Smarta taggar för bilder

Smarta taggar för bilder i AEM Assets förbättrar sökningen i AEM Assets genom att automatiskt lägga till härledda metadatataggar i bildresurser, vilket förbättrar redigeringsupplevelsen genom att göra det enklare och snabbare att hitta rätt bild.

Konfigurera för AEM 6.x

OBSERVERA

Smarta taggar för bilder etableras automatiskt för AEM som Cloud Service.

Innan du kan använda Smart Content Service måste du ha/se till/göra följande för att kunna integrera med Adobe I/O:

  • Ett Adobe ID-konto som har administratörsbehörighet för organisationen
  • Att Smart Content Service är aktiverad för din organisation

I videon beskrivs följande åtgärder som krävs för att konfigurera tjänsten Adobe I/O Smart Content som används för bilder med smarta taggar.

  • Skapa en konfiguration för tjänsten Smart Content i AEM för att generera en offentlig nyckel. Hämta ett offentligt certifikat för OAuth-integrering.
  • Skapa en integrering i Adobe I/O och överför den genererade offentliga nyckeln.
  • Konfigurera AEM med API-nyckeln och andra autentiseringsuppgifter från Adobe I/O.
  • Du kan även aktivera automatisk taggning vid överföring av resurser.

Ytterligare resurser

På denna sida