Lägga till text- och bildinnehåll i dokument för tryckkanaler

Senaste uppdatering: 2023-12-01
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

I det här avsnittet kommer vi att lägga till bilder och textinnehåll i de målområden som definieras i layout(xdp).

Nu när du har skapat ditt första dokumentfragment som ska innehålla mottagarens namn och adress måste vi lägga till dokumentfragmentet i dokumentet för utskriftskanalen.

Du kan lägga till innehåll av olika typer, t.ex. dokumentfragment, bilder, layoutfragment osv., i dokumentet för utskriftskanalen.

Följ videon nedan om du vill lägga till innehåll i utskriftskanalsdokumentet.

I videon får du hjälp med att lägga till innehåll i lämpliga målområden i dokumentet för utskriftskanalen.

Nästa steg

Konfigurera linjediagram

På denna sida