Använda tabellkomponent i AEM Forms Print Channel-dokument

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer

I följande videofilm visas de steg som krävs för att använda tabellkomponenten i Interactive Communications för dokument i tryckkanaler.

Tabeller används för att visa data i tabelläge. Raderna i tabellen måste förstoras eller förminskas beroende på vilka data som returneras av datakällan. Om du vill använda en tabell i ett dokument för tryckkanaler måste du skapa en layoutfil (xdp-fil) med AEM Forms Designer. I den här layoutfilen lägger vi till tabellen med det antal kolumner som krävs. Kontrollera att kolumnfältets objekttyp är antingen TextField eller Numeric Field beroende på dina krav. För var och en av kolumnerna ska du kontrollera att databindningen är inställd på Använd namn.

OBSERVERA

Om du vill göra tabellen dynamisk måste du markera raden som upprepad.

Prova på din egen server

 • Ladda ned och zippa upp resursfilen på hårddisken

 • Importera de två ZIP-filerna till AEM med hjälp av pakethanteraren

 • Följande resurser ingår i den här artikeln:

  • Layoutfragment

  • Modal för formulärdata

  • Interaktivt kommunikationsdokument

  • sampleretirementaccountdata.json

 • Öppna dokumentet för interaktiv kommunikation i redigeringsläge.

 • Lägg till layoutfragmentet TableDemo i sektionen för bidrag.

 • Binda tabellcellerna till lämpliga formulärets datamodellelement som de visas i videon

 • Förhandsgranska interaktivt kommunikationsdokument med JSON-exempeldatafilen som du har fått

På denna sida