scheman lagras.

jsonschema

public String getJSONSchema(String afPath) {
 // TODO Auto-generated method stub
 afPath = afPath.replaceAll("/content/dam/formsanddocuments/", "/content/forms/af/");
 Resource afResource = getResolver.getServiceResolver().getResource(afPath + "/jcr:content/guideContainer");
 javax.jcr.Node resNode = afResource.adaptTo(Node.class);
 String schemaNode = null;
 try {
  schemaNode = resNode.getProperty("schemaRef").getString();
 } catch (ValueFormatException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 } catch (PathNotFoundException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 } catch (RepositoryException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 }
 if (schemaNode.startsWith("/content/dam")) {
  log.debug("The schema is in the dam");
  afResource = getResolver.getServiceResolver()
   .getResource(schemaNode + "/jcr:content/renditions/original/jcr:content");
  resNode = afResource.adaptTo(Node.class);
  InputStream jsonSchemaStream = null;
  try {
  jsonSchemaStream = resNode.getProperty("jcr:data").getBinary().getStream();
  Charset charset = StandardCharsets.UTF_8;
  String jasonSchemaString = IOUtils.toString(jsonSchemaStream, charset);
  log.debug("The Schema is " + jasonSchemaString);
  return jasonSchemaString;
  } catch (ValueFormatException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (PathNotFoundException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (RepositoryException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
 }
 if (schemaNode.startsWith("/assets")) {
  afResource = getResolver.getServiceResolver()
   .getResource(afPath + "/jcr:content/guideContainer/" + schemaNode + "/jcr:content");
  resNode = afResource.adaptTo(Node.class);
  InputStream jsonSchemaStream = null;
  try {
  jsonSchemaStream = resNode.getProperty("jcr:data").getBinary().getStream();
  Charset charset = StandardCharsets.UTF_8;
  String jasonSchemaString = IOUtils.toString(jsonSchemaStream, charset);
  log.debug("The Schema is " + jasonSchemaString);
  return jasonSchemaString;
  } catch (ValueFormatException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (PathNotFoundException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (RepositoryException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  } catch (IOException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
  }
 }

 return null;

 }
OBSERVERA

När du skapar ett adaptivt formulär kan du antingen använda JSON-schema som finns i databasen eller överföra ett JSON-schema. Koden ovan fungerar för båda fallen.

Det hämtade schemat lagras i databasen med JDBC-standardåtgärder. Följande kod infogar schemat i databasen

public void insertJsonSchema(JSONObject jsonSchema, String afForm) {
 log.debug("$$$$ in insert Schema" + afForm);
 log.debug("$$$$$ The jsonSchema is " + jsonSchema);
 Connection con = getConnection();
 log.debug("$$$$ got connection is insertJsonSchema");
 String insertTableSQL = "INSERT INTO leads.jsonschemas(jsonschema,formname) VALUES(?,?)";
 PreparedStatement pstmt = null;
 try {

  // org.json.JSONObject jsonSchemaObj = new
  // org.json.JSONObject(jsonSchema);
  pstmt = con.prepareStatement(insertTableSQL);
  pstmt.setString(1, jsonSchema.toString());
  pstmt.setString(2, afForm);
  log.debug("Executing the insert json schema statment " + pstmt.executeUpdate());
  con.commit();
 } catch (SQLException e) {
  // TODO Auto-generated catch block
  e.printStackTrace();
 } finally {
  if (con != null) {
  try {
   con.close();
  } catch (SQLException e) {
   // TODO Auto-generated catch block
   e.printStackTrace();
  }
  }
 }

 }

Sammanfattningsvis har vi gjort följande hittills

 • Skapa anpassat formulär baserat på JSON-schema
 • Om formuläret skickas första gången lagrar vi det JSON-schema som är associerat med formuläret i databasen.
 • Vi lagrar bundna data i det adaptiva formuläret i databasen.

Nästa steg skulle vara att använda QueryBuilder för att visa fälten som ska sökas baserat på JSON-schemat

På denna sida