Inkludera tredjepartspaket i ditt AEM

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Skapat för:
 • Beginner
  Developer

I den här artikeln går vi igenom de steg som ingår i att ta med OSGi-paket från tredje part i ditt AEM-projekt.I den här artikeln ska vi ta med jsch-0.1.55.jar i vårt AEM. Om OSGi är tillgängligt i maven-databasen inkluderas paketets beroende i projektets POM.xml-fil.

OBSERVERA

Det antas att tredjepartsbehållaren är ett OSGi-paket

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.jcraft/jsch -->
<dependency>
  <groupId>com.jcraft</groupId>
  <artifactId>jsch</artifactId>
  <version>0.1.55</version>
</dependency>

Om ditt OSGi-paket finns i filsystemet skapar du en mapp med namnet localjar under projektets baskatalog (C:\aemformsbundles\AEMFormsProcessStep\localjar) ser beroendet ut ungefär så här

<dependency>
  <groupId>jsch</groupId>
  <artifactId>jsch</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <scope>system</scope>
  <systemPath>${project.basedir}/localjar/jsch-0.1.55-bundle.jar</systemPath>
</dependency>

Skapa mappstrukturen

Vi lägger till det här paketet i vårt AEM projekt AEMFormsProcessStep som bor i c:\aemformsbundles mapp

 • Öppna filter.xml från mappen C:\aemformsbundles\AEMFormsProcessStep\all\src\main\content\META-INF\vault i ditt projekt Anteckna rotattributet för filterelementet.

 • Skapa följande mappstruktur C:\aemformsbundles\AEMFormsProcessStep\all\src\main\content\jcr_root\apps\AEMFormsProcessStep-vendor-packages\application\install

 • The apps/AEMFormsProcessStep-vendor-packages är rotattributvärdet i filter.xml

 • Uppdatera beroendeavsnittet i projektets POM.xml

 • Öppna kommandotolken. Navigera till projektmappen (c:\aemformsbundles\AEMFormsProcessStep) i mitt fall. Kör följande kommando

mvn clean install -PautoInstallSinglePackage

Om allt blir bra installeras paketet tillsammans med tredjepartspaketet i din AEM. Du kan söka efter paketet med felix-webbkonsol. Tredjepartspaketet är tillgängligt i mappen /apps i crx databas som visas nedan
tredje part

På denna sida