Förifyll formulär med formulärdatamodell

Senaste uppdatering: 2023-12-01
 • Skapat för:
 • Intermediate
  User

Du kommer att lära dig att använda formulärdatamodellens attribut för att hämta data för att fylla i anpassningsbara formulär.
När kursen är slut har du lärt dig följande.

 • Skapa RDBMS-baserad formulärdatamodell
 • Skapa association mellan två entiteter
 • Fyll i tabellen med data som returnerats av get tjänst för formulärdatamodell
 • Använd formulärdatamodellens attribut för begäran

I följande video visas en översikt över kursen

Förutsättningar

 • Arbetsinstans för AEM Forms
 • Välbekant med MySQL-databas och MySQL-workbench
 • Viss erfarenhet av att skapa Adaptiv Forms

Nästa steg

Skapa databastabeller

På denna sida