Zelfstudie AEM Dispatcher Cache

De Dispatcher is een essentieel onderdeel van de meeste, zo niet alle AEM installaties. Het doel van deze zelfstudie is om u te helpen beter te begrijpen hoe de Dispatcher werkt en hoe u ermee kunt werken.

Deze zelfstudie bestaat uit drie onderdelen.

  1. Concepten, Patronen, en
    AntipatternsVerstrekt een korte inleiding van de geschiedenis van Dispatcher, mechanica en bespreekt hoe dit beïnvloedt hoe een AEM ontwikkelaar zijn componenten zou ontwerpen.

  2. InfrastructuurpatroonBespreekt diverse topologieën op hoe te om een AEM systeem met een cluster van Publish systemen en de geheime voorgeheugens van de Verzender te schrapen.

  3. Advanced Caching
    TopicsWhere de eerste twee delen concentreerden zich op duidelijke http caching in de Dispatcher en welke beperkingen er zijn. In dit deel worden enkele ideeën besproken over hoe deze beperkingen kunnen worden overwonnen.

Op deze pagina