Skriv dokumentet till filsystemet

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Ett vanligt användningsexempel är att skriva de genererade dokumenten i arbetsflödet till filsystemet.
Det här anpassade arbetsflödessteget gör det enkelt att skriva arbetsflödesdokument till filsystemet.
Den anpassade processen tar följande kommaseparerade argument

ChangeBeneficiary.pdf,c:\confirmation

Det första argumentet är namnet på dokumentet som du vill spara i filsystemet. Det andra argumentet är den mapp där du vill spara dokumentet. I exemplet ovan skrivs dokumentet till c:\confirmation\ChangeBeneficiary.pdf

I följande skärmbild visas de argument som du behöver skicka till det anpassade steget
write-payload-file-system

Det anpassade paketet kan laddas ned härifrån

På denna sida