Använda datamodelltjänst som steg i AEM 6.5

Senaste uppdatering: 2024-01-26
 • Ämnen:
 • Workflow
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer

Från och med AEM Forms 6.4 har vi nu möjlighet att använda Form Data Model Service som en del av AEM arbetsflöde. I följande videofilm visas de steg som krävs för att konfigurera steget Formulärdatamodell i AEM arbetsflöde

Funktionen som demonstreras i den här videon kräver AEM Forms 6.5.1

Följ instruktionerna nedan om du vill testa den här funktionen på servern

 • Konfigurera tomcat med filen SampleRest.war enligt beskrivningen här.Krigsfilen som distribueras i Tomcat har koden som returnerar den sökandes kreditpoäng. Kreditpoängen är ett slumpmässigt tal mellan 200 och 800

 • Importera resurser till AEM med hjälp av pakethanteraren

 • Paketet innehåller följande:

  • Arbetsflödesmodell som använder FDM-steg.
  • Formulärdatamodell som används i FDM-steget.
  • Anpassad form som utlöser arbetsflödet när det skickas.
 • Öppna MortgageApplicationForm. Fyll i uppgifterna och skicka in. När formuläret skickas in arbetsflöde för låneprogram aktiveras.

 arbetsflöde .
Arbetsflödet använder eller delar komponenten för att dirigera programmet till administratören om kreditpoängen är över 500. Om kreditpoängen är mindre än 500 dirigeras programmet till klotter.

På denna sida