Extrahera dokument från en lista med dokument

Senaste uppdatering: 2023-10-13
 • Skapat för:
 • Beginner
  Developer

Ett vanligt användningssätt är att skicka formulärdata och den bifogade blanketten till ett externt system med hjälp av steget Starta formulärdatamodell i ett AEM arbetsflöde. Om du till exempel skapar ett ärende i ServiceNow vill du skicka in ärendeinformation med ett stöddokument. De bilagor som läggs till i det adaptiva formuläret lagras i en variabel av typen arraylist med dokument och för att extrahera ett specifikt dokument från den här arraylistan måste du skriva egen kod.

I den här artikeln får du hjälp med att använda den anpassade arbetsflödeskomponenten för att extrahera och lagra dokumentet i en dokumentvariabel.

Skapa arbetsflöde

Ett arbetsflöde måste skapas för att kunna hantera formuläröverföringen. Arbetsflödet måste ha följande variabler definierade

 • En variabel av typen ArrayList of Document (den här variabeln innehåller formulärbilagor som lagts till av användaren)

 • En variabel av typen Dokument.(Den här variabeln innehåller dokumentet som extraherats från ArrayList)

 • Lägg till den anpassade komponenten i arbetsflödet och konfigurera dess egenskaper
  extract-item-workflow

Konfigurera anpassat formulär

 • Konfigurera skicka-åtgärden för det adaptiva formuläret för att aktivera det AEM arbetsflödet
  skicka-åtgärd

Testa lösningen

Distribuera det anpassade paketet med OSGi-webbkonsolen

Importera arbetsflödeskomponenten med pakethanteraren

Importera exempelarbetsflödet

Importera det anpassningsbara formuläret

Förhandsgranska formuläret

Lägg till en bifogad fil i formuläret och skicka det.

OBSERVERA

Det extraherade dokumentet kan sedan användas i andra arbetsflödessteg som Skicka e-post eller Anropa FDM-steg

På denna sida