Arbetsflöde för att granska och godkänna det inskickade PDF

Senaste uppdatering: 2022-09-29
  • Skapat för:
  • Experienced
    Developer

Det sista och sista steget är att skapa AEM arbetsflöde som genererar ett statiskt eller icke-interaktivt PDF för granskning och godkännande. Arbetsflödet utlöses via en AEM som konfigurerats på noden /content/pdfsubmissions.

Följande skärmbild visar de steg som ingår i arbetsflödet.

arbetsflöde

Skapa icke-interaktivt arbetsflödessteg för PDF

XDP-mallen och de data som ska sammanfogas med mallen anges här. De data som ska sammanfogas är de data som har skickats från PDF. Dessa skickade data lagras under noden /content/pdfsubmissions.

arbetsflöde

Det genererade PDF tilldelas arbetsflödesvariabeln som anropas submittedPDF.

arbetsflöde

Tilldela den genererade PDF-filen för granskning och godkännande

Tilldela arbetsflödeskomponent för uppgift används här för att tilldela den genererade PDF för granskning och godkännande. Variabeln submittedPDF används på fliken Forms och Dokument i arbetsflödeskomponenten Tilldela uppgift.

arbetsflöde

På denna sida