Färghantering med AEM Dynamic Media

I den här videon utforskar vi Dynamic Media Color Management och hur det kan användas för att förgranska färgkorrigeringar i för AEM Assets.

OBSERVERA

Aktivera Dynamic Media i AEM för att använda den här funktionen.

Den här funktionen är tillgänglig för AEM 6.1- och 6.2-versioner som ett funktionspaket.

XML-mall för konfigurationsnoden Färghantering

Nedan följer XML-mallen för konfigurationsnoden Färghantering. Denna XML-mall kan kopieras till AEM utvecklingsprojekt och konfigureras med projektlämpliga konfigurationer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!--
  XML Node definition for: /etc/dam/imageserver/configuration/jcr:content/settings

 Adobe Docs

 * Image Server Configuration: https://docs.adobe.com/docs/en/aem/6-2/administer/content/dynamic-media/config-dynamic.html#Configuring%20Dynamic%20Media%20Image%20Settings

* Default Color Profile Configuration: https://docs.adobe.com/docs/en/aem/6-1/administer/content/dynamic-media/config-dynamic.html#Configuring%20the%20default%20color%20profiles

  iccprofileXXX values:
    Node name of color profile found at: /etc/dam/imageserver/profiles

  iccblackpointcompensation values:
    true | false

  iccdither values:
    true | false

  iccrenderintent values:
    0 for perceptual
    1 for relative colorimetric
    2 for saturation
    3 for absolute colorimetric

-->

<jcr:root xmlns:sling="http://sling.apache.org/jcr/sling/1.0" xmlns:cq="http://www.day.com/jcr/cq/1.0"
  xmlns:jcr="http://www.jcp.org/jcr/1.0" xmlns:nt="http://www.jcp.org/jcr/nt/1.0"
  jcr:primaryType="nt:unstructured"

    bkgcolor="FFFFFF"
    defaultpix="300,300"
    defaultthumbpix="100,100"
    expiration="{Long}36000000"
    jpegquality="80"
    maxpix="2000,2000"
    resmode="SHARP2"
    resolution="72"
    thumbnailtime="[1%,11%,21%,31%,41%,51%,61%,71%,81%,91%]"
    iccprofilergb=""
    iccprofilecmyk=""
    iccprofilegray=""
    iccprofilesrcrgb=""
    iccprofilesrccmyk=""
    iccprofilesrcgray=""
    iccblackpointcompensation="{Boolean}true"
    iccdither="{Boolean}false"
    iccrenderintent="{Long}0"
/>

Lista över standardfärgprofiler för Adobe anges nedan

Namn Färgrymd Beskrivning
AdobeRGB RGB Adobe RGB (1998)
AppleRGB RGB Apple RGB
CIERGB RGB CIE RGB
CoatedFogra27 CMYK Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004)
CoatedFogra39 CMYK Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
CoatedGraCol CMYK Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
ColorMatchRGB RGB ColorMatch RGB
EuropeISOCoated CMYK Europe ISO Coated FOGRA27
EuroscaleCoated CMYK Euroscale Coated v2
EuroscaleUncoated CMYK Euroscale Uncoated v2
JapanColorCoated CMYK Japan Color 2001 Coated
JapanColorNewspaper CMYK Japan Color 2002 Newspaper
JapanColorUncoated CMYK Japan Color 2001 Uncoated
JapanColorWebCoated CMYK Japan Color 2003 Web Coated
JapanWebCoated CMYK Japan Web Coated (Ad)
NewsprintSNAP2007 CMYK US Newsprint (SNAP 2007)
NTSC RGB NTSC (1953)
PAL RGB PAL/SECAM
ProPhoto RGB ProPhoto RGB
PS4Default CMYK Photoshop 4 - standard-CMYK
PS5Standard CMYK Photoshop 5 - standard-CMYK
SheetfedCoated CMYK U.S. Sheetfed Coated v2
SheetfedUncoated CMYK U.S. Sheetfed Uncoated v2
SMPTE RGB SMPTE-C
sRGB RGB sRGB IEC61966-2.1
UncoatedFogra29 CMYK Obestruket FOGRA29 (ISO 12647-2:2004)
WebCoated CMYK U.S. Web Coated (SWOP) v2
WebCoatedFogra28 CMYK Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004)
WebCoatedGrade3 CMYK Web Coated SWOP 2006 Grade 3 Paper
WebCoatedGrade5 CMYK Web Coated SWOP 2006 Grade 5 Paper
WebUncoated CMYK U.S. Web Uncoated v2
WideGamutRGB RGB Bred färgomfång RGB

Ytterligare resurser

På denna sida